27. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 2. 2002

Otevřený dopis: Knížák by měl odejít z Rady České televize

Otevřený dopis předsedovi Poslanecké sněmovny PČR panu Václavu Klausovi, předsedům všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR - paní Haně Marvanové, panu Vladimíru Špidlovi, Cyrilu Svobodovi, panu Miroslavu Grebeníčkovi. Signatáři argumentují, že Knížák, který pronesl paušalizující výroky proti Romům, nemůže být členem Rady České televize, kde zastupuje všechny občany, tedy i Romy.

V Brně 23. 2. 2002

Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, vážení pánové,

jsme hluboce pobouřeni výroky, které pronesl 22. 1. 2002 v MF Dnes ředitel Národní galerie a člen Rady České televize pan Milan Knížák. Jeho útoky na soužití s romskou menšinou jsou směsí lživých tvrzení, nepřijatelného zevšeobecňování a skrytého rasismu. Víme o interpelaci, se kterou se obrátili poslanci PS PČR, pánové Vladimír Mlynář a Michal Lobkowicz na nadřízeného pana Milana Knížáka, ministra kultury ČR, pana Pavla Dostála.

Pan ředitel Knížák například tvrdí, že "Nemůžeme stále tolerovat to, že když něco provede Rom, budeme to posuzovat jinak, než když něco provede Nerom." Z čeho odvozuje svoje tvrzení přitom není jasné, neboť jak známo žádné statistiky členící pachatele trestných činů dle etnického původu Policie ČR, nevede. Protože ředitel Knížák ani na přímý dotaz nikdy během celého měsíce svá slova neupřesnil ani nepodložil fakty, je nutné konstatovat, že šíří nedokazatelné, a ve své podstatě lživé tvrzení, které popuzuje veřejnost vůči národnostní menšině.

Z návštěvy "jednoho romského malíře" Knížák dále v rozhovoru vyvozuje soud o celé romské kultuře v tom smyslu, že "jejich díla nemají tak kvalitní parametry, aby mohla být v Národní galerii". Tuto nepřijatelnou paušalizaci pak pan Knížák ještě zesiluje v závěru citované části rozhovoru, kde dokonce říká: "Židé si s sebou nesou své trauma ze svých dějin daleko silněji než Romové, a přesto jsou schopni sdílet s námi prostor." To už skutečně bere dech. Profesor Knížák dělí občany České republiky na schopné a neschopné zde s "námi" žít - - ale kdo ti knížákovští MY vlastně jsou? A kdo posuzuje schopnost "těch druhých" soužít "s námi"? Kdo dal Milanu Knížákovi právo, aby tuto schopnost někomu - například Židům - přiznal, ale jinému - třeba Romům - naopak odepřel? A kam vlastně, do kterého "prostoru" tedy pan Knížák hodlá Romy odsunout? Otázek je celá záplava, ale odpověd neznáme jedinou - - Milan Knížák totiž po svém bezpříkladném útoku na ohroženou a snadno rozpoznatelnou menšinu k dotazům vytrvale mlčí.

Upozorňujeme s plnou vážností, že Milan Knížák je ředitelem Národní galerie a vysokým státním úředníkem, placeným z daní všech občanů, tedy i Romů. Čekáme na vysvětlení jeho výroků z úst pana ministra kultury. Současně je Milan Knížák i členem Rady České televize, tedy zástupcem celé naší veřejnosti. I v Radě ČT pobírá odměnu z prostředků ČT, tvořených mimo jiné i z koncesionářských poplatků placených Romy. Jeho výroky na adresu romského etnika jsou zcela odsouzeníhodné, vzhledem k tomu, že Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Radní má dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3).

Podle zákona o České televizi jsou hlavními úkoly ČT:

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin

Vzhledem k tomu, že pan Milan Knížák odmítá jakkoliv vysvětlit své výroky, jsme oprávněni se domnívat, že za nimi plně stojí. Domníváme se, že pan Milan Knížák by měl být odvolán z Rady ČT, neboť narušil závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady. Nemůže proto dohlížet na plnění ani jednoho z hlavních úkolů televize veřejné služby.

Na vědomí: pan Václav Havel, prezident ČR

pan Petr Pithart, předseda Senátu PČR

pan Miloš Zeman, předseda vlády ČR


Signatáři:

Athinganoi:

Yveta Kenety

Martina Pokutová

Marcel Cichy

Julius Gulyas

Grajcarová Gabriela

Radka Kováčová - předsedkyně o. s. Athinganoi

Kateřina Mikešová

Robert Oláh

Společenství Romů na Moravě:

Ing. Karel Holomek - předseda SRNM, šéfredaktor Romano hangos

Gejza Horváth - redaktor Romano hangos

Ing. Zuzana Holomková

Evelyna Frámová

Jana Kabeláčová - redaktorka Romano hangos

Kateřina Danyiová - redaktorka Romano hangos

Arpád Šaray

Marcela Severová

Roman Růžička - novinář

Sdružení Dženo

Ivan Veselý, předseda sdružení Dženo

Mgr. Jarmila Balážová, šéfredaktorka romského měsíčníku Amaro Gendalos

Ing. Zdeněk Ryšavý, redakce Amaro Gendalos, webmaster

Soňa Kalejová, redakce Amaro Gendalos, novinářka

Muzeum romské kultury:

PhDr. Jana Horváthová - historička

Veronika Rycková

Ilona Lázničková - ředitelka Muzea

Irena Kašparová

Helena Danielová

Tomáš Šenkyřík

Eva Šrámková

Aleš Hrad

Mgr. Petr Lhotka

Amnesty International:

Lucie Fremlová

Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava:

Marek Grundza, terénní pracovník

Anna Teglášová, terénní pracovnice

Miroslav Tegláš, dělník

Mária Grešková, terénní pracovnice

Martina Ševčíková, studentka

Alice Příhodová, sociální pracovnice

Libor Vaštyl, konstruktér

Jan Kotlár, dobrovolník

Zdena Kotlárová, dobrovolnice

Klára Kršková, dobrovolnice

Roman Hortváth, terénní pracovník

Ladislav Ferenc, malíř

Petr Dunka, dobrovolník

Miroslav Makula, dobrovolník

Kateřina Černíková, účetní

Ivo Škrabal, komunitní pracovník

Anna Krausová, sociální pracovnice

Věra Holasová, sociální pracovnice

Dana Bartošová, administrativní pracovnice

Helena Kuzníková, sociální pracovnice

Kamil Kuzník, živnostník

Hana Ševčíková, studentka

Kumar Vishwanathan, sociální pracovník

Ing. Miroslav Opatřil - předseda Sdružení pěstounských rodin (sedm set rodin, které si osvojují i romské děti)

Dále:

Monika Mihaličková - poslankyně PČR

Anna Zonová

Akram Staněk - režisér a herec

Františka Dvorská

Johana Dvorská

PhDr. Naďa Dvorská

Stanislav Dvorský

Václav Žák - šéfredaktor měsíčníku Listy

Zuzana Brikciová

Eugen Brikcius

Jiří Ornest - herec

Petr Pospíchal - Brandýské fórum

Katarína Vaculíková-Slobodová

Ladislav Smoljak- herec a režisér

Milan Daniel - redaktor časopisu Most pro lidská práva

Jan Beránek - Hnutí Duha

Jan Kraus - herec

Marta Kellerová

Jan Keller

doc. ThDr. Ivan O. Štampach - teolog

Táňa Fischerová - herečka

Jan Fischer - režisér

Zdeněk Bárta - senátor

Petr Holub - šéfredaktor týdeníku Respekt

Ivan Lamper - novinář, editor týdeníku Respekt

PhDr. Jiřina Šiklová - socioložka

Jaroslav Šabata - politolog

Jan Dus - farář

Jarka Stuchlíková - novinářka

Viktor Žárský

Michaela Marksová-Tominová

Pavel Klinecký

Břetislav Rychlík - herec a režisér

PhDr. Monika Rychlíková - dramaturgyně a publicistka

Tomáš Jelínek - Židovská obec

PhDr. Slavomil Hubálek- psycholog

Pavel Kalus

Josef Drahoš

Vladimír Chalupník

Máša Kalusová

Věra Slámová

Věra Drahošová

Jana Trusinová

Lenka Beniačová

Alena Viková

Božena Drahošová

Miroslav Kutílek

Mirek Vodrážka

Erik Tabery - novinář

                 
Obsah vydání       27. 2. 2002
27. 2. 2002 Britské listy vyhrály spor nad RRTV Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Ministr kultury chrání Milana Knížáka Jan  Paul
27. 2. 2002 Pavel Dostál: Milan Knížák, ředitel Národní galerie, smí prodávat svá díla prostřednictvím soukromé firmy, s níž má NG dohodu Pavel  Dostál
27. 2. 2002 Miroslav Tajč: "Milan Knížák nepoužívá Národní galerii pro vlastní kšefty"
27. 2. 2002 Proč tolikrát o Milanu Knížákovi? Jan  Čulík
27. 2. 2002 Recioproční dohoda mezi Národní galerií a firmou art. cz
27. 2. 2002 Vyvlastnenie po kapitalisticky - nemôžem súhlasiť Daniel  Krajcer
27. 2. 2002 Irácký student Majid Majed smí opět cestovat Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Otevřený dopis: Knížák by měl odejít z Rady České televize
27. 2. 2002 Cikán mi nesmí do baráku Jan  Paul
27. 2. 2002 Bůh zaplať za protivné Knížáky Ivana  Haslingerová
27. 2. 2002 Opět pryč s Knížákem? Jiří  Pancíř
27. 2. 2002 Diskriminace Čechů v zahraničí - dobře, že se paní Fuchsová nevzdává Vladimír  Rott
27. 2. 2002 CVVM: občané požadují od politiků "vysokou morálku"
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana
27. 2. 2002 Británie bude dávat mladistvým recidivistům elektronické identifikační náramky
27. 2. 2002 Britský telecom snižuje poplatek za broadbandový přístup k internetu na 780 Kč měsíčně
27. 2. 2002 Za vjezd do centra Londýna zaplatíte 250 Kč
26. 2. 2002 Mezinárodní spravedlnost očima nevládní organizace Jiří  Kopal
26. 2. 2002 Petiční výbor Sněmovny odmítl nový shromažďovací zákon Tomáš  Pecina
26. 2. 2002 Proč Česká republika neratifikovala statut Mezinárodního trestního soudu? Jiří  Kopal
26. 2. 2002 Konference o mezinárodní spravedlnosti v Moskvě Jiří  Kopal
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 2. 2002 Britské listy vyhrály spor nad RRTV Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Proč tolikrát o Milanu Knížákovi? Jan  Čulík
27. 2. 2002 CVVM: občané požadují od politiků "vysokou morálku"   
27. 2. 2002 Britský telecom snižuje poplatek za broadbandový přístup k internetu na 780 Kč měsíčně   
27. 2. 2002 Cikán mi nesmí do baráku Jan  Paul
27. 2. 2002 Británie bude dávat mladistvým recidivistům elektronické identifikační náramky   
27. 2. 2002 Bůh zaplať za protivné Knížáky Ivana  Haslingerová
27. 2. 2002 Ministr kultury chrání Milana Knížáka Jan  Paul
27. 2. 2002 Otevřený dopis: Knížák by měl odejít z Rady České televize   
26. 2. 2002 Protesty: britským vězňům v zálivu Guantánamo je odpíráno právo na právního zástupce   
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové   
26. 2. 2002 Chystá se Klaus privatizovat životní prostředí? Robin  Böhnisch
26. 2. 2002 Jde o dobro, nebo o zájmy? Obhajoba Václava Klause Milan  Valach
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
25. 2. 2002 Šest britských manželských dvojic plánuje "etické" designer babies   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
27. 2. 2002 Otevřený dopis: Knížák by měl odejít z Rady České televize   
15. 2. 2002 Ekonom "inside": Odejde Pícha, nebo Kasík?   
14. 2. 2002 Nejsou lidi? Opatrné změny v České televizi Jan  Čulík
14. 2. 2002 Takhle, prosím, ne! Hrubě manipulativní propaganda v ČT Filip  Rožánek
14. 2. 2002 Jaké vyvodí Balvín z odvysílání pořadu "Chaos" důsledky? Radek  Batelka
11. 2. 2002 Proč museli nutně Jiří Balvín a další šéfové ČT cestovat do Salt Lake City? A kdo to platí? Pavel  Kořenský
28. 1. 2002 Jemná předvolební manipulace od Milana Uhdeho: Ani "intelektuálové", ani "politikové" nemají v normální demokracii přehnaný vliv Jan  Čulík
25. 1. 2002 Česká televize vyhlašuje boj neplatičům koncesionářských poplatků Tomáš  Pecina
22. 1. 2002 Jak nás informuje česká veřejnoprávní televize Jaromír  Křepelka
22. 1. 2002 Jana Bobošíková se nechová nezávisle Zbyněk  Ptáček
14. 1. 2002 Tři otázky Václavu Klausovi o skandálech kolem TV Nova   
10. 1. 2002 Kužvart si stěžoval Balvínovi na pořad Nedej se Jakub  Kašpar
9. 1. 2002 Formát "Volejte řediteli" se šíří i do jiných televizí... Filip  Rožánek
9. 1. 2002 Úspěch: Česká televize použila internetový vyhledávač!   
7. 1. 2002 Česká televize a ČTK šíří propagandu Jan  Čulík