19. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2002

Nebohý zločinec Havel

Nikdy jsem neporozuměl a proto ani nepodlehl většinovému okouzlení národa, které Václava Havla katapultovalo z někdejší bezvýznamnosti na symbolicky nejvyšší postavení ve státě, v kterém si jej navíc mnozí obklopili svatozáří osvíceného monarchy či otce vlasti. Právě pro neměnnost svého kritického postoje se cítím být oprávněn nesouhlasit s vlnou zášti proti němu, která se zvedla v projevech některých komentátorů kvůli jeho jakoby nepatřičnému chování v době povodňové katastrofy.

Václavovi Havlovi vyčítají spoustu věcí: že si naplánoval dovolenou právě na období záplav (jak to, že je nepředvídal?), že ji samozřejmě strávil v zahraničí (kam jezdí kdekdo) a ještě ke všemu ve vlastním domě ( čímž ušetřil eráru náklady - a ostatně - kolik vil u moře vlastní všelijací tuneláři a mafiáni, jimž to nikdo nevyčítá?) a k dovršení spouště i se svou (relativně) mladou, půvabnou ženou, že se předvídavě nevrátil nejlépe před první povodňovou vlnou, že po návratu nepochválil všechny, kdo se podílejí na omezení hrůznosti následků povodně, že nenabídl pomoc postiženým ze svého soukromého majetku, že si dovolil nás nabádat, abychom se v této těžké době k sobě slušně chovali a navíc se málo ukazuje mezi poddanými. Jeden z komentátorů v této spojitosti položil otázku potřebnosti funkce prezidenta.

Myslím si naopak, že předčasný návrat prezidenta z dovolené - vzhledem k tomu, jak jsou vymezeny jeho pravomoci - má jen symbolický význam. Ano, sluší se, aby hlava státu sdílela s národem neštěstí přímo na místě. Ale praktický význam to žádný nemá. Kromě toho, že potěší několik vytopených stařenek a splní reprezentační povinnosti např. při návštěvě Romana Prodiho, jeho přítomnost velký význam nemá. Do organizace záchranných prací a odstraňování škod nemůže nijak zasahovat. Mohl by - a jistě tak učiní, bude-li třeba - využít svého neformálního vlivu a upozornit na chyby, kterých se kompetentní orgány dopouštějí, nebo přijít s vlastními iniciativami.

Má však na rozdíl od císaře pána tak účinné komunikační prostředky, že shromažďovat a vyhodnocovat k tomu potřebné poznatky může kdekoli na světě, a to s účinností podstatně vyšší než při osobních návštěvách na postiženém území.

Rychlost či pomalost jeho návratu do vlasti není ani tolik výrazem míry jeho zájmu o dění ve vlasti, jako skutečnosti, že bezpečnostní pravidla a protokolárními zvyklosti dělají ze změny programu prezidentského páru složitý organizační problém, který nelze zvládnout z hodiny na hodinu.

Doby, kdy se hlava státu mohla vydat na cestu v podstatě kdykoli, protože cestovala bez ochranky a třeba i v otevřeném autě, jsou dávno pryč. Rozsah katastrofy a úsilí všech, kteří se podílejí na jejím zmírnění, jsou tak nesmírné, že žádný řečnický výkon jim nemůže být přiměřený.

Nezdá se mi proto důležité, že se president o někom zmínil a jiné opomněl, i když by se mu to stát nemělo. Byla to jen slova, a ta dnes moc neváží. Ostatně nevíme, jak se Václav Havel sám tělesně a duševně se situací vyrovnal a jak snesl náhlou změnu klimatu při návratu z Portugalska a jak se aklimatizace odrazila ve zvládání jeho veřejných vystoupení. Chybějící kus plic jistě silně snižuje jeho výkonnost.

To bychom měli mít na paměti i při posuzování přiměřenosti četnosti jeho návštěv u postižených. V tomto směru si také musíme uvědomit, že presidentova návštěva postižených sice povzbudí několik jedinců, ale informační zisk, který přinese jemu samému, je nepatrný.

Pro organizátory záchranných prací pak je vzhledem k doprovodným bezpečnostním opatřením hlavně obtížným vyrušením z práce. Nezdá se mi nepříhodným, že nás president nabádal ke slušnosti ve vzájemných vztazích.

Katastrofa, která na naši vlast dopadla, se netýká jen bezprostředně postižených. Je tak rozsáhlá, že se v nějaké míře dotkne každého z nás. Čekají nás těžké časy. A vzájemná ohleduplnost, snášenlivost, slušnost, je pomohou snášet. Pokud se týče presidentova osobního podílu na hmotné pomoci postiženým, je dobře známo, že ji nabízí nadace, do které vložil značnou část svého soukromého majetku.

Pokud se tedy shodneme na tom, že po prezidentovi nelze žádat, aby pro uspokojení svých nenávistivců nahradil svým tělem několik pytlů s pískem v některé protipovodňové hrázi, zdají se mi výše zmíněné výtky značně přehnané. I v nenávisti je však dobré znát míru.

Nemění to ale nic na legitimnosti otázky po užitečnosti funkce prezidenta v té podobě, jak ji známe. Odmítám ale spojovat ji s hodnocením skutečných či domnělých zásluh či pochybení Václava Havla. Prezidentem bude vždy nedokonalý člověk a každý držitel této funkce jí vtiskne pečeť své osobnosti, a to jak v dobrém, tak ve špatném smyslu. Zastávám názor, že současné vymezení postavení presidenta v našem ústavním systému je reliktem konstituční monarchie a zbytečným luxusem.

Autor je volným spolupracovníkem spolku Šalamoun.

Poznámka JČ: Zajímavý je v tomto kontextu článek Andrewa Stroehleina "Svatý Václav", který vyšel v Britských listech dne 21. ledna 1997 (viz zde).

                 
Obsah vydání       19. 8. 2002
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
20. 8. 2002 Povodně byly katastrofální především mimo Prahu
19. 8. 2002 Člověk má právo chránit svůj majetek Jan  Kameníček
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček
17. 8. 2002 Šestadvacetikilometrové jezero na Litoměřicku
18. 8. 2002 Bude možno objekty v záplavových oblastech pojistit? Jan  Čulík
16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
19. 8. 2002 Obrana strategie Lipna Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Ostudné služby Českých drah Dan  Pech
17. 8. 2002 Zaplavené památky lidové architektury Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Západní televize "referovaly o povodních v ČR absurdním způsobem"
19. 8. 2002 Povodně v ČR a přehnané reakce "sudeťáků" Stanislav  Holubec
17. 8. 2002 Británií otřásl nález mrtvol pohřešovaných holčiček
19. 8. 2002 Vyřeší ekologický summit v Johannesburgu problémy této planety?
19. 8. 2002 Leni Riefenstahlová, Hitlerova propagandistka, se dožívá 100 let uprostřed kontroverze
19. 8. 2002 Pravda o neomalené poznámce aneb Jak je to s mladými a starými debutanty a literárními soutěžemi Martin  Pilař, Daniela  Pilařová
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
16. 8. 2002 Tomáš Pudil v roce 1995: "Praha není chráněna před povodněmi"
15. 8. 2002 Metly, Předmíř a Zamlýní
15. 8. 2002 Američtí přátelé ČR otevřeli konto na pomoc postiženým povodněmi
16. 8. 2002 Povodňový apel českého ministerstva zahraničních věcí
15. 8. 2002 Největší pražská povodňová fotobanka
18. 8. 2002 Záruka rómskych úspechov ? Lubomír  Sedláčik
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2002 Člověk má právo chránit svůj majetek Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
19. 8. 2002 Západní televize "referovaly o povodních v ČR absurdním způsobem"   
19. 8. 2002 Povodně v ČR a přehnané reakce "sudeťáků" Stanislav  Holubec
19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík
19. 8. 2002 Ostudné služby Českých drah Dan  Pech
19. 8. 2002 Obrana strategie Lipna Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
18. 8. 2002 Bude možno objekty v záplavových oblastech pojistit? Jan  Čulík
17. 8. 2002 Zaplavené památky lidové architektury Jan  Kameníček
17. 8. 2002 V Drážďanech dosáhlo Labe v pátek výšky 8,9 metrů   
17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík
7. 8. 2002 Ombudsman: státní orgány ve zdravotnictví odmítly poskytnout informace o mrtvém   
5. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Dělá si Václav Havel z George Bushe legraci? Jan  Paul