21. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Vergilius
21. 10. 2002

I skladník ve šroubárně může si přečísti...

Nejpodstatnější není gramatika, ale četba dodnes nesmírně aktuálních - starořeckých a starořímských literárních textů.

Řecké i latinské příběhy jsou přitom plné archetypů lidského chování: hrdinů i zbabělců, vůdců i bezbarvých členů tlup, mudrců i pitomců, žen hrdých, vzdorujících, i těch, které se vždy podřizují, křiváků a lidí čestných, pokorných i pyšných, tvůrců i ničitelů. Homérovi hrdinové jsou tak dnešní, ať bohové či lidé; Eurípidova Médeia silou zabít vlastní děti ochromuje, při Sókratově řeči v Platónově Obhajobě leckde mrazí. Plautovy hry jsou legrační, Ciceronovy řeči proti Katilinovi odvážné, Caesarovy Zápisky ve své úspornosti pozoruhodné, Ovidiovy milostné verše dokážou inspirovat, Martialovy epigramy rozesmát, Marcus Aurelius přimět k zamyšlení.

Člověk, který je v současnosti znalý latiny a staré řečtiny, ten, kdo se zabývá antickou literaturou, je považován přinejlepším za podivína, za osobu, která snuje v potemnělém podkroví za svitu svící své (velkolepé) dílo, jemuž nikdo nerozumí a které nikomu nepřekáží. Řečtinář a latiník je v obecném povědomí skleníkový tvor, vycházející ven jen do universitních knihoven a za nákupem potravin, tajnůstkář, žijící obklopen svým Homérem, Platónem, Catonem a Vergiliem, bytost mrzutá, nemotorná, nepřátelská a ve světě naprosto neuplatnitelná.

Příčina tkví jednak v mizivé znalosti těchto dvou jazyků u dnešních generací (zkuste si sami zjistit, kolik lidí si je vůbec vědomo, že existuje nějaká stará a nová řečtina), jednak v přerušení kontinuity, vazby mezi starověku kulturou a kulturou soudobou.

Co se týče vyučování latiny na českých gymnasiích či jiných středních školách (řečtiny je tak poskrovnu, že se o ní nezmiňuji), soustředí se hlavně na gramatiku, nikoliv na věc nejpodstatnější, k níž by znalost gramatiky měla vlastně jen vést: na četbu literárních textů, na schopnost je interpretovat, samostatně se nad nimi zamýšlet a dospívat k formulaci vlastního názoru.

Řecké i latinské příběhy jsou přitom plné archetypů lidského chování: hrdinů i zbabělců, vůdců i bezbarvých členů tlup, mudrců i pitomců, žen hrdých, vzdorujících, i těch, které se vždy podřizují, křiváků a lidí čestných, pokorných i pyšných, tvůrců i ničitelů. Homérovi hrdinové jsou tak dnešní, ať bohové či lidé; Eurípidova Médeia silou zabít vlastní děti ochromuje, při Sókratově řeči v Platónově Obhajobě leckde mrazí. Plautovy hry jsou legrační, Ciceronovy řeči proti Katilinovi odvážné, Caesarovy Zápisky ve své úspornosti pozoruhodné, Ovidiovy milostné verše dokážou inspirovat, Martialovy epigramy rozesmát, Marcus Aurelius přimět k zamyšlení.

Je třeba znovu rehabilitovat znalost latiny a řečtiny jako úžasné možnosti navrátit se ke kořenům evropské civilisace, jako klíče k tomu, co dnes tvoří základní východiska našeho myšlení; je záhodno zvážit, zda má smysl držet se tradičních schémat při překladu hexametru; je nutno pořídit nové překlady starých autorů, čtivé, svěží, srozumitelné.

Jistěže, bude to práce nanejvýš svízelná, lopotná a úmorná, pokud však chceme, aby staré klasiky v překladech někdo četl, musíme to provést. Starověká řecká a latinská literatura je dost cenná na to, abychom ji nepřehlíželi, abychom si ji nenechali proklouznout mezi prsty a nepřišli tak i o to málo, co nám z ní dnes ještě zbývá. VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!Hle, však od Tenedu ostrova -
hrůza mě jímá, když říkám ta slova -
hadi z tichých hlubin mořských,
dvojice svinutých těl obrovských,
na hladinu s proudem vyplují
a vedle sebe ke břehu směřují.
Jejich břicha se ve vodách napínají
a hřebeny hadích hlav
sklouzávají po vlnách.
Zbylou částí za sebou
brázdu v moři vyrývají
a nesmírné tělo v oblouku vinou.
Ze zpěněného moře šumění běží,
oba hadi už dosáhli pobřeží;
s očima krví podlitýma,
s očima krví planoucíma,
dva syčící chřtány
olizují jazyky, jež jsou rozeklány.
Krve by se v nás nedořezal,
prcháme pryč a oni bok po boku
k Laokontu, on je jejich cílem -
ale nejdříve tělíčka dvou synů -
plazi se kolem ovinou,
škrtí jeden i druhý,
a jejich pastvou jsou
hryzané, nebohé údy.
Nato jej, otce samotného,
který jim na pomoc šel
a kopí přinášel
v ukrutné spirále svinutého
dvakrát kolem středu těla obtočí,
dvakrát okolo hrdla ho sevřou,
šupinaté hřbety s hlavami
na vysoké šíjí rdousí.
On současně napíná ruce,
aby rozerval uzly,
potřísněn hnisem na stuze
a černým jedem,
současně strašlivé výkřiky
vznesou se pod nebem:
takový řev, jako když
z oltáře prchá raněný býk,
který z šíje sekeru sesmýk
vedenou nejistou rukou.
Však dvojčata dračí
sklouznou dolů,
plazí se co síly stačí
ke hradu kruté Minervy,
do nitra svatyně,
tam skryjí se u nohou bohyně,
za kruhem štítu.

(Vergilius, Aeneis, kniha II., verše 203nn.)

                 
Obsah vydání       21. 10. 2002
20. 10. 2002 Irové schválili rozšíření Evropské unie
21. 10. 2002 Kdy vyšetří Policie ČR nezákonnosti svých příslušníků, jak to požadují mezinárodní organizace? Jan  Čulík
21. 10. 2002 Amsterodamský soud: Železný musí platit
21. 10. 2002 Média v postmoderním světě
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze
21. 10. 2002 Rasismus na fotbale - na Slovensku i jinde
20. 10. 2002 Praha ruší jízdní pruhy pro autobusy!
21. 10. 2002 Mediální víkend: Svobody máme opravdu hodně Josef  Trnka
21. 10. 2002 Ostrava: Nejvážnějším problémem bude převzetí zadlužených nemocnic do správy kraje Jaroslav  Hlaváček
21. 10. 2002 Tiskový mluvčí izraelské vlády: "západní média jsou pod přímou kontrolou Jásira Arafata"
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?
21. 10. 2002 Kandidatura Václava Klause na funkci prezidenta ČR a její reflexe v hlavních denících
21. 10. 2002 Vyhněte se McDonaldu na brněnském náměstí Svobody
21. 10. 2002 Příčiny potíží českých soudních exekutorů Karel  Mašita
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek
21. 10. 2002 Z Třebíče do světa Milan  Krčmář
21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
21. 10. 2002 Jak vrátit demokracii její dobré jméno - Prvních deset krůčků na cestě dlouhé tisíc mil, V. Bořivoj  Čelovský
18. 10. 2002 Co číst k tomu, aby se člověk naučil psát Jan  Čulík
18. 10. 2002 Měl by být svržen Saddám Husajn? Jan  Čulík
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat   
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země   
21. 10. 2002 Vyhněte se McDonaldu na brněnském náměstí Svobody   
21. 10. 2002 Tiskový mluvčí izraelské vlády: "západní média jsou pod přímou kontrolou Jásira Arafata"   
21. 10. 2002 Příčiny potíží českých soudních exekutorů Karel  Mašita
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze   
21. 10. 2002 Rasismus na fotbale - na Slovensku i jinde   
21. 10. 2002 Kdy vyšetří Policie ČR nezákonnosti svých příslušníků, jak to požadují mezinárodní organizace? Jan  Čulík
21. 10. 2002 Z Třebíče do světa Milan  Krčmář
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
20. 10. 2002 Praha ruší jízdní pruhy pro autobusy!   
18. 10. 2002 Zákon tvrdé ruky aneb konec demokratů v Čechách Štěpán  Kotrba
18. 10. 2002 CIA vydala varování před masakrem v Bali, ale americké ministerstvo zahraničí nereagovalo   
18. 10. 2002 Kariérní řád pro učitele Radek  Sárközi

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat   
18. 10. 2002 Co číst k tomu, aby se člověk naučil psát Jan  Čulík
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík
27. 9. 2002 Svatý Václave   
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
18. 9. 2002 Výboje Sexu ve sprše Sex ve sprše
18. 9. 2002 Sex ve sprše: Literární časopisy jsou děvky!   
9. 9. 2002 Jak česká literatura zapomněla, kterak jí kdysi pomoženo bylo - a pomoženo opětovně býti může Jaroslava  Čajová
9. 9. 2002 Pomáhejme si sami, a i bůh pak popřeje zdaru dílu šlechetnému František  Palacký
9. 9. 2002 Uznáno jest, že literatura stala se nám pravou studnicí života národního František  Palacký
9. 9. 2002 Asociace ve prospěch spisovatelstva českého - není-li to myšlenka neméně vábná nežli šlechetná? František  Palacký
9. 9. 2002 Ludvík Kundera: "Útlak v sedmdesátých letech byl horší než v letech padesátých" Jan  Čulík