26. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2002

Protesty: britským vězňům v zálivu Guantánamo je odpíráno právo na právního zástupce

Ve Velké Británii sílí znovu kontroverze týkající se britských občanů, zadržovanými Američany v táboře v zálivu Guantánamo na Kubě. Jejich rodinní příslušníci a britští právníci požadují, aby byli tito britští občané, kteří jsou zadržováni na Kubě v izolaci vydáni domů do Británie a aby s nimi bylo zacházeno podle platného práva. Takto o tom v pondělí 25. 2. sérií interviewů referoval pořad rozhlasu BBC Svět ve třináct hodin:

Moderátorka: Situace britských občanů, zadržovaných na americké vojenské základně v zálivu Guantánamo na Kubě byla dnes kritizována poté, co konstatoval americký ministr obrany Donald Rumsfeld, že tyto osoby by mohly být repatriovány pouze pod podmínkou, že budou v Británii trestně stíhány. Na tiskové konferenci v pondělí promluvila Zumrati Džuma [jméno uvádíme bez záruky, podle zvukové nahrávky] a přečetla dopis, který obdržela od svého syna [jméno nesrozumitelné], který je zadržován v táboře v zálivu Guantánamo:

Matka: Milá rodino. Důvěřuji v Alláha, že jste všichni zdraví a v pořádku. Sám jsem v pořádku. Všechny vás mám strašně rád. Prosím, nemějte o mě starosti. (...)

Moderátorka: Paní Džumová pak svědčila o tom, že se teprve nedávno ve věci svého syna spojila s právníky, protože ji poučilo britské ministerstvo zahraničních věcí, že tak má učinit teprve až tehdy, až bude její syn obviněn z nějakého trestného činu. Byla zejména znepokojena tím, jak jsou či nejsou dodržována justiční práva jejího syna, a také tím, že Američané automaticky předpokládají, že je vinen.

Matka: Je zadržován v zálivu Guantánamo už déle než měsíc a nikdo mu neřekl, jaký má být jeho další osud. Nyní jsem pověřila právníky, aby ho zastupovali při tom, co se s ním dál bude dít ve Spojených státech i zde. Aby byla dodržena jeho justiční práva, přeji si, aby byl navrácen do Velké Británie a nemyslím si, že by měl pan Rumsfeld určovat pro to jakékoliv podmínky.

Moderátorka: Louise Christianová je britská právnička, která pracuje nyní pro paní Džumovou.Je také znepokojena tím, že Donald Rumsfeld automaticky předpokládá, že osoby, které jsou zadržovány v táboře v zálivu Guantánamo, jsou vinny. Vysvětlila, jaké akce podnikne ve Velké Británii, aby donutila britské ministerstvo zahraničních věcí zasáhnout ve prospěch syna paní Džoumové.

Právnička: Obdržela jsem informace, že podle paragrafu 16 mezinárodní právní komise OSN, jde o paragraf týkající se odpovědnosti státu, je možné pohnat britskou vládu k odpovědnosti za to, že napomáhá americké vládě při tomto protiprávním zadržování těchto osob, vzhledem k tomu, že tyto osoby byly vyslýchány agenty britské rozvědky MI6 a tyto informace byly předány Spojeným státům a Spojené státy je mohou použít při procesech u vojenského tribunálu, který není podřízen řádnému právu.

Moderátorka: Další dva Britové, zadržovaní na Kubě, jsou z města Tiptonu. Jednoho z nich, Rula Ahmeda [?], zastupuje právník Raz Man. Ten nám sdělil, že je také znepokojen tím, jaký postoj zastává britské ministerstvo zahraničí vůči rodinám zadržovaných osob. Jeho otec, pan Ahmed senior, neměl dosud vůbec žádný kontakt se svým synem a uspokojivě se s ním nespojilo ani britské ministerstvo zahraničí, které nebylo schopno poskytnout nikoho, schopného vysvětlit situaci jasně panu Ahmedu seniorovi v bengálštině.

Právník: Máme potíže s britským ministerstvem zahraničí. Pan Ahmed senior hovoří anglicky, ale je velký rozdíl mezi porozuměním a mluvením nějakým jazykem. V takovéto citlivé věci, když otce informujete, že je jeho syn zadržován tisíce kilometrů daleko za šokujících okolností, by bylo bývalo citlivé od ministerstva zahraničních věcí, kdyby mělo k dispozici někoho, kdo umí promluvit s panem Ahmedem jeho vlastní řečí, což je bengálština.

Moderátorka: Co můžete pro jeho syna na Kubě odsud udělat?

Právník: Můžeme vyvíjet nátlak na britskou vládu. Tyto osoby jsou britskými občany. Prezidentský dekret, který vydal prezident Bush po 11. září, konkrétně diskriminuje osoby, které nemají americké občanství. Měli jsme pana Walkera, který byl údajně členem Talibánu a byl nalezen v Afghánistánu, to je americký občan, ten dostal úplně jiná práva a jeho občanství bylo uznáno. My požadujeme na britské vládě, aby bylo uznáno i občanství Rula Ahmeda a aby mu britská vláda poskytla ochranu, jakou si jeho občanství zaslouží.

Moderátorka: Americký ministr obrany Donald Rumsfeld uvedl, že tyto zadržované osoby mohou být poslány domů do Británie, pokud tu budou postaveny před soud. Je to přijatelné?

Právník: No, je přijatelné, že se hovoří o tom, že by se mohl Rul Ahmed vrátit do Británie. Ovšem co se týče jeho stíhání, to je rozhodnutí, které musí učinit britská vláda a relevantní instituce, a to na základě důkazů.

Moderátorka: Kdyby byl Rul Ahmed vrácen do Británie, za co by měl být tady stíhán a kdo ho bude stíhat?

Právník: No já tady přece nejsem od toho, abych se vyjadřoval k tomu, za co by měl být pan Ahmed stíhán. Pokud však bude za něco proti němu zahájeno trestní stíhání, musejí při tom platit zavedená pravidla, týkající se důkazového materiálu, musí se mu dostat spravedlivého slyšení a nemůže být prostě jen tak internován, což si možná bude chtít přát Washington.

Moderátorka: Tuto středeční tiskovou konferenci podpořila britská Asociace právníků (The Law Society). Zeptali jsme se jejího předsedy Davida Macintoshe, proč ji podpořili.

Právník David Macintosh: Law Society si uvědomuje, že britským občanům, zadržovaným v táboře X, je odpíráno právní zastoupení a Law Society a Human Rights Committe of the Bar, Britský právní výbor pro lidská práva, které tuto dnešní tiskovou konferenci společně podpořily, systematicky bojují za přístup ke spravedlnosti. A součástí přístupu ke spravedlnosti je právo na právního zástupce. Takže silně zastáváme názor, že právníci, zastupující rodiny britských osob, zadržovaných na Kubě, si zaslouží naši podporu právě ve věci práva na obhájce.

Moderátorka: Takže britským občanům, zadržovaným na Kubě, je dosud odpíráno právo na právního zástupce?

Macintosh: Ano. Zatím nedostal nikdo z nich právo setkat se s právníkem. Zadržované osoby také mají jen minimální kontakt se svými rodinnými příslušníky. Je paradoxní, že zadržovaný americký občan, pan Walker, byl vpuštěn do USA a ten má právo na právního zástupce. Dochází zde k diskriminaci.

Moderátorka: A dělá v této věci něco britská vláda?

Macintosh: Údajně rodiny zadržovaných osob požadují, aby britská vláda něco v této věci učinila, avšak my jsme se rozhodli podpořit je váhou naší Law Society, která představuje členskou základnu 104 000 anglických a welšských právníků. Budu psát premiérovi dnes a budu požadovat, aby využil svého vlivu na nejvyšších místech a přesvědčil americké úřady, aby okamžitě umožnily právníkům setkat se se zadržovanými britskými občany.

Moderátorka: Není podmínkou Ženevských konvencí, aby se zadržovanými osobami bylo zacházeno jinak?

Macintosh: Pokud jsou válečnými zajatci, a jedna zadržovaná osoba dostala dopis adresovaný "válečnému zajatci", podle Ženevských konvencí mají právo na právního zástupce. Ale ať jsou zadržováni jako kdokoliv, podle základního práva týkajícího se lidských práv mají právo na právníka.

Moderátorka: Americký ministr obrany Donald Rumsfeld uvedl, že tyto osoby mohou být vráceny do Británie, pokud budou v Británii postaveni před soud. Je to přijatelné?

Macintosh: Já dávám přednost výroku, který učinil britský ministr vnitra Jack Straw. Ten uvedl, že nejlepším řešením by bylo, aby se vrátili do Británie, kde budou čelit spravedlnosti. "Čelit spravedlnosti", to nutně neznamená být postaven před soud. Normálně musejí existovat důkazy, které by vedly k procesu.

Moderátorka: Dochází na Kubě k porušování mezinárodního práva? Zeptali jsme se profesora Adama Robertse, profesora na mezinárodních vztahů na Oxford University.

Adam Roberts: Není dosud jasné, zda na Kubě dochází k porušování mezinárodního práva. Základním postojem je to, že Spojené státy tvrdí, něco na tom je, že osoby, které zadržuje v zálivu Guantánamo, nejsou válečnými zajatci, nesplňují veškerá kritéria válečných zajatců, avšak nicméně USA konstatovaly, že dodržují velkou část ustanovení, obsažených v relevantní konvenci, v Ženevské konvenci č. 3, která se týká válečných zajatců. Zatím jsme neviděli jasné důkazy ohledně rozsáhlého porušování existujících právních předpisů, i když došlo k některým znepokojujícím náznakům, že Američané se necítí vázáni ani některými velmi závažnými právními závazky.

Moderátorka: Požádali jsme ministerstvo zahraničí o rozhovor v této věci, ale nikdo nebyl k dispozici. Máme tedy u mikrofonu Menziese Campbella, mluvčího Liberálně demokratické strany pro zahraniční otázky. Dostalo by se Britům, zadržovaným na Kubě, podle vašeho názoru v Británii spravedlnosti, jaké se jim nedostane v Americe?

Campbell: No, pokud by byli dopraveni do Británie, mohli by být stíháni jen v tom případě, pokud spáchali nějaký zločin proti anglickému trestnímu řádu. A pokud by měli být stíháni, musely by být proti nim k dispozici důkazy. Pokud by byli stíháni, měli by právo na presumpci neviny, to znamená, že obžalovaná osoba je považována za nevinnou, dokud jím nebude vina dokázána mimo rozumnou pochybnost, vinu by musel prokázat prokurátor, a měli by právo na řádného obhájce, měli by právo na "Legal Aid", tj. státní finanční podporu pro financování obhájce. Bylo by učiněno zadost všem řádným součástem soudního procesu, který Američané vždy považují za naprosto základní pro jejich systém justice.

Moderátorka: Jedná v této věci britské ministerstvo zahraničí uspokojivě?

Campbell: Jedná mlhavě, jak jsme právě slyšeli od pana profesora. Celá tato záležitost je příliš nejasná. Spojené státy nejprve odmítaly poskytnout těmto lidem práva podle Ženevských konvencí, pak uvedly, že s nimi bude zacházet, jako že pro ně platí Ženevské konvence a - jak jsme teď taky slyšeli - alespoň někteří britští vězni používají ke komunikaci formulářů, na nichž je napsáno "Válečný zajatec". Je nutno všechny tyto nejasnosti vyjasnit. A také si musíme pořád připomínat toto: i jestliže jste obviňováni z nejhnusnějších zločinů, taková obviňování nemohou zlikvidovat veškerá vaše práva jako britského občana. Vezmete-li si příklad někoho zatčeného v Thajsku, nejstrašnějšího pašeráka drog, i taková osoba má právo na britskou konzulární pomoc, protože je britským občanem. Zdá se mi, že si musí britské ministerstvo zahraničních věcí hodně dávat pozor, aby se mu celá tato věc nevymkla z rukou.

                 
Obsah vydání       26. 2. 2002
26. 2. 2002 Petiční výbor Sněmovny odmítl nový shromažďovací zákon Tomáš  Pecina
26. 2. 2002 Mezinárodní spravedlnost očima nevládní organizace Jiří  Kopal
26. 2. 2002 Proč Česká republika neratifikovala statut Mezinárodního trestního soudu? Jiří  Kopal
27. 2. 2002 Irácký student Majid Majed smí opět cestovat Tomáš  Pecina
26. 2. 2002 Protesty: britským vězňům v zálivu Guantánamo je odpíráno právo na právního zástupce
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové
26. 2. 2002 Hlasujte a volte - pro sebe! Vladimír  Rott
26. 2. 2002 Demonstrace Pravé alternativy: Je to ta pravá alternativa pro českou politiku? Štěpán  Kotrba
26. 2. 2002 Chystá se Klaus privatizovat životní prostředí? Robin  Böhnisch
26. 2. 2002 Jde o dobro, nebo o zájmy? Obhajoba Václava Klause Milan  Valach
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana
25. 2. 2002 Interpelace Pavlu Dostálovi: vyjádřete se k výrokům Milana Knížáka Vladimír  Mlynář, Michal  Lobkowicz
25. 2. 2002 Vyvlastnenie po kapitalisticky Daniel  Krajcer
25. 2. 2002 Irská spojka? Jan  Čulík
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
25. 2. 2002 Write for the BCSA prize
26. 2. 2002 Microsoft versus ostatní Jan  Janda
26. 2. 2002 Zprivatizujme Českou poštu! Martin  Jareš
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 2. 2002 Protesty: britským vězňům v zálivu Guantánamo je odpíráno právo na právního zástupce   
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové   
26. 2. 2002 Chystá se Klaus privatizovat životní prostředí? Robin  Böhnisch
26. 2. 2002 Jde o dobro, nebo o zájmy? Obhajoba Václava Klause Milan  Valach
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
25. 2. 2002 Šest britských manželských dvojic plánuje "etické" designer babies   
25. 2. 2002 Batelka a Klaus - souboj "gigantů" Ondřej  Čapek
25. 2. 2002 Irská spojka? Jan  Čulík
25. 2. 2002 Vyvlastnenie po kapitalisticky Daniel  Krajcer
25. 2. 2002 Boj proti dopravním zácpám: Britská vláda plánuje zavést satelitní poplatky pro řidiče   
22. 2. 2002 Bůh má pořád indiánský rysy... Kultovní román? Martin  Pilař
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
22. 2. 2002 Kam se vydali čeští hokejisté? Jan  Paul
22. 2. 2002 Příklady táhnou: občanské sdružení dokáže efektivně vystupovat ve veřejném zájmu Helena  Svatošová
22. 2. 2002 Michaela Jílková jako Xena, válečnická princezna: srovnání pořadů "Kotel" a "Question Time" Nellie  Woods

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 2. 2002 Protesty: britským vězňům v zálivu Guantánamo je odpíráno právo na právního zástupce   
19. 2. 2002 Britští vojáci v Kábulu obviněni, že zastřelili nevinného muže   
14. 2. 2002 Měla by být zrušena CIA? Miloš  Kaláb
14. 2. 2002 Bojovníci z al Qaedy unikli do Perského zálivu přes Írán   
14. 2. 2002 Islámský fundamentalismus není tradiční náboženství   
13. 2. 2002 Alžírský "terorista", zadržovaný v Londýně, byl propuštěn   
12. 2. 2002 Superizolacionizmus prezidenta Bushe Miroslav  Polreich
11. 2. 2002 Hamid Kharzai: na Západě uctíván, v Afghánistánu bezmocný   
4. 2. 2002 USA hájí vyšetřování zadržovaných osob v táboře "X" na Kubě   
1. 2. 2002 Tragedie z 11. září neznamená, že si teď Bush může dělat, co chce   
1. 2. 2002 Tak teď už platí jen americký národní zájem   
30. 1. 2002 USA nekonzultovaly Británii ohledně zacházení s britskými zajatci   
30. 1. 2002 Američané v Afghánistánu omylem zatkli nového šéfa policie   
30. 1. 2002 Věděl "americký špionážní důstojník" předem o útocích z 11. září?   
29. 1. 2002 Jak dva mladíci, posedlí fotbalem, skončili v řetězech v táboře "X" na Kubě