Parlamentní shromáždění ve Walesu:

My univerzitní školné nezvýšíme

30. 11. 2010

Velšští studenti nebudou platit univerzitní školné zvýšené na trojnásobek dnešního, jak to chce prosadit britská vláda. Oznámil to velšský ministr školství Leighton Andrews. Ve Walesu sice na vysokých školách stoupne školné z nynějších 3290 liber ročně až na 9000 liber ročně, avšak velšským studentům rozdíl ve školném uhradí velšská vláda. Velšští studenti budou platit jen 3290 liber ročně jako dosud, ať budou studovat ve Walesu nebo v Anglii. Zbývajících cca 6000 liber ročně doplatí velšská vláda.

Totéž bude platit pro studenty z Evropské unie, protože podle předpisů Evropské unie nesmí žádná vláda účtovat studentům z jiných zemí EU jiné školné než domácím studentům. Plné školné budou ve Walesu platit jen angličtí studenti, protože předpis EU o rovném zacházení se na občany žijící v různých regionech téže země nevztahuje.

Za vešského studenta bude vláda považovat každého občana, kdo žil ve Walesu nejméně po dobu posledních tří let.

Studenti, kteří ve Walesu v úterý demonstrovali proti plánovanému zvýšení univerzitního školného, přijali tuto zprávu s nadšením - vyhráli.

Velšská vláda plánuje uhradit rozdíl 6000 liber ročně na školném pro každého studenta tím, že o stejnou částku sníží státní financování univerzit.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.11. 2010