IuRe vyzývá nové vedení Prahy: přijměte kritiku a zaveďte férovou anonymní Opencard

30. 11. 2010

Tisková zpráva Iuridicum Remedium, o.s.

Organizace Iuridicum Remedium vyzývá nové vedení pražského magistrátu: postavte se čelem ke kritice Opencard! Zaveďte anonymní personalizovanou kartu, která je potištěná osobními údaji, ale jinak nezpracovává osobní údaje. Dále apeluje na přepracování a zjednodušení Všeobecných obchodních podmínek.

Dnes 30. listopadu bude poprvé zasedat nové zastupitelstvo Hlavního města Prahy. Organizace Iuridicum Remedium (IuRe), která se zabývá ochranou soukromí, při této příležitosti vyzývá nové pražské radní, aby nezavírali oči před zásadními problémy kolem Opencard a postavili se čelem k požadavkům veřejnosti i k zjištěním a doporučením, které přinesla kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

IuRe vyzývá nové vedení Prahy, aby zavedlo stále odkládaný nový typ karty, která je potištěná osobními údaji, ale jinak funguje jako karta čistě anonymní bez zpracování osobních údajů v jakýchkoli databázích. ÚOOÚ shledal porušení informační povinnosti a Praze uložil, "aby každému držiteli karty umožnila užívání karty bez zpracování osobních údajů, tzv. anonymní karty, stejně tak jako to, aby o možnosti užívání této karty byli řádně informováni zájemci o Opencard, což kontrolovaný akceptoval". "Vedle porušování informační povinnosti zde vidíme i další závažné problémy, jako je ! neexistence plnohodnotné možnosti anonymního cestování, nutnost poskytovat osobní údaje nepřehledné struktuře subjektů zapojených do projektu nebo doba uchovávání osobních údajů. Důležité je zohlednit i otázku podivných ujednání v obchodních podmínkách, k jejichž respektování se každý Pražan často nevědomky zavazuje," říká právník IuRe Jan Vobořil.

Některá vyjádření po provedení kontroly z úst představitelů hl. m. Prahy mohou vzbuzovat optimismus. "My jsme nicméně k těmto vyjádřením po dřívějších zkušenostech poměrně skeptičtí, protože podobných slibů, zejména pokud jde o zavedení anonymní personalizované karty, bylo ze strany hl. m. Prahy v celém projektu již více. Bojím se, aby neproběhly pouze dílčí úpravy obchodních podmínek nebo způsobu informování o možnosti využívat anonymní kartu," doplňuje Jan Vobořil. IuRe se dlouhodobě snaží o zavedení férové anonymní karty, která by nediskriminovala uživatele. Od listopadu 2009 například čeká v rozporu se zákonem a přes opa! kované urgence na projednání Radou hl. m. Prahy petice za zave! dení ano nymní personalizované karty, kterou podepsalo více než tisíc Pražanů.

Podle názoru IuRe by se v projektu měly změnit zejména následující věci:

1) zavedení tzv. anonymní personalizované karty - tedy karty potištěné osobními údaji, která ale jinak funguje jako karta čistě anonymní bez zpracování osobních údajů v jakýchkoli databázích. Zavedením této karty by odpadl důvod pro vyšší ceny anonymního cestování z důvodu přenositelnosti karty. Vydávat tyto karty za stejných podmínek jako osobní karty. Umožnit stávajícím držitelům osobních karet přechod na tento typ.

2) zásadní přepracování a zjednodušení obchodních podmínek, zejména vypuštění značně nevyvážených ustanovení (jednostranné započítávání pohledávek, nepřiměřená a neodůvodněná doba uchovávání osobních údajů, možnost nevydat kartu nebo kartu po určitou dobu bez vysvětlení blokovat apod.)

3) zprůhlednění okruhu subjektů, které mají k osobním údajům přístup, odmítnutí kabinetního vyjednávání o integraci dalších ! subjektů (jako tomu mělo být v připravovaných jednáních s Českými drahami o integraci In-karty a Opencard).

4) ukončit nakládání s osobními údaji jako s aktivem, kterým lze zalepovat díry v rozpočtu projektu (jak s tím počítá Strategie rozvoje Opencard z března 2010).

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.11. 2010