MANIFEST OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA

Trafika nebo služba aneb volání k politické reprezentaci o důvěře

24. 2. 2011 / Igor Pleskot

Stěžujete si, že Vám neposkytujeme dostatečnou podporu, dokonce někdy i právem. My, Vaši voliči k Vám (nebo k některým) totiž nemáme důvěru.

Proklamujete práci pro národ, lid, či společnost, boj za lepší zítřky a rozvoj země, pro nás a budoucnost našich dětí. Oháníte se humanitou, demokracií a morálkou, ale Vaše filozofie je každý za své. Pod heslem růstu jsme stále klamáni, rozvoj země je prezentován jako rozvoj konzumu. Mluvíte o duchovní kultuře, ale oblbujete nás mediálním bulvárem, jen abychom kupovali a zase zahazovali. Mluvíte o šetření, ale propagujete plýtvání a ničení zdrojů.

Ucházeli-jste se o hlasy svých spoluobčanů pod hesly boje proti korupci Jen jste byli zvoleni, taktak vláda začala pracovat, jsou tu korupční skandály ministerského dosahu a Vy se je pokoušíte zamést pod koberec. Jak Vám máme věřit? Copak nevidíte, že zametáte cestu pro „Spasitele s velkou hubou“?

My si nechceme dělat iluze. My víme, že moc dává možnosti korupci, úplatkářství a „vlezdoněkam“. My ale taky víme, že nejvíce jsou korupcí zasaženi politici a vysoké úřednictvo. Víme také, že jsou ve státním a správním, v neziskovém, (ba i v ziskovém!), sektoru lukrativní a současné zbytečná místa – posty pro „hodné a poslušné“, „synovečky a neteřinky“.

Pak ale nechápeme, proč Vaše šetření je plošné. Víme, že potřebujeme schopné a výkonné vedoucí, ale nechápeme, proč nám servírujete představu, že Vámi politicky ustavení náměstci, poradci a vedoucí jsou ideální, že Vy spolu s heslem „Maul halten und weiter dienen“ nám dáváte záruky větší výkonnosti potřebných aparátů. Kde je kariérní řád státních a veřejných úředníků, který by posiloval výkonnou politickou neutralitu úřednictva a dával sociální jistotu solidní práci a ne jistotu politické legitimace?

My víme, že forma zastupitelské demokracie jen dává možnosti všem účastnit se na vládě. Koho jsme si zvolili – toho máme. Co ale velká část z nás stále neví, případně nechce vědět, je to že nestačí zvolit s úvahou my si Vás platíme – a podle nás dobře – tak tedy vládněte a my Vám to za čtyry roky spočteme. A tady si za to můžeme! Ono existuje něco jako zpětná vazba!

Občanské aktivity a nejen politické strany opozice-koalice, musí vykonávat kontrolu plnění slibů a nenechat Vás jet v čtyřletém časovém horizontu voleb, Ony totiž zásadní změny vyžadují čas a kontinuitu i v dnešní dynamické době. Proto, proč není využíván široce princip tripartity a účasti občanských organizací a sdružení v přípravě zákonů a předpisů? Vy chcete „klid“ na vládnutí, ale mnozí tím rozumíte „klid hřbitova“ občanských aktivit. Musíme se snažit, aby jste ho neměli.

A ani přímá demokracie, dnes populární nejen v naší veřejnosti, zklamané korupcí a degradací politiky není zárukou. Veřejnost v ní vidí možnost záruky výběru „poctivých, schopných a spravedlivých“. K mému údivu je tato alternativa na nejvyšších stupních hierarchie podporována oběma dosavadními prezidenty a prakticky všemi parlamentními stranami. Nikdo, pokud vím, z významných osobností, či z politické reprezentace, zatím neupozornil na rizika. Jednak v dnešním „mediálně marketingovém prostředí“ přímá volba není zárukou výběru „kvalitnějších“ kandidátů. Osobní znalost a ocenění kandidátů může mít efekt, tam, kde se lidé déle osobně znají – tedy v malých sídlech. Tam ano a může to být přínosné. Ale na místech nejvyšších? Bude se prodávat spíše „obal“ než program a skutečné schopnosti kandidáta – a tedy peníze. Cirkusový kolotoč voleb mne příliš neláká. Pokud politické strany – neboť ty budou vybírat a hlavně propagovat kandidáty – nezmění svůj charakter, je přímá volba kolem rulety štěstí. Budeme-li mít ty osobnosti ovšem. Masarykův plášť nepadne tak hned komukoli.

Za druhé. Přímá volba je při zklamání parlamentární demokracií možností pro toho „spasitele s velkou hubou“ a k omezení té demokracie samé. Zvláště tehdy, zhorší-li se sociální a ekonomické postavení lidí a nebude-li přijatelná perspektiva a půjdeme-li dále k duální společnosti.

A tak je to na Vás milí zastupitelé a „vládci“ – všech úrovní a všech politických zaměření. Prvým krokem je dokázat, že Vaše členství v zastupitelských orgánech všech úrovní, není pro Vás trafikou za služby stranickým „kmotrům“ a cestou k získání moci a peněz, ale občanskou službou – jak se říká službou lidu.

Poněvadž chápu, že cesta z močálu na pevnou půdu, nemá být cestou z bláta do louže a poněvadž chápu, že dlouhodobý horizont uvažování může přesahovat Vaše čtyřleté, či o rok, dva, tři delší volební období, tak Vám navrhuji, abyste ze souhrnu svých všech dalších příjmů, plynoucích z členství ve všech orgánech, kam jste byli díky své volbě delegováni – tj. dividend, tantiém a odměn apod. odvedli na kontrolovatelný, humanitní, či vzdělávací fond, pod veřejnou kontrolou, vše co přesahuje, dejme tomu dvě stě tisíc korun. Předpokládám, že tam skutečně odvedete práci a že tato suma bude zasloužená.

A aby bylo jasné, zda některá strana nepoužívá rozdělení funkcí jako trafiky, tak navrhuji všem poctivým členům všech stran, aby to prosadili jako zásadu ve svých usneseních a stanovách. To je ovšem pouze počáteční krok, který jde udělat a zveřejnit hned. A může platit pro všechny. To, co posuzovat dál, už bude záviset na koncepcích a programových krocích, jejich realizacích a na konfrontaci s naší situací a perspektivou.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 24.2. 2011