Oligarchia je nevyhnutelná?

25. 2. 2011

Štepán Kotrba v článku Přímá demokracie arabské ulice vyslovil svoju domnienku, že hlasovanie dvesto "spravodlivých" poslancov je lepšie, jako hlasovanie občanov v referende, pretože hlasovanie poslancov je vraj menej závislé od marketingových trikoch a mediálnych kampaní organizovaných veľkokapitálom, napsal čtenář Marián Orávik.

Dostatok fundovaných protiargumentov k tomuto osobnému názoru Štěpána Kotrbu je možné nájsť ako v dostupnej literatúre, tak aj na internete.

Pán Kotrba ďalej v tom istom článku vyjadruje svoje presvedčenie, že ľudia by nemali hlasovať priamo, referendom, pretože nie sú vraj dostatočne informovaní a zodpovední.

Opäť by som chcel poukázať že existuje množstvo dostupnej literatúry, ktoré referendum, tento základný inštitút demokracie, analyzujú, a ktoré tento názor nepotvrdili. Napr. tieto dva sumárne články, ktoré sú prístupné aj online ZDEZDE.

Ku koncu článku p. Kotrba vyjadril svoje presvedčenie, že moc malej skupiny ľudí nad ostatnými je nevyhnutná kvôli potrebe robiť rozhodnutia.

Ako protiargument k tomuto jeho názoru by som z mnohých uviedol napríklad tento odkaz s doporučením pre pána Kotrbu a podobným suverénom, aby si predtým, ako sa k nejakej veci verejne vyjadria, si o danej problematike zistili aspoň základné fakty, aby sa následne za svoje verejne publikované články a názory nemuseli hanbiť.

Reakce ŠOK: Za svoje názory se nehanbím. Ani nemusím. "Moc malej skupiny ľudí nad ostatnými" je totiž objektivní realita, ne moje přání nebo "vyhnutelnost". Nejde se tomu prozatím vyhnout. Je tomu tak i ve Švýcarsku. Byla a je to totiž realita všude. I když se to někdy tak netváří. Ale to je iluze, sen všech revolucionářů...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 25.2. 2011