19. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2002

Povodně v ČR a přehnané reakce "sudeťáků"

Před časem jsem napsal, že nikdy nebudu používat pojem sudeťák. Proti označení sudetský Němec mi to připadalo příliš pejorativní. Po návštěvě sudetoněmeckého diskusního fóra www.mitteleuropa.de jsem však poněkud změnil názor. Od příště rozlišuji mezi slušnými bývalými spoluobčany Československa - sudetskými Němci a mezi sudeťáky. Mezi demokraty a nepřáteli svého národa, kteří nic nepochopili a nic se nepoučili, jak praví klasik. Právě oni totiž při zprávě o povodních v Čechách spustili na diskusním fóru nadšený pokřik. Jeho leitmotiv zněl: "Dobře vám tak, vy česká sebranko, jen ať vás to vyplaví, je to boží trest za krveprolití a masakr při vyhánění!"

Jindy klidné a celkem málo navštěvované sudetoněmecké www stránky, jako by v těchto dnech ožily. Zatímco jindy si zde diskutuje jen pár sudetoněmeckých lidových mudrců, kteří se naučili ovládat počítač, dnes se tu dveře netrhnou.

Mnohým bílým podkolenkám jako by se vrátila na pár dnů mladistvá krev do žil.

Jeden sudeťák třeba přizvukuje: "Povodně způsobili Češi svou neschopností a leností. Místo aby se dobře starali o německé "goldene Stadt an der Moldau" dopustili, aby je postihly povodně. Co nám z Prahy zbude, až se jednou do své otčiny vrátíme?"

Další vidí ale situaci růžověji: "Nyní bude česká ekonomika v krizi a Německo má příležitost na ni efektivněji zatlačit ve smyslu uznání požadavků sudetských Němců. Jakoukoli pomoc z Německa či Rakouska proto podmiňujte zrušením dekretů!"

Prý si máme dobře všimnout, že povodně jsou hlavně v těch oblastech, kde se nachází stará vlast sudeťáků. Do Sudet se prý po válce nastěhovala ta nejhorší sebranka z Čech, a tak není divu, že právě tady bylo s domy a krajinou nakládáno nejhůře z celé země.

"My Němci abychom dnes sklízeli trpké plody české devastace. Prý si budeme moci vykoupit naše chalupy po vstupu ČR do EU zpět. Jen aby ale bylo co vykupovat."

A samozřejmě povodně nepovodně, jiný expert se přes ně vždy dostane ke své oblíbené "mnichovské dohodě" a jako vždy si mele svou: "Panebože, mnichovská dohoda, byla jednou z nejspravedlivějších smluv v evropských dějinách. Takříkajíc akt osvobození! Dodnes nechápu, proč by měla být neplatná. Co je jednou božím právem, to nemůže být neplatným."

Právě pámbíčkářství mnoha sudeťáků bylo důvodem postřehu jednoho mého kamaráda, který prohlásil, že jim, zdá se, splynuli Češi, komunisti do jednoho pytle i s čerty. Právě sudetoněmecké katolictví je jedním z důvodů, proč se prakticky nikdo z nich dnes nahlásí k odkazu A. Hitlera (na rozdíl od neonacistů). Pro typického reakčního sudeťáka křesťana byl A. Hitler přeci jen socialistou, který se se svými oslovoval "soudruhu!" (něm. Genosse).

Ale největších perel asi dosáhla jistá "Frau Anna Duus" jinak uznávaná ideoložka sudetských Němců, ovšem žijící raději v Norsku, protože jinak by se mohla pro své názory dostat snadno do konfliktu s dosud silně antinacistickými spolkovými zákony. Ve své reportáži o Praze uvádí:

"Pro nás žurnalisty je velmi pozoruhodné navštívit dnes toto staré město. Úzká Karlova ulička se dá jen stěží projít kvůli mnoha turistům), ale pro ubohé Němce v květnu před padesáti lety bylo jistě ještě o mnoho těžší, když zde řádila česká lůza).

Dnes v roce 2002 vypadá evakuované město celkem suše, ale jen zvenčí. Realita je zcela jiná. Celý kanalizační systém je přeplněn špinavou vodou z řeky, každý sklep je tu pod vodou. Vlevo a vpravo stojí staré domy, kdysi vystavěné německými architekty pro německé obyvatele Prahy, později vyloupené Čechy, poté co byli jejich obyvatelé pozabíjeni, stejně jako 20 tisíc dalších německých obětí v Praze 1945.

V Pařížské ulici potkávám jednu ženu, které je už 88 let. Má první myšlenka: Kdepak byla v roce 1945? Říká: Už mnoho jsem tady prožila za komunismu. Ráda by chtěla zpět domů, z něhož byla evakuována. Ano, to by chtěli zcela jistě vyhnaní Němci také, když jim bylo vše v roce 45 uloupeno. Určitě chtějí kdysi vyhnaní své domy dnes zpět, ovšem nemohou! Také kvůli loupežným dekretům Edvarda Beneše. I přes dnešní výzkumy veřejného mínění, podle kterých si chce víc jak 80% Čechů tento loupeží nabytý majetek ponechat a chce aby jejich právoplatní majitelé stále zůstávali ve vyhnanství. Povodeň v Praze příšerně smrdí. Je prý znečištěna 130 000 tunami oleje, které se dostaly do vody. ALE: Není to vlastně zápach krve, kdysi zde zmasakrovaných Němců?"

Bylo by možné polemizovat, bylo by možné se rozčilovat, ale to by také bylo podle Járy Cimrmana jediné, co by s tím šlo dělat. Jednou vyřčená lež totiž stále hrozí, stát se jednou pravdou. Frau Anna Duus nenasytně toužící po "uloupeném právoplatném majetku" proto odpovídám jen nedávno vzniklým povodňovým vtipem: "Vzkaz pro sudetské Němce: Ty chalupy vám vracíme!" Za víc její články nestojí.

Za vrchol hyenismu a cynismu je třeba považovat článek jistého Bernharda Dörriese, z dalšího dne povodní: "Voda dnes dorazila také do jiného německého města - mezi námi bohužel známého krvavým vražděním. Voda nyní dosahuje také tohoto "Benešova" mostu. To město se jmenovalo a jmenuje Aussig. Co jsme ale slyšeli v televizi? Prý "Ústí nad Labem!" Do "Ústí nad Labem" prý dnes přišla vlna.

A viděli jsme klidné reportéry, kteří v tom jejich "Ústí nad Labem" stojí u vody a žádný nepřipomene tisíce německých žen a dětí, které byli zrovna tady, 30. června před 57 lety bídně pozabíjeny Čechy. Byli skoseny kulomety do řeky, která tehdy mrtvoly takto bestiálně povražděných donesla do Drážďan. A zrovna v těchto dnech je přeživším z nich vyhrožováno potomky těchto vrahů! Ale pro německou televizi, pro německé noviny se zde nestalo nic, co by dnes stálo za zmínku."

Vyzývám při této příležitosti odpovědné orgány ČR, aby zvážily, zda nejsou výše zmíněné články důvodem k podání stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva v Haagu proti německé vládě. Vládě která dovolí, aby byl v její zemi takto hanoben český národ a šířeny takové lži o České republice.

Internet je médiem obdobného dosahu, jako jsou noviny a televize, a je-li na německých webových stránkách zakázána dětská pornografie a neonacizmus, nevidím důvod, proč by neměly být nejpřísněji postihovány šovinistické články podobného ražení. Pokud chce být Německo demokratickou zemí a dobrým sousedem ČR, nechť zjedná nápravu!

Někdy si říkám, když sleduji počínání této skupiny lidí, o co jim vlastně jde. Myslím, že to hlavní pro ně je, vidět nás Čechy ponížené. Bratr komunistického historika a novináře Kutra Konrada Fritz Beer vzpomínal na sudetoněmecký popěvek, "červenomodrobílá je hezká, nosí ji každá svině česká". Když vidím,to zlobné nadšení Sudeťáků na jejich internetovém fóru, říkám si: Jak moc se změnili? Alespoň část z nich je stále stejná. Podobné jsou i mé osobní zkušenosti: procestoval jsem Německo křížem krážem stopem a hovořil jsem s desítkami Němců různého věku stavu a vyznání. A v Bavorsku jsem znovu a znovu narážel na lidi, jež mi při zmínce že jsem z Čech převyprávěli některou z hrůzostrašných historek o masakrech v roce 1945. Média, především ARD je totiž mají zpracované.

Jedna věc je ale nadějná: z jejich internetové zloby zaznívá i bezmoc. Zaznívá z ní i vědomí, že jsou stejně jen partou podivínů, kterou ani samotní Němci neberou moc vážně, i kdyby se stokrát vydávala za elitu národa. I přes všechnu slabost a směšnost ale dokáže tahle parta zasít hodně zloby a nenávisti a brání dobrému soužití Čechů a Němců. Ten její vliv tedy zas tak malý není.

Poznámka JČ: Trestní stíhání za názory, případně trestní potlačování názorů není demokratické. Je potřeba názory, s nimiž nesouhlasíme, vyvracet a polemizovat s nimi, avšak pokusy mocensky je potlačit mohou vést jen k jejich mučednické glorifikaci. Nejbližší realitě bude zřejmě autorův názor, že je toto skupina podivínů a výstředníků, jejichž zloba v normální německé společnosti nerezonuje. Přitom je ovšem pravda, že se mnozí Češi po ukončení druhé světové války dopouštěli na nevinných Němcích násilí, stejně tak, jak se předtím, během války, dopouštěli Němci násilí na nevinných Češích.

                 
Obsah vydání       19. 8. 2002
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
20. 8. 2002 Povodně byly katastrofální především mimo Prahu
19. 8. 2002 Člověk má právo chránit svůj majetek Jan  Kameníček
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček
17. 8. 2002 Šestadvacetikilometrové jezero na Litoměřicku
18. 8. 2002 Bude možno objekty v záplavových oblastech pojistit? Jan  Čulík
16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
19. 8. 2002 Obrana strategie Lipna Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Ostudné služby Českých drah Dan  Pech
17. 8. 2002 Zaplavené památky lidové architektury Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Západní televize "referovaly o povodních v ČR absurdním způsobem"
19. 8. 2002 Povodně v ČR a přehnané reakce "sudeťáků" Stanislav  Holubec
17. 8. 2002 Británií otřásl nález mrtvol pohřešovaných holčiček
19. 8. 2002 Vyřeší ekologický summit v Johannesburgu problémy této planety?
19. 8. 2002 Leni Riefenstahlová, Hitlerova propagandistka, se dožívá 100 let uprostřed kontroverze
19. 8. 2002 Pravda o neomalené poznámce aneb Jak je to s mladými a starými debutanty a literárními soutěžemi Martin  Pilař, Daniela  Pilařová
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
16. 8. 2002 Tomáš Pudil v roce 1995: "Praha není chráněna před povodněmi"
15. 8. 2002 Metly, Předmíř a Zamlýní
15. 8. 2002 Američtí přátelé ČR otevřeli konto na pomoc postiženým povodněmi
16. 8. 2002 Povodňový apel českého ministerstva zahraničních věcí
15. 8. 2002 Největší pražská povodňová fotobanka
18. 8. 2002 Záruka rómskych úspechov ? Lubomír  Sedláčik
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2002 Člověk má právo chránit svůj majetek Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
19. 8. 2002 Západní televize "referovaly o povodních v ČR absurdním způsobem"   
19. 8. 2002 Povodně v ČR a přehnané reakce "sudeťáků" Stanislav  Holubec
19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík
19. 8. 2002 Ostudné služby Českých drah Dan  Pech
19. 8. 2002 Obrana strategie Lipna Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
18. 8. 2002 Bude možno objekty v záplavových oblastech pojistit? Jan  Čulík
17. 8. 2002 Zaplavené památky lidové architektury Jan  Kameníček
17. 8. 2002 V Drážďanech dosáhlo Labe v pátek výšky 8,9 metrů   
17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček