O "romantismu" při kontrole zbrojního obchodu

26. 2. 2011 / Jiří Drašnar

Není nad to, když se žvaní jen proto, aby se žvanilo. Když označíte požadavek jednotlivce nebo skupiny, aby jejich vláda jednala v souladu se stanovisky, která (aspoň veřejně) zastává, za "romantismus" nebo "idealismus", tak opravdu není jediného důvodu si na cokoliv stěžovat. Sehněte pokorně hlavu a vydejte se na jatka. Pokud možno realisticky - v úhledných řadách a bez reptání.

Dokumenty ministerstva zahraničních věcí ČR: Kontrola exportu zbraní

Kontrola exportu zbraní - rezoluce OSN

Smlouva o obchodu se zbraněmi

Příprava celosvětově závazné smlouvy o obchodu se zbraněmi - Arms Trade Treaty

Projekt celosvětově platné právně závazné smlouvy, která by regulovala obchod s konvenčními zbraněmi lze datovat přibližně do roku 2003, kdy koalice nevládních organizací zahájila kampaň s názvem Arms Trade Treaty. Cílem této kampaně bylo nastartovat diskusi na mezinárodních fórech a přesvědčit vlády co největšího počtu zemí o nezbytnosti takovéhoto nástroje pro kontrolu mezinárodního obchodu vojenským materiálem. Hlavními principy, které by tato právně závazná mezinárodní smlouva měla zahrnovat, jsou tyto: zodpovědnost jednotlivých zemí; omezení transferů zbraní v případech, kdy by mohly být zneužity k porušování mezinárodního práva a podpoře organizovaného zločinu a korupce, způsobit ohrožení regionální bezpečnosti, stability a udržitelného rozvoje nebo porušení mezinárodních, regionálních nebo národních závazků; transparentnost; komplexnost kontroly.

Dle názoru České republiky by Arms Trade Treaty (ATT) měla právně závazným způsobem upravovat obchod s veškerými konvenčními zbraněmi a příslušnou municí. Aby se smlouva stala základem pro důvěryhodný funkční systém kontroly zbraní, měla by dle názoru ČR upravovat veškeré typy mezinárodních transakcí jako import, export, re-export, transit a překládku (tj. transfery), ale i zprostředkování. Přijetím mezinárodně závazného právního nástroje bude možné zajistit, že se z ATT stane silný nástroj zaručující legalitu a transparentnost mezinárodního obchodu se zbraněmi. Česká republika podporuje tuto iniciativu a snaží se napomáhat jejímu prosazování na bilaterální i multilaterální úrovni. V říjnu roku 2005 se na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v Lucembursku k myšlence ATT přihlásila i Evropská unie jako celek.

UN -- stanoviska členských států k ATT ZDE ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 25.2. 2011