27. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Pavel Dostál, ministr kultury
27. 2. 2002

Pavel Dostál: Milan Knížák, ředitel Národní galerie, smí prodávat svá díla prostřednictvím soukromé firmy, s níž má NG dohodu

Pavel Dostál
"Celý dopis se více méně, a to minimálně na 3/4 textu, zaobírá hodnocením internetové prodejní galerie Art.cz. Vaše subjektivní hodnocení tohoto subjektu je Vaším názorem, na který máte samozřejmě právo. Žijeme v demokratické společnosti, je tedy právem každého zhodnotit, co uznává za vkusné a co nikoli. Zároveň žijeme také ve státě právním, který všem fyzickým osobám zaručuje jejich práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod. Vaše hodnocení tohoto subjektu jako subjektu pro Vás nedůvěryhodného, nemůže býti podkladem pro to, abychom bez jakýchkoli jiných informací a skutečnosti vzali toto tvrzení za objektivně prokázanou skutečnost. Náš právní řád s termínem "nedůvěryhodnost" neoperuje," píše Pavel Dostál v dopise Janu Paulovi ohledně Milana Knížáka, Národní galerie a společnosti art.cz.

Vážený pan
Jan Paul
akademický malíř

V Praze dne 23. ledna 2002

Vážený pane Paule,
k Vámi zaslané stížnosti uvádím:

Celý dopis se více méně, a to minimálně na 3/4 textu, zaobírá hodnocením internetové prodejní galerie Art.cz. Vaše subjektivní hodnocení tohoto subjektu je Vaším názorem, na který máte samozřejmě právo. Žijeme v demokratické společnosti, je tedy právem každého zhodnotit, co uznává za vkusné a co nikoli. Zároveň žijeme také ve státě právním, který všem fyzickým osobám zaručuje jejich práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod. Vaše hodnocení tohoto subjektu jako subjektu pro Vás nedůvěryhodného, nemůže býti podkladem pro to, abychom bez jakýchkoli jiných informací a skutečnosti vzaly toto tvrzení za objektivně prokázanou skutečnost. Náš právní řád s termínem "nedůvěryhodnost" neoperuje. Pokud by samozřejmě Národní galerie v Praze uzavřela smlouvu se společností, která je v konkurzu nebo se zavázala k plnění v rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb., bylo by takové jednání považováno za poškozování tohoto subjektu, resp. České republiky.

Ve svém článku, který byl zřejmě i podnětem k tomuto dopisu, mimo jiné uvádíte tvrzení nejen o neschopné firmě, ale i o neschopných výtvarnících, neschopných výtvarných publicistech a v neposlední době i o neschopné společnosti. Není možné hodnotit a vyslovit názor na internetovou prodejní galerii Art.cz, tyto výtvarníky, výtvarné publicisty a společnost bez konkrétních podkladů.

To, že určitá osoba je statutárním orgánem státní kulturní instituce neznamená, že tato není oprávněna tvořit, svá díla prezentovat a prodávat. Skutečnost, že taková díla jsou nabízena prostřednictvím internetu není v této době nic neobvyklého a doufám, že Českou republiku je možno v této oblasti považovat za vyspělou. Jak je Vám jistě známo, trh obecně funguje na základě nabídky a poptávky. Toto se vztahuje i na trh s uměleckými díly.

Názor, že výtvarník nemá stát v čele také instituce jakou je Národní galerie v Praze je otázkou již několikáte diskutovanou. Dle Vašeho názoru odborná veřejnost (není zjevné v jakém oboru) zastává výše uvedené stanovisko. Dospěli bychom snad pomocí interpretace tohoto názoru, že pokud má lékař manažerské schopnosti, nemůže být ředitelem nemocnice již z titulu, že je lékařem?

Národní galerie v Praze uzavírá standardně smlouvy o spolupráci s mnoha subjekty, jak českými , tak i zahraničními. Podstatou takových smluv je především naplnění základního poslání NG, vymezeného jednak zákonem č. 148/49 Sb., o Národní galerii v Praze a Statutem vydaným Ministerstvem kultury České republiky.

Vaším názorem je, že tyto internetové stránky jsou navštěvovány především osobami se zájmem o "umění" v jakékoli jeho podobě, tj. i takové který Vy označujete jako "výtvarné produkty velmi různých kvalit". Není možné pak souhlasit s názorem, že pokud někdo shledává díla zde uvedená za nesprávně seřazená, nevkusná, předražená atd., že toto automaticky znamená propachtování loga NG. Na těchto stránkách je odkaz na NG, kde jsou uvedeny informace o stálých expozicích a krátkodobých výstavách. Po otevření stránek NG nebyla nalezena jakákoli zmínka o tom, že Národní galerie v Praze podporuje prodejnost děl, ověřuje jejich pravost či jiným způsobem participuje na jejich prezentaci.

Z Vámi vyvozovaných závěrů založených na subjektivních pocitech nebyl shledán jediný pádný argument, který potvrzoval, že by pověst a prestiž Národní galerie v Praze uzavřením smlouvy o spolupráci mezi těmito subjekty utrpěla.

Na většinu Vámi položených otázek však přísluší odpovědět Národní galerii v Praze. K tomuto Vám zasíláme stanovisko k Vašemu zveřejněnému článku.

S pozdravem

podepsán

Pavel Dostál
ministr kultury

                 
Obsah vydání       27. 2. 2002
27. 2. 2002 Britské listy vyhrály spor nad RRTV Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Ministr kultury chrání Milana Knížáka Jan  Paul
27. 2. 2002 Pavel Dostál: Milan Knížák, ředitel Národní galerie, smí prodávat svá díla prostřednictvím soukromé firmy, s níž má NG dohodu Pavel  Dostál
27. 2. 2002 Miroslav Tajč: "Milan Knížák nepoužívá Národní galerii pro vlastní kšefty"
27. 2. 2002 Proč tolikrát o Milanu Knížákovi? Jan  Čulík
27. 2. 2002 Recioproční dohoda mezi Národní galerií a firmou art. cz
27. 2. 2002 Vyvlastnenie po kapitalisticky - nemôžem súhlasiť Daniel  Krajcer
27. 2. 2002 Irácký student Majid Majed smí opět cestovat Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Otevřený dopis: Knížák by měl odejít z Rady České televize
27. 2. 2002 Cikán mi nesmí do baráku Jan  Paul
27. 2. 2002 Bůh zaplať za protivné Knížáky Ivana  Haslingerová
27. 2. 2002 Opět pryč s Knížákem? Jiří  Pancíř
27. 2. 2002 Diskriminace Čechů v zahraničí - dobře, že se paní Fuchsová nevzdává Vladimír  Rott
27. 2. 2002 CVVM: občané požadují od politiků "vysokou morálku"
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana
27. 2. 2002 Británie bude dávat mladistvým recidivistům elektronické identifikační náramky
27. 2. 2002 Britský telecom snižuje poplatek za broadbandový přístup k internetu na 780 Kč měsíčně
27. 2. 2002 Za vjezd do centra Londýna zaplatíte 250 Kč
26. 2. 2002 Mezinárodní spravedlnost očima nevládní organizace Jiří  Kopal
26. 2. 2002 Petiční výbor Sněmovny odmítl nový shromažďovací zákon Tomáš  Pecina
26. 2. 2002 Proč Česká republika neratifikovala statut Mezinárodního trestního soudu? Jiří  Kopal
26. 2. 2002 Konference o mezinárodní spravedlnosti v Moskvě Jiří  Kopal
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů