Daňová otevřenost v Norsku

27. 10. 2010

V Norsku jsou daňové seznamy zveřejňovány od roku 1863. Zásada otevřenosti o daňových poměrech sahá ještě dále do minulosti.

Minulý týden byly v Norsku zveřejněny daňové seznamy, kde jsou uvedeny příjmy, majetek a zaplacené daně téměř všech lidí, kteří žijí v Norsku. Noviny a internetové servery přinášely články s titulky a analýzami a žebříčky, kdo vydělá nejvíc v tom kterém okrese a čím se zabývá. V České republice si takovou otevřenost naprosto neumím představit, ostatně ani v žádné jiné zemi. Přesto se mi zdá, že tázat se tu cizí osoby po několika větách konverzace na příjem je stejně nezdvořilé, jako v Čechách.

V ČR se o tom loni zmínil server idnes.cz ZDE

Co o tom píší sami Norové? Celostátní deník Aftenposten vydal minulý týden, který jsem přeložil, píše z Norska Tomáš Kadlas.

Mapka:

Dolní popisek: Zveřejňování daňových seznamů má v Norsku dlouhou tradici, která sahá až do poloviny devatenáctého století. Ve zbytku Evropy je situace jiná. Autor mapy: EIRIK WALLEM FOSSAN

NORSKO

Veřejná informace. Daňové seznamy jsou veřejné po dobu tří týdnů. Proti zveřejnění není možné se ohradit. Dańové seznamy na internetu jsou

identické s těmi, které jsou uloženy na finančních úřadech.

FINSKO

Veřejná informace. Zájemci se mohou obrátit na finanční úřady, ale není možné žádat o hromadné výpisy. Též není možné informace uchovávat v elektronické podobě.

ŠVÉDSKO

Veřejná informace. Zájemci se mohou obrátit na finanční úřady, ale není možné žádat o hromadné výpisy.

ISLAND

Veřejná informace po omezenou dobu 14 dnů. Zájemci se mohou obracet na finanční úřady, ale hromadné výpisy nejsou možné. Též není možné informaci ukládat v elektronické podobě.

Vlastní článek

Výjimečnost norského přístupu k daňovým seznamům

Ministerstvo financí nemá informace o tom, že by nějaké jiné země publikovaly daňové seznamy na internetu.

Čtěte též:

* Vyhledávejte v daních od čtyř hodin ráno na Aftenposten.no

* Video: - Zkontrolujeme tatínka

* Vítej, daňový slídile!

Vyhledávání v daňových seznamech je nesmírně populární. V posledních letech šel počet vyhledávání u čtenářů Aftenposten v našem vyhledávači v daňových seznamech na internetu do milionů. Ve středu (20.10.2010, pozn. TK) časně ráno budou daňové seznamy za rok 2009 přístupné na Aftenposten.no a na řadě dalších norských internetových stránkách.

Norsko je, co do velké otevřenosti ve věci daňových seznamů, zřejmě výjimečnou zemí. V posledních deseti až patnácti letech byla tato praxe předmětem neustálých diskusí.

"Nemáme informace o tom, že by nějaké jiné země publikovaly daňové seznamy na internetu stejným způsobem jako v Norsku," říká Aftenposten.no Anders Lande, konzultant informačního oddělení na ministerstvu financí.

"Domníváme se, že to je z právního hlediska pochybné. Úřady operují na hranici zákona a možná dokonce i za ní."

Rolf Lothe, Sdružení daňových poplatníků

Dlouhá tradice

Neexistuje možnost se ohradit proti zveřejnění. Daňové seznamy, ve kterých můžeme vyhledávat na internetu, jsou identické s těmi, které se přechovávají na finančních úřadech.

Zveřejňování daňových seznamů má v Norsku dlouhou tradici, která sahá až do poloviny devatenáctého století.

Aftenposten.no hovořil se zástupci ministerstva financí, zájmové organizace Sdružení daňových poplatníků, daňové správy a ESA (zřejmě EFTA Surveillance Authority, pozn.TK). Podle jejich informací není v Evropě žádná země, která by měla obdobný přístup ke zveřejňování daňových seznamů.

Kompletní přehled o praxi ve všech evropských zemích není možné získat. Ovšem v níže uvedených zemích platí:

* Švédsko: Veřejná informace. Zájemci se mohou obrátit na finanční úřady, ale vydání hromadných výpisů není možné. Navíc existuje vlastní zpoplatněná služba pod názvem Taxeringskalendern.

* Dánsko: Neveřejná informace, protože podle dánských zákonů jsou úřady v tomto ohledu vázány mlčenlivostí.

* Finsko: Veřejná informace. Zájemci se mohou obrátit na finanční úřady, ale hromadné výpisy nejsou možné. Též neexistuje možnost informace ukládat v elektronické podobě.

* Island: Veřejná informace po omezenou dobu 14 dnů. Zájemci se mohou obrátit na finanční úřady, ale vydávání hromadných výpisů není možné. Též neexistuje možnost informace ukládat v elektronické podobě.

Podle ministerstva jsou informace o příjmech a daních základním předpokladem pro společenskou diskusi a přístupnost těchto informací tisku je důležitá pro posílení kritické debaty o daňovém systému.

Strana práce je jednou ze stran, která se zastává otevřených daňových seznamů.

"Součástí norské tradice je možnost trošku vidět druhým do karet," říká Torgeir Micaelsen, vedoucí finančního výboru.

"Norové mají silný smysl pro spravedlnost v tom smyslu, že všichni by měli přispívat," dodává.

Na hraně zákona

Zájmová organizace Sdružení daňových poplatníků se domnívá, že zveřejňování daňových seznamů může být v rozporů s listinou lidských práv.

"Domníváme se, že informace o příjmech a daních jsou soukromou záležitostí. Neexistuje žádná silná potřeba toto zveřejňovat, a v žádném případě v té podobě, v jaké se to děje dnes, na internetu," říká Rolf Lothe, právní zástupce Sdružení daňových poplatníků.

"Zveřejňování daňových seznamů může být v rozporu s listinou lidských práv. Úřady operují na hraně zákona a možná dokonce i za ní," dodává.

Demokratický dohled

Micaelsen poukazuje na to, že daňové seznamy přispívají k odhalování charakteristických rysů norské společnosti.

"Součástí norské tradice je možnost trošku vidět druhým do karet."

Torgeir Micaelsen (Ap - Strana práce), vedoucí finančního výboru

"Dobrou publicistiku máme tehdy, když s pomocí informací z daňových seznamů můžeme například poukázat na příjmové poměry v souvislosti se zdravotním stavem v západním a východním Oslo," říká.

"Vidíme, že jeden z argumentů, který zaznívá ve prospěch zveřejňování daňových seznamů, je to, že to má zajistit demokratický dohled. Je to myšlenka o tom, že bychom se navzájem měli kontrolovat. Pokud má soused krásný dům a skvělé auto, ale v seznamech má uveden nulový příjem, tak půjde o to, abychom upozornili finanční úřad," říká Lothe.

Ovšem dle průzkumů, které tato organizace provedla, se ukazuje, že toto bývá jen zřídka důvodem, proč lidé si lidé prohlížejí informace o jiných.

"Jde spíše o to, uspokojit vlastní zvědavost," říká Lothe.

Vulgární projevy

V průzkumu, který provedla Synovate pro Sdružení daňových poplatníků, se ukázalo, že největší odpor proti otevřeným daňoým seznamům je mezi těmi, kteří vydělávají nejméně.

"Obracejí se na nás lidé, kterým je nepříjemné, že všichni mohou vidět, jak špatně na tom jsou," říká.

Micaelsen se táže, zda si je velká část médií vědoma své společenské odpovědnosti.

"Některá si příliš dlouho pohrávala s ohněm. V některých případech došlo i k vulgárním projevům, které se mi nelíbí," říká.

Vedoucímu finančního výboru byla letos demonstrována aplikace do mobilního telefonu, která vedle běžného vyhledávání umožňuje zjistit, kolik kdo vydělává mezi sousedy.

"A s pomocí výřezu mapy tak v podstatě můžete identifikovat každý dům," říká Micaelsen.

Zločinci

Zazněla také kritika, že systém umožňuje zločincům vytipovat si potenciální oběti.

Ministerstvo spravedlnosti si proto vyžádalo posudek policejní správy o tom, zda zveřejňování daňových seznamů na internetu a v médiích může vést k trestné činnosti.

Ministerstvo financí potvrdilo, že mu zpráva od policie byla přeposlána ministerstvem spravedlnosti.

Vláda nyní zvažuje, zda by se způsob zveřejňování informací neměl změnit tak, aby se ještě více snížilo riziko jejich zneužití.

Pokud by se ukázalo, že jsou změny potřebné, je třeba návrh na příslušných místech projednat.

"Případné změny ve způsobu zveřejňování daňových seznamů bude nejdříve možné provést na podzim 2011," říká Anders Lande, konzultant informačního oddělení na ministerstvu financí.

Rámeček vpravo

Fakta: Daňové seznamy

* V Norsku jsou daňové seznamy zveřejňovány od roku 1863. Zásada otevřenosti o daňových poměrech sahá ještě dále do minulosti.

* Od roku 2001 jsou daňové seznamy přístupné na internetu.

* Storting (parlament) se v roce 2004 usnesl, že seznamy budou na internetu přístupné pouze tři týdny a že média již nebudou moci získat úplné seznamy v elektronické podobě. Tato omezení byla zrušena v roce 2007.

* Zveřejňování daňových seznamů vychází ze zákona o výběru daní.

* Návrhy na zákaz publikace daňových seznamů byly ve Stortingu několikrát zamítnuty.

* Daňové seznamy se využívají ve statistice a jako zdroj historických a ekonomických informací.

* Mnohé však bylo na systému předmětem kritiky, mj. například to, že to vede k šíření slídilské mentality.

* Předětem kritiky bylo i to, že systém umožňuje zločincům vytipovat si ponteciální oběti.

* Ministerstvo spravedlnosti si proto vyžádalo posudek policejní správy o tom, zda zveřejňování daňových seznamů na internetu a v médiích může vést k trestné činnosti.

* Ministerstvo financí potvrdilo, že mu zpráva od policie byla přeposlána ministerstvem spravedlnosti, a tyto otázky jsou nyní vyhodnocovány.

* Pokud by se ukázalo, že jsou změny potřebné, je třeba návrh projednat na příslušných místech .

* Případné změny ve způsobu zveřejňování daňových seznamů bude nejdříve možné provést na podzim 2011.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.10. 2010