2. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 7. 2003

V Nemecku skrachovala životná poisťovňa
Zrútenie prvého penzijného tunela

Krach nemeckej životnej poisťovne Mannheimer Lebensversicherung odhalil riziká penzijných reforiem, ktoré sa napriek protestom odborov usilujú presadiť vlády v mnohých európskych krajinách. Zároveň potvrdil spätne varovania guvernéra FED - u Allana Greenspana pred rastúcim prepájaním penzijných systémov, investičného bankovníctva so štátnymi podporami.

Smutným paradoxom je, že sa Mannheimer Lebensversicherung položila necelý mesiac po schválení projektu reformy nemeckých verejných financií, nazvaného Agenda 2010. Penzijná reforma je jeho základnou časťou.

Prvýkrát od konca druhej svetovej vojny skrachovala v Nemecku životná poisťovňa. V piatok, 27. júna, poslal Spolkový úrad regulátora finančného sektora (BaFin) do likvidácie Mannheimer Lebensversicherung. Tento stredne veľký ústav s 344 500 činnými poistnými zmluvami končí po skrachovaní rokovaní o reštrukturalizačnom pláne, na ktorom sa mala podieľať aj Nemecká asociácia poisťovní (GDV). Záchranný plán, ktorý rátal s navŕšením kapitálu, zablokovala najväčšia svetová poisťovňa, švajčiarska Munich Re, ktorá kontroluje 10 percent akcií poisťovne. Munich Re, ktorá včera istila viac ako 40 percent rizík komerčných poisťovní, už nehodlala do ústavu napumpovať ďalšie peniaze. Vzhľadom na situáciu po 11. septembri, následné vojenské operácie a niekoľko rokov po sebe sa opakujúce katastrofálne povodne, ktoré sa spolu s negatívnym vývojom na akciovom trhu podpísali na ekonomike celého poisťovníckeho sektora, sa tomuto kroku nemožno čudovať.

Čo potrebuje reformu?

Agenda 2010 vychádza z politicko-ekonomického konceptu Neue Mitte -- v Británii presadzovaného Tonym Blairom pod názvom New Labour, podľa ktorého sa majú časti výkonu funkcií štátnych systémov zdravotného a sociálneho zabezpečenia postupne prevádzať na súkromné korporácie.

Spolková vláda na ňu odkazuje v odpovedi na tzv. modrý výstražný list z Bruselu, v ktorom Európska komisia pripomína, že Nemecko spolu s Francúzskom opakovane vykazujú deficity verejných financií vyššie ako 3 percentá HDP. To, pod trestom pokuty do výšky 1 percenta HDP, zakazuje Maastrichtská zmluva o zavedení spoločnej európskej meny.

Francúzsko na rovnakú nótu odpovedalo vyhlásením prezidenta Chiraca, podľa ktorej sa Paríž necíti byť dodržiavaním paktu viazaný, ak by to malo viesť k ohrozeniu hospodárskeho rastu. Diplomati Chiracov výrok označujú za praktické vypovedanie Paktu rastu a stability. Francúzska vláda pravicového premiéra Jeana Pierra Raffaraina sa proti výstrahe odvolala a dodala rozpočtovej komisárke Michel Schreiverovej rozbor. V ňom na analýze svojich verejných rozpočtov dokazuje, že by výrazné škrty vo verejných výdavkoch podlomili dopyt. To by mohlo vyvolať prepad HDP. Upozorňuje tiež na dohodnutý oficiálny výklad zmluvy, podľa ktorého sa v období recesie môžu rozpočtové limity prekročiť. Francúzsko sa na diplomatickom poli už otvorene usiluje o revíziu dohody z Maastrichtu, ktorá by rozpočtové obmedzenia zrušila. Táto iniciatíva sa z hľadiska ďalšieho osudu dohody pokladá za kľúčovú. Jej váha, spolu s podobnou snahou škandinávskych krajín, by mohla zrušenie paktu skutočne vyvolať. Dôvody pravicovej francúzskej vlády sú samozrejme iné ako švédskych sociálnych demokratov. Paríž neplní limity Paktu stability po znížení daní firmám, ktoré presadila práve Raffarainova vláda.

Nemecká červeno-zelená vláda sa však v odpovedi Bruselu predsa zaviazala, že prijme opatrenia vedúce k obmedzeniu výdavkov verejných rozpočtov. Penzijnou reformou chce dosiahnuť prenesenie väčšej váhy dôchodkového zabezpečenia zo štátneho priebežného systému na druhý pilier, založený na súkromnom kapitálovom poistení. Dôchodky sa na štátnych výdavkoch podieľajú jednou tretinou. Vláda chce preto rozšíriť sústavu nástrojov motivujúcich k dôchodkovému sporeniu o ďalšie daňové úľavy a, paradoxne, štátne príspevky. Pád Mannheimskej životnej je asi tvrdou ranou. V ekonomických kruhoch je verejným tajomstvom, že rozhodnutie BaFin o likvidácii poisťovne otvára cestu k ďalším bankrotom v nemeckom sektore životného poistenia. Pritom ešte na prelome 90. rokov, pred zjednotením Nemecka a následným presunom výrob do lacnejších východných európskych krajín, ktorý umožnila integrácia, boli nemecké životné poisťovne svetovo známe svojou silou.

Prosperita na hlinených nohách

Presun výroby na východ zlikvidoval stotisíce dobre platených miest, ktoré predstavovali zdroje platcov poistného. Pohromou sa však stal predovšetkým vývoj na burzách. Po liberalizácii svetového obchodu a uvoľnení toku kapitálu investovali poisťovne peniaze svojich klientov na burzách bez ohľadu na hranice. Najviac investícií smerovalo do USA a východoázijských krajín. V kombinácii s uvoľnením mnohých, dovtedy utajovaných, vojenských technológií na civilné účely to spočiatku prinieslo obrovský technologický rozmach. Prvý impulz k vlne predaja vojenských technológií civilným výrobcom vyšiel od poradcu prezidenta Busha staršieho, Arnolda Schwarzeneggera. Za Clintonovej éry bolo pre civilný sektor uvoľnené obrovské množstvo špičkových technológií, ktoré v podstate umožnili informačnú a technologickú revolúciu. Speňaženie technológií ako satelitná navigácia GPS, ktorá vznikla pre navádzanie rakiet s plochou dráhou letu, či komunikačných systémov ako GSM a internet, prinieslo firmám obrovské zisky. Podľa Josepha Stiglitza, bývalého Clintonovho ekonomického poradcu, neskôr hlavného ekonóma Svetovej banky a držiteľa Nobelovej ceny (2001), to v USA spôsobilo nebývalo strmý a dlhý hospodársky rast. Ďalší rozvoj technológií pomohol financovať prísun peňazí z európskych fondov a poisťovní.

V polovici 90. rokov sa však začali prejavovať aj prvé negatívne sprievodné javy. Správy o dobrých ziskoch niektorých firiem a neuveriteľných rastoch akcií lákali čoraz viac peňazí. Prekročenie kritickej hranice umožnili nové zákony, podľa ktorých mohol na burze investovať každý občan individuálne. Nemusel už platiť drahé poplatky brookerským firmám či bankám. Uvoľnenie zvýšilo i nestabilitu a neodhadnuteľnosť trhov. Už v roku 1994 varoval šéf Federálneho rezervného systému USA (FED) Alan Greenspan, že na trhoch sa pohybuje omnoho viac investícií, ako je objem reálneho majetku, s ktorým sa obchoduje. Príliv ďalších dolárov na burzy vyháňal ceny akcií nahor. To priťahovalo ďalších investorov.

Bublina prvýkrát praskla pri "ázijskej chrípke" v roku 1997. Zrútili sa vtedy nové trhy východoázijských krajín, čo pre mnoho bánk a poisťovní znamenalo obrovské straty. Formálne sa ich v účtovníctve podarilo zamaskovať vďaka tomu, že portfóliá zachránil pokračujúci rast cien amerických akcií. Bilióny dolárov sťahovaných v dôsledku krízy z Ázie sa bleskovo prelievali na americké trhy. Predovšetkým Nasdaq tak v dôsledku prevahy dopytu pokračoval v raste.

Nasdaq zakrátko vygeneroval aj ponuku v podobe vzniku tisícok nových technologických firiem. Mnohé z nich využili peniaze na prefinancovanie vývoja, či rozjazdu ziskovej výroby. Tisícky však nikdy zisk priniesť nemohli. Nielen preto, že šlo o podvody, ktoré sa prejavujú až dnes. Pre toľko firiem na trhu skrátka nebolo miesto. V bohatých krajinách so silným sociálnym zákonodarstvom zanikali, v dôsledku presunu výrob, dobre platené miesta. Ľudia v chudobných krajinách, s omnoho nižším príjmom, si ich produkciu nemohli dovoliť kupovať.

Peniaze z vreciek ľudí

Na prelome storočí však definitívne spľasla i bublina Nasdaq. Otras na kapitálových trhoch vohnal zrazu znovu schudobnených Američanov do kancelárií sprostredkovateľov práce. Znamenal aj obrovské straty pre poisťovne. Súčasná urputná snaha politikov o penzijné reformy, ktorých podstatou je prinútiť občana ukladať si peniaze v poisťovniach a fondoch, má tieto inštitúcie pomôcť ozdraviť. Mnoho z nich, nakoniec, štedro prispelo na volebné kampane politických strán.

Najväčší krach dôchodkového fondu LTCM vyvoláva mnoho varovných otázok. V jeho dozornej rade sedeli traja držitelia Nobelových cien za ekonómiu, na čo sa nechali nalákať mnohé banky a iné fondy, ale aj stotisíce individuálnych sporiteľov. Ich peniaze pomáhali roztáčať obrovské špirály špekulácií, na ktoré tento fond (a nielen on) doplatil. Nakoniec musel americký FED sanovať straty stovkami miliárd dolárov, aby nedošlo ku kolapsu amerického finančného systému. Boli to peniaze daňových poplatníkov, okrem iného aj tých, ktorým vo fonde zamrzla značná časť celoživotných úspor. Podľa Alana Greenspana by za tieto peniaze mohol byť značne vylepšený systém sociálneho zabezpečenia.

V období strmého rastu burzových indexov mohli dnešné návrhy na penzijné reformy vyzerať realizovateľne a lukratívne. Z dlhodobého hľadiska však ide o obrovský hazard so zaistením ľudí a stabilitou verejných rozpočtov i ekonomiky.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       2. 7. 2003
2. 7. 2003 Hrozí likvidace života na této planetě?
2. 7. 2003 Povodeň přijde po 30. září 2003, určil Dopravní podnik Radek  Mokrý
2. 7. 2003 Amerika neví, co si počít se svou mocí
2. 7. 2003 Memento 16
Nechť se "potrefení" nehněvají!
Miloš  Dokulil
2. 7. 2003 Interrupce ano, nebo ne? Josef  Veger
2. 7. 2003 Inspekce: Zelenina ze zaplavených oblastí je zdravotně nezávadná
2. 7. 2003
2. 7. 2003 Vajíčko a spermia -- rukojemníci slovenského parlamentu Martina  Nemethová
2. 7. 2003 V Nemecku skrachovala životná poisťovňa
Zrútenie prvého penzijného tunela
Martin  Kunštek
2. 7. 2003 Ukrajinci v ČR: průlom v nevšímavosti
2. 7. 2003 Za lepší sex Martina  Nemethová
2. 7. 2003 Kavan: Irak nebol zlyhaním OSN Radovan  Geist
2. 7. 2003 Pokoj pred búrkou európskej medzivládnej konferencie? Lucia  Waldnerová
2. 7. 2003 Katie Murphy, autorka BL, dostala významnou univerzitní cenu
2. 7. 2003 Zákonný stát Izrael
1. 7. 2003 Zrůdnosti diletantského sociálního inženýrství Josef  Trnka
1. 7. 2003 Subsaharská Afrika: znásilňovaný a zapomínaný kontinent Ondřej  Slačálek
1. 7. 2003 Norman Tebbit: "BBC si proti vládě nevymýšlí lži"
1. 7. 2003 Podle Petra Uhla za vše může Edvard Beneš - skutečnost však byla jiná František  Hanzlík
1. 7. 2003 Proč britská vláda nehledá zrádce v rozvědce?
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 7. 2003 Povodeň přijde po 30. září 2003, určil Dopravní podnik Radek  Mokrý
2. 7. 2003 Za lepší sex Martina  Nemethová
2. 7. 2003 V Nemecku skrachovala životná poisťovňa
Zrútenie prvého penzijného tunela
Martin  Kunštek
2. 7. 2003 Hrozí likvidace života na této planetě?   
1. 7. 2003 Podle Petra Uhla za vše může Edvard Beneš - skutečnost však byla jiná František  Hanzlík
1. 7. 2003 Proč britská vláda nehledá zrádce v rozvědce?   
1. 7. 2003 Kauza Srba: shovívavost soudu nebo mediální kalkul? Karel  Mašita
1. 7. 2003 Norman Tebbit: "BBC si proti vládě nevymýšlí lži"   
1. 7. 2003 Subsaharská Afrika: znásilňovaný a zapomínaný kontinent Ondřej  Slačálek
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  

Německo dnes RSS 2.0      Historie >
2. 7. 2003 V Nemecku skrachovala životná poisťovňa
Zrútenie prvého penzijného tunela
Martin  Kunštek
10. 6. 2003 Obnova má v Nemecku tradíciu Tomáš  Kuchtík
17. 4. 2003 Odsun or "Vertreibung"?   
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
4. 2. 2003 Německé zemské volby: zazvoní hrana sociální demokracii? Miroslav Václav Steiner
30. 1. 2003 Je Dzurinda zodpovednejší ako Chirac či Schröder? Ivan  Štefunko
15. 2. 2002 Tolik potřebné Rakousko Miroslav  Polreich