5. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 6. 2002

Jakub Patočka chce mocí mermo do politiky

Opakovaně se tady snažíme vysvětlit, že novinář či společenský nebo politický komentátor, či občanský aktivista, který si chce zachovat dobrou pověst či integritu, se nepohrne do politiky a nebude vyjadřovat podporu tomu či onomu politickému hnutí, nebo dokonce chtít dělat stranickopolitickou kariéru. Je to na české politické scéně velký problém: intelektuálové či pseudointelektuálové vidí, že před nimi stojí lákavá politická aréna a domnívají se, že do politiky prostě musí jít: kdyby se nedali do politické pranice, něco by jim uniklo.

Přesně tohoto se týkala kritika Timothy Gartona Ashe, když začátkem devadesátých let vytkl v London Review of Books Václavu Havlovi, že Havel nechápe, co je role nezávislého intelektuála. Ash tehdy napsal, že by Havel měl daleko větší autoritu, kdyby funkci českého prezidenta nebral a komentoval politický vývoj z nezávislého postavení. Měl samozřejmě pravdu. Jenže Havlovi se vrazila do hlavy vidina kralování na Pražském hradě.

Tímtéž, zdá se, je teď posedlý i Jakub Patočka, někdejší šéf hnutí Duha a (politováníhodně) nyní šéfredaktor Literárních novin. Existují vůbec nějací čeští "vzdělanci", kteří nejsou součástí nějaké lobbistické skupiny? Nezávislost a nestrannost prodáme za účast v politické pranici. Ano, samozřejmě, je možno dělat politickou kariéru, těžko si však při tom člověk zachová pověst nezávislého komentátora a pozorovatele. Těžko být občanským politickým aktivistou, čelím-li obvinění, že jsem uzavřel srozumění s politickými stranami.

Je sporné, zda by měl Jakub Patočka, který nutnost vlastního politického lobbismu prosazuje tak energicky, zůstávat šéfredaktorem Literárních novin, které, pokud vím, stále do určité míry financuje z peněz daňových poplatníků české ministerstvo kultury.

Patočka publikoval v časopise Sedmá generace své vyznání, proč je důležité vrhnout se do politického boje. Kritizuje rozhodnutí hnutí Duha se aktivní spolupráci s politickými stranami vyhnout. Některé Patočkovy formulace mají pěkné kouzlo nechtěného, citujeme:

Duha se tedy nikterak nebránila hojným stykům s politickými stranami, naopak pokoušela se svůj vliv mezi nimi upevňovat.

Na konci devadesátých let (...) předáci Duhy udržovali s předáky politickými dosud nejčilejší styky.

Plán vyjednat s Hanou Marvanovou a s Cyrilem Svobodou deklaraci obsahující soubor konkrétních závazků se inspiroval dohodami Duhy s předsedy Luxem, Rumlem a Zemanem z května 1998.

Budu rád, když se někdo z mých přátel a kolegů v Radě Duhy pokusí vysvětlit důvody svého odmítavého postoje [k nominaci Jana Beránka z Duhy na kandidátku za Brandýské fórum (tj. i s Koalicí) a za Stranu zelených] . Má-li jít o konflikt zájmů, pak prosím jasně vyložit v čem.

Sám neznám jiný důvod, než ten, že se taková věc běžně nedělá, partnerské organizace na Západě se jí vyhýbají. (Pročpak to asi, Jakube, bude?) Je třeba se ptát, zda si naše partnerské organizace na Západě nenechaly před časem vnutit od politických vykuků ve svých zemích obskurní ideu, podle níž politika patří stranám a občanské iniciativy mají stát mimo ni. Neznám důvod (...) Naopak v proměňujících se podmínkách moderní civilizace a do překotnosti se zrychlujícím jejím tempu spatřuji důvod k opuštění starých schémat a k rozpouštění hranice mezi politikou stranickou a občanskou. (...)

                 
Obsah vydání       5. 6. 2002
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
5. 6. 2002 Dobré úmysly, špatné nástroje: diktátoři svobodnějšího světa... Fabiano  Golgo
5. 6. 2002 Jakub Patočka chce mocí mermo do politiky Jan  Čulík
3. 6. 2002 Politická a jiná nepřijatelná reklama v Britských listech Jan  Čulík
5. 6. 2002 ČT 1 dělá dobrou službu parlamentním stranám Josef  Trnka
5. 6. 2002 11. září: Únosci, kteří nebyli vypátráni, a překladatelé, kteří nepřekládali
5. 6. 2002 KNIHOVNA: Odmítám vinu Čechů vůči Němcům Pavel  Macháček
5. 6. 2002 Nielen akademický Augiášov chliev Lubomír  Sedláčik
5. 6. 2002 Ohrožení občanů Orlové nebezpečným metanem zatím není zažehnáno Jaroslav  Hlaváček
5. 6. 2002 "Proč nikdo nepíše o tomhle??? To jsou všichni tak slepí?"
3. 6. 2002 Jak Alexander Mitrofanov neví, jaké principy zastává slušný novinář
4. 6. 2002 Tak jaké je to s Británií?
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
4. 6. 2002 Černobílý svět Vladimíra Železného "Horákové" a jeho kompliců Fabiano  Golgo
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Zelení RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2002 Jakub Patočka chce mocí mermo do politiky Jan  Čulík
15. 2. 2002 Jakub Patočka kdysi: sledujeme začátek frašky   
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba