Jsou navrhované tábory pro bezdomovce skutečně tak špatné?

25. 8. 2010 / Jiří Baťa

Mnoho povyku pro -- dost (na rozdíl od Shakespeara). Mám tím na mysli odsuzování úmyslu Pražského magistrátu zřídit na kraji Prahy ubytovnu pro bezdomovce. Někteří to dokonce nazývají "ghettem", v lepším případě "táborem" pro bezdomovce. Upřímně řečeno, ani já s tím nebudu souhlasit, pokud bude jiné, lepší řešení. Mnoho lidí se k záměru magistrátu staví negativně a jeho úmysly velmi ostře odsuzují. Mohu s nimi souhlasit, ale ještě jsem nezaregistroval jiné optimální řešení, jak problematiku bezdomovců řešit, aby se zachovalo potřebné lidské hledisko, cit a sounáležitost těchto občanů ke společnosti.

Zmínil jsem, že mohu s kritiky souhlasit, ale pokud sami, kromě osobního rozhořčení nad "takovým" uvažováním úředníků magistrátu, nenavrhnou jiné, schůdné a lidské řešení, pak je to jenom plané kritizování. Žádný z nich totiž, kromě zmíněné kritiky, nevyjádřil své pocity a postoje k životním podmínkám bezdomovců, jen vidí, že zakládání "ghett" nebo "táborů" zavání fašismem, či jinými praktikami. Opět nebudu nesouhlasit, není to zrovna nejlepší řešení, ale bohužel, zatím jiné neexistuje. Mají-li tito kritici-mudrcové takové pohledy na řešení, nechť se také zamyslí, jak jinak problém řešit. Je totiž velmi prosté vyřknout kritiku či odsudek úmyslu, ale nemám-li nic jiného, notabene lepšího, lidštějšího, raději bych se zdržel vyslovování tak ostré kritiky.

Podíváme-li se a posoudíme-li život bezdomovců, pak je třeba racionálně uvažovat. Na jedné straně je to, z celospolečenského, resp. konkrétně pražského hlediska nemalý problém. Bezdomovci žijí v nelidských podmínkách, to snad bude se mnou většina kritiků souhlasit. Jistá paní napsala, že dnes je mnohem rychlejší stát se bezdomovcem, než se stát zbohatlíkem. Svatá pravda. Podívejme se však na to z pohledu toho, který se do situace bezdomovce dostal. Není to jednoduché, příčin může být mnoho, nicméně vezmeme-li v úvahu, že se bezdomovcem stal člověk tak nějak "shodou okolností", které nemohl zabránit. Stal se bezdomovcem, jeho život se změnil. Nemá peníze (resp. jich má nedostatek), nemá střechu nad hlavou, bydlí (žije či přežívá), kde se dá. Tu pod mostem, tu v kanále, jindy v průjezdu, chodbě domu, pasáži, v parku, prostě jak kdy. Kromě toho zanedbává osobní hygienu, nedbá na svůj zevnějšek a jeho obživa je, no však víte, nic moc! Již na první pohled je to zpravidla pohled odpudivý. Je výše zmíněný člověk hoden takového života? Není! A jak tomu zabránit? Co pro něj dělá společnost? Zatím nic, a pokud aspoň něco, je to jak vidno špatné, bohužel!

Avšak přes odpor mnoha lidí k úmyslu vybudování "ghett" pro tyto lidi jsem se ale dosud nesetkal s nějakým názorem bezdomovců na úmysl Pražského magistrátu, tj. na jejich ubytování v zamýšlené ubytovně. Jak oni tento zamýšlený způsob jejich ubytování vidí, zda jsou pro či proti, zda by jim to vyhovovalo či ne a vůbec, zda by byli svolni se na ubytovnu nastěhovat a respektovat "domovní řád" a pravidla pro ubytované. Ohlasy či názory nejsou, zato kritiky habaděj. Co když pro bezdomovce, zvláště v období zimních měsíců, by to bylo přijatelné řešení a s ubytováním by souhlasili? Je to samozřejmě jen akademická otázka "co kdyby", ale pokud vím (nikde jsem to nezaregistroval), názory bezdomovců nejsou známy.

A zase "co kdyby" se v tomto případě šlo proti jejich zájmu, tj., oni s tím budou souhlasit, byť třeba ne všichni (otázka také je, jaká by tam byla kapacita ubytovaných) a veřejnost brojí proti takovému, z jejich pohledu "východisku"? Je samozřejmé, či se s tím musí počítat, že ne všichni jsou ochotni i za cenu slušného ubytování podřídit se jistému "drilu", který by tam panoval (domovní řád apod.), změnit svůj svobodný a nevázaný způsob života, mnohdy již několik let praktikovaného, byť je to život z našeho hlediska "pod lidskou úroveň", mnohdy "pod psa" (i když ani pes nemá mnohdy tak krutý životní osud jako tito lidé)! Konec konců, byla by to jejich volba, ale zřejmě by na ně byly i větší (tvrdší) dopady ruky zákona! Což by už byla jejich věc.

V každém případě je to problém, takříkajíc zapeklitý. Jejich styl a způsob života jako takový je pod lidskou úroveň, ale je to "výdobytek" kapitalistické demokracie v ČR, resp. výsledek zvonění klíčů. Chápu, že nikdo z těch nadšenců "sametové revoluce", tedy běží občané netušili, kam se naše kýžená touha po svobodě a demokracii dostane. Ale-máme co jsme chtěli. To je holý fakt. Jiné řešení, alespoň nyní, tedy schůdné a bez závanu fašismu, není. Je to stejný problém, jako s romskými občany, jen to nazýváme romská otázka. Jakékoliv jen trochu rozumné (jak pro koho) řešení této otázky rovněž zavání fašismem, neonacismem, rasismem, diskriminací a nevím čím ještě, což brání jakémukoliv řešení. Na rozdíl od bezdomovců se tento problém řeší již desítky let. Bezúspěšně. Odpovědět proč by bylo na dlouho. To podstatné však známe: ať už tak či onak, nejde to!

Znovu konstatuji, že pokud se nenalezne jiné, lepší, přijatelnější, lidštější a bez nějakého toho závanu nějakého "...ismu" řešení problému s bezdomovci, je záměr Pražského magistrátu lepší, než žádný. Je tedy na všech těch, kterým takové řešení vadí, aby nejen viděli negativum takového řešení, ale aby se také zamysleli či hledali východisko nebo způsob, jak problém bezdomovců vyřešit, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá". Uvidíme, kolik se takových najde. Vzhledem k tomu, že Magistrát hl.města Prahy zřejmě svůj záměr hodlá uskutečnit, chce to hledání a přemýšlení dost urychlit. Jinak se těm "ghettům" a "táborům", vážení kritici, nevyhneme.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 25.8. 2010