Jeremy Corbyn: Prosperity nelze dosáhnout škrty. Prosperitu je nutno budovat

13. 9. 2015

Prosperity nelze dosáhnout škrty. Prosperitu je nutno budovat: investovat do moderní infrastruktury, investovat do lidí a jejich kvalifikace, realizovat inovativní nápady a nové způsoby boje proti klimatickým změnám na ochranu našeho životního prostředí a naší budoucnosti. Lidská reakce obyčejných lidí po celé Evropě za posledních několik týdnů prokázala, že lidé chtějí tuto jinou politiku a jinou společnost. Motorem vlny demokratického aktivismu, která nyní dramatickým způsobem rozšířila počty členů Labouristické strany, jsou hodnoty soucitu, sociální spravedlnosti, solidarity a internacionalismu.

Volby nového šéfa britské Labouristické strany byly pozoruhodným projevem demokracie zdola a aktivní účasti obyčejných občanů, který podvrátil konvenční myšlení o politice, píše v týdeníku Observer nově zvolený šéf Labouristické strany Jeremy Corbyn. Přidaly se k nám statisíce lidí ze všech věkových kategorií a ze všech vrstev společnosti z celé země, zdaleka to nejsou jen dlouhodobí aktivisté.

Kdo může nyní vážně tvrdit, že mladí lidé se nezajímají o politiku anebo že neexistuje touho po novém druhu politiky?

Především se ukázalo, že miliony lidí chtějí opravdovou alternativu, ne pokračování ve stejné politice. To se týká členů Labouristické strany i lidí mimo ni.

Naděje na změnu a na realizaci velkých myšlenek je nyní zpět v ohnisku politiky: skoncovat s politikou škrtů, odstranit nerovnost, pracovat za mír a sociální spravedlnost doma i v zahraničí. To jsou důvody, proč byla Labouristická strana před více než sto lety založena.

Tyto volby šéfa strany nabily původní smysl strany, který jí dali její zakladatelé, novou silou pro jednadvacáté století: Tato Labouristická strana bude dávat hlas 99 procentům obyvatelstva.

Míra sobotní podpory v hlasování o šéfa strany pro tento nový druh politiky je jednoznačným mandátem pro změnu. Vlna demokratického aktivismu se už stala sociálním hnutím. Jsem poctěn důvěrou, kterou mi projevili naši členové a stoupenci a pociťuju vůči ní velkou pokoru. Dám všechno a tu důvěru splatím.

Bojovali jsme a zvítězili na základě politických idejí, nikoliv na základě osobních vlastností, bez nadávek a hněvu. Chci, aby tohle bylo jasné nade vší pochybnost: moje vedení bude prosazovat jednotu. Bude využívat talentů ze všech částí Labouristické strany. Ženy budou mít poloviční zastoupení ve stínovém kabinetu. Budeme spolupracovat všichni na všech úrovních strany.

Našim cílem je přivést do jádra strany ony statisíce lidí, kteří se účastnili ve volbách šéfa strany, zástupce šéfa strany a labouristikého kandidáta na londýnského primátora. Znovu se nám podaří udělat z Labouristické strany hnutí.

Chceme také, aby vládla demokracie. Nedojde k tomu, aby šéf strany z výše své pozice vydával edikty. Mé vedení strany bude založeno na shromažďování nápadů ze všech úrovní strany a labouristického hnutí, od řadových poslanců i od členů stínového kabinetu. Využijeme inspirace od obrovskou měrou nyní rozšířené strany v komunitách a budeme používat talentu všech lidí k vypracování své politické strategie. Budeme bojovat proti útokům této vlády na komunity a vybudujeme podporu pro politické změny.

Dokážeme vytvořit nový druh politiky: laskavější, více plné respektu k druhým, ale také odvážnější. Umožníme, aby se věci změnili svým aktivismem za změnu. Dokážeme změnit názory lidí, dokážeme změnit politiku, dokážeme věci zlepšit.

Nejdůležitějším signálem, který moje zvolení vysílá milionům lidí, které potřebujeme, aby hlasovali pro Labouristickou stranu a odstranili konzervativce z vlády, je, že tato labouristé nyní stojí jednoznačně na vaší straně. Rozumíme touhám a chápeme, že naše touhy mohou být realizovány jedině kolektivně.

Všichni touží po domovu, který by si mohli dovolit, po bezpečném zaměstnání, po lepší životní úrovni, po spolehlivém zdravotnictví a po slušném důchodu. Moje generace považovala tyto věci za samozřejmé a totéž by mělo platit i pro příští generace.

Konzervativci chtějí schválit zákon o odborech, který učiní obtížnějším, aby zaměstanci dosáhli v práci férových podmínek, aby mohli bojovat za spravedlivý plat a aby měli lepší rovnováhu mezi prací a životem mimo práci. Odbory jsou silou dobra - je to síla za rovnější společnost. Sjednoceni, labouristé budou hlasovat proti tomuto protidemokratickému útoku na členy odborových svazů.

V úterý tato vláda zveřejní předpisy, podle nichž chce seškrtat sociální dávky, v důsledku čehož budou tisíce pracujících rodin v horší finanční situaci. Sociální dávky jsou životně důležité pro mnoho rodin a Labouristická strana se postaví proti těmto škrtům.

Je také jasné, že nás pan premiér bude brzo znovu žádat o bombardování Sýrie. To uprchlíkům nepomůže, vytvoří jich to víc.

ISIS je naprosto odporná a režim prezidenta Asada páchá otřesné zločiny. Avšak musíme se také stavět proti saúdskému bombardování Jemenu a proti tomu, že diktatura v Bahraninu, kterou jsme vyzbrojili, vraždí své demokratické hnutí.

Naší rolí je usilovat o mír a ozbrojení po celém světě.

Pro konzervativce je deficit jen výmluvou pro drsné prosazování téže známé staré konzervativní agendy: snižování mezd, snižování daní pro nejbohatší, dopouštět, aby ceny nemovitostí dosahovaly astronomické výše, takže si je normální lidi nemohou dovolit, odprodej našeho národního rodinného stříbra a útoky proti odborům. Prosperity nelze dosáhnout škrty. Prosperitu je nutno budovat: investovat do moderní infrastruktury, investovat do lidí a jejich kvalifikace, realizovat inovativní nápady a nové způsoby boje proti klimatickým změnám na ochranu našeho životního prostředí a naší budoucnosti.

Naším úkolem je ukázat, že lze dosáhnout toho, aby ekonomika a společnost fungovaly pro všechny. To znamená, že musíme vystupovat proti nespravedlnosti, kdekoliv ji nalezneme, a bojovat za spravedlivější a demokratičtější společnost, která dokáže uspokojit potřeby všech.

Lidská reakce obyčejných lidí po celé Evropě za posledních několik týdnů prokázala, že lidé chtějí tuto jinou politiku a jinou společnost. Motorem vlny demokratického aktivismu, která nyní dramatickým způsobem rozšířila počty členů Labouristické strany, jsou hodnoty soucitu, sociální spravedlnosti, solidarity a internacionalismu.

Tyto hodnoty jsou hluboce zakořeněné v kultuře britských občanů. Našim cílem je nyní vzít tohoto ducha a hladu po změně, který získal podporu Labouristické strany, a nabídnout ho celé Británii.

Zdroj v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.9. 2015