16. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2002

USA, Irák, humanitární organizace a nezávislost

Condolezza Ricová, poradkyně amerického prezidenta Bushe pro národní bezpečnost, neučinila nic proti rostoucímu mezinárodnímu přesvědčení, že Spojené státy dříve nebo později přece jen zaútočí na Irák. "Nemáme luxus toho, že bychom mohli neučinit nic," řekla. Americká vláda se ve Spojených státech spojila s humanitárními organizacemi a chce jim poskytnout peníze pro projekty v Iráku a v sousedních zemích. Ve čtvrtek uvedl list Financial Times, že americká vláda chce poskytnout pro tyto projekty šest milionů dolarů. Podle rozhlasu BBC je to zřejmě začátkem pokusů získat v Iráku a okolních zemích podporu pro americkou politiku a neutralizovat nevyhnutelnou představu, že se Amerika chová jako agresor.

Mají však americké humanitární organizace přijmout státní peníze? Jak uvedl včera v poledne rozhlas BBC, situace je dost podobná situaci v Afghánistánu před americkými leteckými údery. Humanitární organizace si musely připravit nouzové plány, avšak zároveň si nemohly dovolit nechat se zatáhnout do vojenského plánování Spojených států. BBC v této věci interviewovala Nicka Goodmana, pracovníka humanitární organizace Christian Aid, který zdůraznil, že humanitární organizace musejí být nezávislé na vládách i na politice:

Nick Goodman pracoval v Iráku a připomněl posluchačům, co se stalo v týdnech mezi 11. září a zahájením amerických vojenských akcí v říjnu: "Humanitární organizace očekávaly, že z Afghánistánu odejde v případě vojenských akcí velký počet uprchlíků. Vypracovali jsme projekt na poskytnutí vody, potravin a léků těmto uprchlíkům a předložili jsme ho britské vládě, zda je ochotna ho financovat. Ta ty finance poskytla. Jednali jsme ale na základě vlastního, nezávislého rozhodování.

Reportér se Goodmana zeptal: "Dovedete si představit, že by za vámi přišla britská vláda, že vám poskytne finance, ale že s nimi musíte udělat to, co si přeje ona? Že se musíte připravit pro konflikt, který bude britská vláda vést a že máte fungovat při tom jako pomocná organizace? Taková situace ohledně humanitárních organizací se totiž začíná rýsovat v Americe."

Goodman odpověděl: "To by bylo pro nás nemožné. Naším prvotním cílem je podporovat lidi, kteří to potřebují, tedy zranitelné lidi v Iráku. Kdyby měli trpět v důsledku vojenského konfliktu v této oblasti, měli bychom humanitární odpovědnost a museli bychom těmto lidem pomoci, protože to je náš mandát. Bylo by velmi obtížné, kdyby nám měla říct britská vláda nebo nějaká jiná vláda, že povede vojenské akce v této oblasti a pak nám poskytne peníze na to, abychom po ní uklidili. Jediné, co můžeme udělat, je sami vypracovat své plány, říci, že toto chceme udělat a pak se zeptat vlád, zda si přejí to financovat. To je něco jiného."

Goodman dodal, že americké humanitární organizace se "octly ve velmi obtížné situaci. Americká vláda už 12 let nedovoluje americkým humanitárním organizacím pomáhat iráckým občanům v Iráku. Když se nyní americká vláda rozhodla poskytnout pro Irák tyto finance, načasování toho se může zdát poněkud podivnou shodou okolností."

Reportér: "Protože to znemožní americkým humanitárním organizacím zaujímat tak nezávislý postoj, jaký vy zastáváte vůči britské vládě?" Goodman: "Ano."

Menzies Campbell, mluvčí pro zahraniční záležitosti za britskou liberálnědemokratickou stranu (třetí největší britskou politickou stranu) k tomu řekl toto:

"Jsem potěšen tím, co říkal Nick Goodman, protože právě nezávislost a integrita nevládních organizací jim umožňuje pracovat za okolností, které by byly jinak velmi obtížné. Kdyby vznikl jakýkoliv dojem, že jsou nevládní organizace nějak zapleteny do vojenských akcí, jejich integrita a jejich nezávislost by byla ochromena. Financial Times se zmiňuje o tom, že ty humanitární organizace, které byly požádány, aby se vyjádřily k americkému plánu poskytnout jim šest milionů dolarů pro Irák, o tom hovoří velmi rezervovaně. Vědí, že kdyby měly přijmout tuto nabídku finanční podpory od americké vlády, začaly by být považovány za organizace, které připravují vojenskou akci proti Iráku. (Podrobnosti v angličtině viz např. též zde.)

                 
Obsah vydání       16. 8. 2002
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
20. 8. 2002 Povodně byly katastrofální především mimo Prahu
18. 8. 2002 Bude možno objekty v záplavových oblastech pojistit? Jan  Čulík
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
17. 8. 2002 Šestadvacetikilometrové jezero na Litoměřicku
17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček
16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
16. 8. 2002 Solenice, neznámá obec pod Orlickou přehradou Štěpán  Kotrba, Jan  Paul
17. 8. 2002 Německo organizuje povodňový summit, ale Rusko nepozvali
17. 8. 2002 V Drážďanech dosáhlo Labe v pátek výšky 8,9 metrů
16. 8. 2002 Tomáš Pudil v roce 1995: "Praha není chráněna před povodněmi"
17. 8. 2002 Británií otřásl nález mrtvol pohřešovaných holčiček
17. 8. 2002 Zaplavené památky lidové architektury Jan  Kameníček
16. 8. 2002 Proč vydatněji nepomáhá armáda? Jan  Paul
16. 8. 2002 Jaká byla povodňová situace včera kolem půlnoci
16. 8. 2002 Znovu CNN: "Na jihu sousedí ČR s Maďarskem"
16. 8. 2002 CNN: "Na jihu ČR je Maďarsko"
16. 8. 2002 Povodňový apel českého ministerstva zahraničních věcí
16. 8. 2002 Je humor o povodních etický?
16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
16. 8. 2002 Ani katastrofální záplavy netrvají věčně Karel  Mašita
15. 8. 2002 USA, Irák, humanitární organizace a nezávislost
16. 8. 2002 Film, to není jen Občan Kane
16. 8. 2002 Neomalená poznámka o literárních soutěžích, časopisech a nakladatelstvích Olga  Tihlářová
15. 8. 2002 Dobrá Markéta Fialová
15. 8. 2002 Jak CNN rozumí evropské politice
14. 8. 2002 Nové fotografie ze zaplavené Prahy
14. 8. 2002 Povodně v Praze - nejnovější fotografie
15. 8. 2002 Povodňovou situaci v jiných částech republiky
15. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Byl jsem v zakázaném pásmu Jan  Paul
14. 8. 2002 Stav internetového zpravodajství o povodních
15. 8. 2002 Největší pražská povodňová fotobanka
15. 8. 2002 Metly, Předmíř a Zamlýní
15. 8. 2002 Pomoc povodněmi postiženým organizacím
15. 8. 2002 Američtí přátelé ČR otevřeli konto na pomoc postiženým povodněmi
14. 8. 2002 Zdravotnické zásobování pro evakuované osoby
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii   
17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
16. 8. 2002 Solenice, neznámá obec pod Orlickou přehradou Štěpán  Kotrba, Jan Paul
16. 8. 2002 Je humor o povodních etický?   
16. 8. 2002 Film, to není jen Občan Kane   
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."   
15. 8. 2002 USA, Irák, humanitární organizace a nezávislost   
15. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Byl jsem v zakázaném pásmu Jan  Paul
15. 8. 2002 USA odmítnuty ohledně mezinárodního soudního dvora   
15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek
13. 8. 2002 Vánoce, hysterie a housky František  Roček