Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí

27. 10. 2010 / Jiří Baťa

V politice se nám to hemží stovkami různých, tak říkajíc hlav pomazaných, od vzdělaných (těch je tam nejvíce) MUDr(ů). JUDr(ů), Ing(ženýrů), Bc(lářů), Mg(istrů) až po hlavy nepomazané, tedy občany obyčejné. K lítosti nás všech je fakt, že těch je tam nejméně.

Nicméně. Navzdory k tomu, že většina politiků je vysokoškolsky či jinak vzdělaná, úroveň politiky tomu nenasvědčuje. Jak jinak si vysvětlit, že třeba zákony, které jsou jejich dílem, nestojí za nic, mnohé výstupy z ministerstev a jiných státních orgánů jsou nejen nekvalitní, ale mnohdy jsou svým obsahem protějškem bývalého Dikobrazu.

Také samotné jednání a vystupování některých politiků, jedno zda se jedná o ministra, náměstka, či poslance nebo senátora, vzbuzuje údiv, tedy nikoliv pozitivní, ale naopak.

Takové "žvásty", jako jsme slýchávali od Julínka (mj. JUDr), jeho náměstka Šnajdra (zda má titul, nevím), ale nelze opomenout ani perlení nejlepšího ekonoma všech dob Kalouska (Ing.), jeho současného partajního šéfa Schwarzenberga (krom šlechtického titulu jistě se najde i nějaký ten z nějakých studií) a celé řady jiných osobností včetně prezidenta Klause, premiéra Nečase nebo předsedu senátu Sobotky, to je ukázka vrcholného projevu a úrovně jejich inteligence.

Úroveň inteligence lze změřit, jak jistě mnohý z nás ví. Jeho výchozí hodnotou je tzv. IQ. Je to číslo, které vyjadřuje schopnost člověka řešit problém v závislosti na čase. Pro upřesnění: škála je v rozmezí od 20 do resp. nad 140 IQ, která vymezuje lidí v %, nesoucí ten který výsledek. Hodnota do 20 IQ představuje těžce retardované jedince, za průměr se považuje IQ v rozmezí 90 až 100, do 130 IQ jsou to pak lidé s mimořádnými schopnostmi, nad 140 lze takové lidi považovat za geniální jedince.

Jedním (a to doslova) z posledně zmíněných je v ČR pan Karel Kostka ze Vsetína (tedy krajan M. Topolánka, och, jaký to paradox), který dosáhl podle české stupnice měření hodnoty 166 IQ. Tento člověk je ředitelem soukromé školy ve Vsetíně, vystudoval pedagogickou fakultu, ekonomii, filozofii a z pedagogiky má doktorát. Je to člověk opravdu neobyčejně všestranný, chová ovce, řídí traktor i buldozer, maluje obrazy, píše učebnice i romány. A při tom všem netrpí nedostatkem času.

Ani se mu nelze divit, že všechno stíhá, když na rozdíl od některých "méně" schopných, zato mnohem výše postavených, netráví čas na rautech, křtinách všeho možného, různých mejdanech apod. Pan Karel Kostka je (předpokládám) členem Menzy ČR, která čítá asi dva tisíce členů a on sám dosáhl vůbec nejvyššího měřitelného výsledku zmíněných 166 IQ, neboť zde na české podmínky stupnice měřitelnosti končí.

Proč toto všechno zmiňuji? Protože je neuvěřitelné, že takto schopný člověk dělá jen obyčejného ředitele školy, zatímco na ministerstvech jsou etablovaní lidé, kteří mu nesahají, jak se říká, ani po kotníky. Alespoň podle výsledků jejich práce, které dnes či dříve tak výrazně ovlivňují či ovlivnili stav naší společnosti, ekonomiku především. Mohu se ovšem mýlit, a zmíněné osobnosti podceňuji.

Pak je ovšem jejich IQ na hranici možného, neboť pokud by měla být jejich práce a výsledky produktem jejich IQ (privatizace, tunely, tendry, stavba dálnic, nákupy vojenské techniky, převody majetku státu na různé soukromé subjekty, vyrovnání se s církví, snaha o privatizaci pojišťoven a fondů etc.), pak jsou bezkonkurenčně nejgeniálnější tvorové na celém světě. A svět nám má co závidět. Jen mám obavu, resp.jsem o tom přesvědčen, že opak je pravdou.

Napadá mne taková zvědavá otázka, jak by asi dopadli všichni ti, kteří řídí tento stát ve srovnání s panem doktorem K. Kostkou. Počínaje V. Klausem, P. Nečasem, napříč vládou, parlamentem, soudy, policií, lídry politických stran atd. Možná, že bychom se nestačili divit a snad bychom to ani neměli chtít znát. To abychom se vyvarovali infarktu.

Na druhé straně by snad stálo za uvážení, zda ti všichni, kteří se "nacpou" do politiky neměli dříve, než zasednou do svých lavic či do svých ministerských a jiných křesel (včetně služebních aut), projít touto "zkouškou", tedy měřením jejich IQ a teprve (a pouze) pozitivní výsledek (ne méně jak hodnota 120ti IQ) by pak byl jakousi "posvěcenou vstupenkou" do pater nejvyšší politiky ve státě. Snad bychom se tak vyvarovali toho, že nám vládnou lidé sice vzdělaní, ale na druhé straně jsouce těžce postiženi různými trestuhodnými ...emi a ..ismy, které jak občany, tak samotnou republiku nenávratně poškozují.

Škoda jen, že pan Kostka, jinak všestranný a hlavně rozumný člověk, se nezapojuje do veřejného života. Takových lidí je jak v politice, tak v jiných oblastech společenského života potřeba jako soli. Na druhé straně asi ví, proč. Těch 166 IQ tomu nasvědčuje. A já před ním smekám!

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.10. 2010