"Zabte je všechny..."

29. 11. 2010 / Jan Šťastný

Po přečtení článku Miloslava Štěrby jsem shlédl čvrteční (25.11.) Hydepark s vojenským analytikem Martinem Kollerem. Až do cca 30. minuty jsem byl celkem mile překvapen fundovaností, přehledem i většinou hodnocení pana Kollera, o to větší překvapení však představoval zbytek pořadu a moment, kdy se od diváků objevily dotazy na témata týkající se zahraniční politiky České republiky. Z otázky ohledně dodávek českých zbraní do problematických regionů ještě host vybruslil poukazem na předlistopadovou orientaci ČSSR a svou nekompetentnost hodnotit tuto problematiku v rámci posledních pěti let. Z jeho odpovědi na otázku české vojenské přítomnosti v Afghánistánu šel už ale mráz po zádech. Důvod této přítomnosti totiž spatřuje v preventivním boji proti teroristům na jejich vlastním území předtím, než-li tito fanatici udeří u nás a budou zabíjet české občany.

Podobný "argument" bych čekal možná od Sarah Palinové, ale od tak inteligentního muže mě to skutečně šokovalo. Rozhodně bych chtěl z jeho úst slyšet analýzu, jaké nepřátelské úmysly měli vůči České republice afghánští teroristé předtím, než se v jejich zemi objevili naši vojáci a jaké úmysly a možnosti u nás udeřit mají dnes, je-li podle něj tak důležité nadále tímto "preventivním/předsunutě-defenzivním" způsobem válčit. A rozhodně bych tuto otázku nemyslel sarkasticky, protože bych podobnou analýzu opravdu rád slyšel/četl. Nemluvě o tom, že následně ještě přitvrdil a označil jiné alternativy než vojenské ofenzivní akce za "hraní si na dobrotu" a vyslovil odsudek vůči "rigidně zákonně a humanitárně" vedeným vojenským akcím (o reálném průběhu mnohých z nich se bylo možno přesvědčit např. studiem dokumentů zveřejněných na Wikileaks...). Kollerův vrcholný výrok "Vítěz může všechno..." vyslovený v souvislosti s americkým útokem na Irák, snad ani netřeba komentovat (oslava machiavellismu a militarismu nejhrubšího zrna). Připomněl mi tím slavnou odpověď papežského legáta na otázku, jak odlišit pravověrné křesťany od kacířů v dobytém jihofranzouském Béziers "Zabte je všechny, Bůh už ty své pozná..."

Obávám se, že Kollerovy názory odráží jak postoj českého ministerstva zahraničí a české vlády, tak české armády, jejich praktické kroky (např. nedávno v senátu prosazené navýšení české vojenské přítomnosti v Afghánistánu) tomu jednoznačně nasvědčují. Reprezentují však i postoj většiny české veřejnosti? Skutečně si přejeme, aby naši vojáci za naše peníze bojovali a nevyhnutelně tedy i zabíjeli či byli zabíjeni v evidentně nekonenčné válce v daleké zemi, jež nás nikdy žádným způsobem neohrožovala? Pokud je skutečně v rámci spojeneckých závazků natolik důležité, abychom se této války účastnili, neměla by být tato záležitost s českou veřejností řešena otevřeně, například vyjmenováním všech reálných důvodů a důsledků? Je skutečně přípustné, aby vláda bez skrupulí neustále prosazovala díky své většině v dolní komoře parlamentu politiku, jež je ve zřejmém rozporu se zájmy a přáním většiny národa?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 29.11. 2010