Důležitá je ale emocionální inteligence

27. 10. 2010

K článku Jiřího Bati -- "Komu není shůry dáno" ...

Vést nás mají šampióni s emociální inteligencí EQ (inteligencí úspěchu) - se souhrnem zděděných a získaných předpokladů jak vést druhé. IQ je přeceňováno, je často znakem sobectví a vyvyšování nad ostatní a na úspěchu se podílí jen asi z 20 %. Někteří lidé (s EQ) mají dar plnohodnotně žít. Zdá se, že ovládají umění, na čas si odříci odměnu, což je triumfem rozumu nad impulsivností, píše Albín Bílek.

Lidé s IQ nebývají v životě nejúspěšnějšími. Úspěch v běžném životě lze vidět jako produkt analytické, k řešení problémů -- kreativní, aby byly problémy vůbec formulovány a praktické inteligence, pro účinné přenášení těchto idejí do praxe. Nemusejí mít všechny komponenty stejně rozvinuty.

Šampióni mají organizační schopnosti, empatii (vcítění se, soucítění), jsou angažovaní, iniciativní, motivují se sami svými nápady, jsou orientování na úspěch, pracují nezištně v týmu, nebojí se nezdaru. Mají schopnost uvažovat v souvislostech a umí čekat na odměnu. Inteligence úspěchu EQ, se má testovat v raném věku a rozvíjet i vyučovat, aby nezanikla, neboť je cennější než je zdroj ropy!

Pokud jde o obsah článku pana Bati, ve kterém zmiňuje IQ 166 a praktické aktivity pana Karla Kostky ze Vsetína, jsou i pro mne obdivuhodné. Chci jen jako laik dodat, že asi vedle vysoké hodnoty IQ se bude u něj asi jednat o kombinaci IQ s praktickou emociální inteligenci EQ, což může ještě dále zvětšit praktický přínos této zmiňované výjimečné osobnosti.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.10. 2010