Spory v Ústavu pro studium totalitních režimů pokračují

24. 8. 2010

tisková zpráva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

spory uvnitř Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních služeb pokračují i po nástupu nového ředitele ÚSTR pana Daniela Hermana.

Ačkoliv po zvolení veřejně tvrdil, že se nejprve - jako člověk zvenčí - musí seznámit se situací uvnitř instituce a rozhodně předtím nechystá personální změny, po prvních hodinách na pozici ředitele tato svá tvrzení opakovaně popřel (reinstalace lidí z vedení P. Žáčka do "svého" týmu - 16.8. přijal zpět ekonomického náměstka R. Schreiera a 18.8. bývalého ředitele kanceláře ÚSTR P. Košického - která proběhla přesto, že zůstávají nejasné otázky jejich původního působení, vč. zavinění prohry soudních sporů, ekonomických nejasností v souvislosti s evropskými granty, nálezu NKÚ, sporného ocenění budov při chystané dislokaci atp.).

Druhý týden svého působení ve funkci ředitele zahájil podobně razantně: zrušil výběrové řízení na ředitele Archivu bezpečnostních složek (vyhlášení ZDE. Média spekulují o tom, že je to z důvodu, že se nepřihlásil "nikdo z jeho lidí" (nejpodrobněji ZDE). Kandidáti, kteří se přihlásili, sepsali na protest otevřený dopis pro ředitele Hermana. (viz níže.)

"Toto výběrové řízení bylo schváleno Radou Ústavu pro studium totalitních režimů a vyhlášeno v souladu se stávající legislativou," upozorňují kandidáti, kterým zrušení konkursu vadí, a žádají proto, aby výběrové žízení bylo obnoveno v původních intencích. Sami také nabídli veřejnosti své koncepce vedení ABS, v nichž mj. vystihují současné průšvihy ABS a ÚSTR.

Problémy ABS a digitalizace dokumentů v ÚSTR od 21.6.2010 do 31.72010 zkoumala nezávislá komise sestavená z interních zaměstnanců ÚSTR a ABS a externích odborníků např. z Národního archivu. Ze zjištění komise vyplývá, že proces digitalizace dlouhodobě neměl žádnou koncepci (str. 5, str. 7) a že vnitřní předpisy obou institucí ÚSTR a ABS nejsou v souladu (str. 3), což způsobuje komplikace při digitalizaci. Komise dále konstatovala, že vůbec nebylo vypracováno žádné koncepční řešení problémů s poškozováním archiválií (str. 11), ačkoliv tyto problémy byly opakovaně ventilovány na poradách obou institucí. Komise se dále vyjádřila, že hrozí ztráta zdigitalizovaných dat (str. 17). Celkové shrnutí zprávy je na str. 24-25. (Zpráva komise je rovněž v příloze.)

Ředitel Herman zatím nepřistoupil na možnost zveřejnění této zprávy na webu ÚSTR, stejně jako nepřistoupil na zveřejnění koncepcí kandidátů. Na webu ÚSTR ani na webu ABS dosud (24.8.2010 18:00) není zveřejněna žádná zpráva o zrušení výběrového řízení na ředitele ABS.

OTEVŘENÝ DOPIS VŠECH KANDIDÁTŮ NA ŘEDITELE ABS ZE DNE 24. SRPNA 2010

Vážený pane řediteli,

zasíláme Vám tímto rozhodný protest proti zrušení výběrového řízení na místo ředitele Archivu bezpečnostních složek, které jste provedl -- bez uvedení důvodu -- svým pokynem ze dne 23. srpna, o němž jste některé z nás e-mailem informoval.

Toto výběrové řízení bylo schváleno Radou Ústavu pro studium totalitních režimů a vyhlášeno v souladu se stávající legislativou. Jeho zrušení je porušením podmínek, které byly vyhlášeny, jevem vykračujícím z mezí demokratické společnosti a naprosto frapantním popřením zvyklostí, které panují v české archivní obci.

Za naprosto šokující lze pokládat Vaše sdělení, že jste k rozhodnutí o zrušení výběrového řízení dospěl "po prostudování předložených materiálů". Takový krok mohla učinit totiž jen odborná konkursní komise, do níž byli jmenováni i přední archivní odborníci a jejímž členem jste byl i Vy.

Za naprosto netransparentní pokládáme fakt, že nedošlo ani ke zveřejnění našich koncepcí na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů, přestože jsme k němu všichni udělili souhlas a někteří z nás Vás o to osobně žádali. Rozhodli jsme se proto předložit své koncepce odborné veřejnosti k posouzení sami.

Vaše mediální zpochybnění vyhlášení konkursu (viz např. Právo, 24. 8. t. r.) neobstojí právně ani eticky. Proto Vás jako kandidáti, kteří do tohoto řízení zaslali řádně a v souladu se stanovenými podmínkami své přihlášky, žádáme o jeho uskutečnění v původních intencích.

Tento dopis zasíláme zároveň na vědomí členům Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a dáváme ho k dispozici veřejnosti.

PhDr. Antonín Kostlán, CSc. PhDr. Adam Kretschmer, PaedDr. Vladimíra Vaníčková

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 24.8. 2010