6. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2002

Advokátův stroj času

S Benešovými dekrety do Evropy

Jeden z klasiků české polistopadové "transformace" krátce po roce 1989 pravil, že o peníze jde vždy až v prvé řadě. Nejinak je tomu i v odborně právnických, ale též vášnivě populistických diskusích na téma zrušení nebo zachování dekretů prezidenta Edvarda Beneše.

Podstatou sporu je samozřejmě především vytvoření podmínek pro restituce majetku sudetských Němců. Případně o možnost požadovat na českém státu finační či hmotné náhrady za majetek po válce zkonfiskovaný a následně prodaný.

Dnešní ostré diskuse by zřejmě nebyly vůbec vedeny, kdyby druhá skupina polistopadových vůdců neprosadila tzv. restituční zákon. Na jeho základě byl původním majitelům a jejich potomkům vracen majetek znárodněný po 25. únoru 1948. Tento politický akt je v dějinách stejně ojedinělý jako z hlediska tehdejší potřeby modernizace ekonomiky nelogický. Politické špičky jej však v Parlamentu prosadily a proto byl uskutečněn. I když v jeho důsledku došlo např. k rozpadu zemědělských celků na méně efektivní části. K zatížení nadále existujících zemědělských společností požadavky na finančními poplatky ve prospěch restituentů, kteří se rozhodli v zemědělské činnosti dále nepokračovat. A to právě v době, kdy v zemědělství hotovost zoufale chybí. Restituce byly uskutečněny i přesto, že výrazně zpomalily příchod zahraničního kapitálu a moderních technologií do řady průmyslových provozů.

Ve vedení státu však krátce po pádu Husákova režimu stanuli politici, pro něž zvýšení životní úrovně obyvatelstva mělo menší prioritu než opětovné nabytí komunisty zabaveného majetku, případně získání dalšího.

A tak vznikl zákon, jež v době svého vzniku znepokojoval řadu občanů, kteří vlastnili majetek zabavený odsunutým sudetským Němcům na základě oněch Benešových dekretů. Jejich rodiny za jeho získání od státu většinou řádně zaplatili. Případně jej zakoupili od těch, kteří jej takto koupili od státu, nebo kterým byl přidělen jako součást odměny za práci v pohraničí. Zneklidnění desítek tisíc lidí žijících a pracujících v pohraničí měly ztišit dvě opatření. Prvním bylo přijetí Listiny základních práv a svobod jako nedílné součásti Ústavy. Podle jejího textu by ani dnes ani nikdy v budoucnu neměla být narušována jejich majetková a uživatelská práva ke statkům, které získali legální cestou. Zklidňující efekt mělo mít i ustanovení restitučního zákona, podle kterého měla být jako nejzažší mez práva na navrácení majetku (nebo jeho náhradu) posuzována okolnost jeho zestátnění po datu 25. února 1948. Tedy datum, kdy se plně ujala moci KSČ, pod jejíž taktovkou byl majetek znárodňován.

Místo zklidnění situace však vypukla dlouhá řada ještě delších soudních sporů. O majetek a jeho vydání. Prvý pokus o prolomení restituční hranice ztroskotal usnesením Nejvyššího soudu ČR, který konstatoval že vracení znárodněného majetku podle data sice není zcela rovným zacházením se všemi postiženými, ale že je to postup v souladu se zákonem.

Krátce poté ztroskotal u Ústavního soudu i druhý pokus. Jeho kolegium totiž odmítlo prohlásit za právně nulitní - tedy od počátku neplatné - zákony z doby před 25. únorem 1948, na jejichž základě byl majetek znárodňován. Ústavní soud odmítl i premisu zákona o protiprávnosti komunistického režimu v jiném ohledu než trestním. Žádný zákon (v civilizované společnosti) totiž nemůže být použit retroaktivně (se zpětnou účinností). Zákonem o protiprávnosti komunistického režimu byli prohlášeni za bezúhonné všichni, které komunistický režim stíhal protizákonně, nebo v rozporu s dokumentem OSN - Všeobecnou deklarací práv člověka. Tu ratifikovalo mimo jiné i Československo. Tento zákon však nikdy nezakládal sám o sobě práva na restituce majetku. Natož aby je stanovoval nad rámec k tomu účelu speciálně přijatého restitučního zákona.

Poté bylo zamítnuto i dovolání k Ústavnímu soudu, kterým se několik rakouských sudetských Němců snažilo dosáhnout buď zrušení dekretů prezidenta Beneše, nebo paragrafu ohraničujícího restituční nároky únorem 1948. Samozřejmě s cílem dosáhnout na restituce zabaveného majetku, nebo na jinou kompenzaci. V odůvodnění své žádosti použili poukaz na nerovnost před zákonem, která znevýhodňuje ty, kterým byl majetek zabaven nebo znárodněn před 25. únorem 1948. Alespoň ve srovnání s těmi, kterým byl zabaven po onom "magickém" datu, a kterým byl následně restitučním zákonem vrácen. Ústavní soud samozřejmě a logicky jejich požadavek odmítl. Instituce následnického státu totiž nemůže rušit zákony a právní normy státu, který již neexistuje. Nemůže tudíž prohlásit za neplatné ani Benešovy dekrety ani restituční zákon. Retroaktivní účinnost totiž nemůže mít ani výrok Ústavního soudu.

Navíc by se tím otevřela "Pandořina skříňka" nikdy nekončících soudních sporů. Po sudetských Němcích by se mohli o majetek začít ucházet další a další. Kníže Schwarzenberg by najednou mohl začít požadovat "znulitnění" pozemkové reformy prosazené prezidentem Masarykem. A navrácení pozemků, které mu odebralo předválečné Československo. Případně náhradu. Po něm by se hlásili další, jejichž předkům nechal majetek zkonfiskovat některý habsburský monarcha, jehož nařízení mělo (v době, kdy byl českým králem) povahu zákona. O obrovský majetek by se tak ucházela např. katolická církev, které nechal velkou část pozemků a budov zestátnit císař Josef II. Plynule bychom se tak mohli dostat až do situace, kdy by "svá" panství nárokovali zpět potomci 27 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí v roce 1621.

Restituční spory by asi neskončily nikdy. V každé historické etapě totiž představitelé moci zasahovali do majetkových práv obyvatelstva. Je dobře, že dnes tomu tak již díky Listině základních práv a svobod a Všeobecné deklaraci práv člověka možné není. Současným ani budoucím politikům, a ani soudcům by nemělo být umožněno, aby měnili výsledky dějin. A to ani těm českým, rakouským, německým, ale ani evropským. Státní a veřejné finance, ale i státní a veřejné statky by měly být do budoucna využívány vždy jen ku prospěch celé společnosti.

Na restitučním zákonu jsme si vyzkoušeli, kolik potíží ekonomických sociálních, právních, ale i osobních s sebou nese revize výsledků dějinných procesů. Neškodilo by minulost uzavřít jednou provždy a navždy nezpochybnitelně. Je jedno, stane-li se tak zákonem, nebo celoevropskou smlouvou. Podstatné je, aby ustanovení o uzavření minulosti platila navždy a nezrušitelně.

Autor je redaktorem časopisu Ekonom

                 
Obsah vydání       6. 3. 2002
6. 3. 2002 Americká vláda kritizuje stav lidských práv v České republice
6. 3. 2002 Všechno pořád při starém: loňské policejní razie neskoncovaly s mužskou prostitucí v ČR Fabiano  Golgo
6. 3. 2002 V Kábulu zahynulo pět evropských vojáků
6. 3. 2002 Hnutí za přímou demokracii: Nezávislí kandidáti na kandidátkách Koalice neposilují občanskou společnost Milan  Valach
6. 3. 2002 Strana venkova chce oživit venkov
6. 3. 2002 ČR nebude, na rozdíl od tvrzení Radiožurnálu, vyrábět pro Británii ponorky Dalibor  Žůrek
5. 3. 2002 Návrh na předvolební billboard Jan  Paul
6. 3. 2002 Fantasmagorie Britských listů diskreditují novinářskou obec Petr  Štěpánek
5. 3. 2002 Smíme sdělovat jen informace o bílých koních, nikoliv o skutečných vlastnících TV Nova a Prima Petr  Štěpánek
1. 3. 2002 Pecina nemá nárok vědět, kdo vlastní TV Nova a Prima Petr  Štěpánek
4. 3. 2002 Jak Zdeněk Pinc a Jan Sokol brání mladým lidem ve studiu Jan  Čulík
5. 3. 2002 Variace na tři pilíře aneb co dál s důchodovým pojištěním Josef  Trnka
6. 3. 2002 Advokátův stroj času Martin  Kunštek
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2002 Advokátův stroj času Martin  Kunštek
19. 2. 2002 Jak by mohly dopadnout volby: analýza současné předvolební situace Štěpán  Kotrba
15. 2. 2002 Tolik potřebné Rakousko Miroslav  Polreich
11. 2. 2002 Sociální politice rozumí každý potřebný, právu bohužel jen právníci Vít  Zvánovec
8. 2. 2002 Polemika: zveřejněná sociální doktrína není tak špatná Miroslav  Kappl, Tomáš Pecina
7. 2. 2002 Rozporuplná sociální doktrína aneb dohoda před volbami má platnost pouze do voleb Vít  Zvánovec, Štěpán Kotrba
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
22. 1. 2002 Co když byl odsun Němců z Československa správný? Vladimír  Bernard
11. 1. 2002 "Donkichotský kreténismus" v podmínkách globální tuposti Jan  Paul
29. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Ještě více neviditelné ruky trhu ! Tomáš  Janča
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2002 Advokátův stroj času Martin  Kunštek
19. 2. 2002 Jak by mohly dopadnout volby: analýza současné předvolební situace Štěpán  Kotrba
15. 2. 2002 Tolik potřebné Rakousko Miroslav  Polreich
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
22. 1. 2002 Co když byl odsun Němců z Československa správný? Vladimír  Bernard