POZVÁNKA

Vyvlastňování kvůli uhlí 21 let po Listopadu ?

17. 11. 2010

Občanské sdružení Kořeny a Greenpeace ČR si Vás dovolují pozvat na happening k příležitosti státního svátku 17. listopadu Vyvlastňování kvůli uhlí 21 let po Listopadu ?

Neodkládejte změnu horního zákona !

ve středu 17. listopadu od 7:45 do 12:00 hodin na Národní třídě před pamětní deskou (v podloubí)

Jak je to možné? Ačkoliv od pádu komunistického režimu uplyne letos již 21 let, v České republice stále platí horní zákon z roku 1988, který umožňuje vyvlastňování. Právě existence totalitních vyvlastňovacích paragrafů, které bez úhony přežily až dodnes, vážně ohrožuje budoucnost Horního Jiřetína, Černic a dalších severočeských měst a obcí, pod nimiž se nachází hnědé uhlí.

Dosavadní vládní strany se v létě letošního roku při projednávání koaliční smlouvy zavázaly, že do konce roku 2011 zajistí ochranu vlastnických práv lidí v lokalitách ohrožených těžbou a vyvlastňovací paragrafy zruší. Uplynuly čtyři měsíce, ale oficiální práce na novele horního zákona dosud nezačaly.

Chceme proto politikům, kteří se na Národní třídě objeví, důstojně připomenout jejich letní závazek, a apelovat na jeho bezodkladné splnění. Chceme jim připomenout, že právě ignorování a porušování vlastnických práv bylo z jedním z hlavních zločinů minulého režimu. Politici si budou moci přímo na místě prohlédnout velkoformátové fotografie Libkovic (poslední vesnice, jejíž obyvatelé byli ze svých domovů vyhnáni kvůli těžbě uhlí), Horního Jiřetína a sousedního povrchového velkolomu ČSA. Společně pak uctíme výročí 17. listopadu.

Naše akce není protestní; doufáme, že k plnění slibů mezi slušnými lidmi stačí jejich připomenutí. Je řádně ohlášena jako shromáždění; v přístupu k pamětní desce nebudeme samozřejmě nikomu nijak bránit.

Happeningu se zúčastní přibližně 30 obyvatel ohrožených obcí, jejich sympatizantů a dobrovolníků ekologických nevládních organizací.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.11. 2010