BRITÁNIE:

Vláda "zasáhne" proti drastickému poklesu maturit z cizích jazyků

25. 8. 2010

Britská vláda plánuje analyzovat stav výuky cizích jazyků v britských školách poté, co čelné univerzity vyjádřily "vážné znepokojení" nad statistikami z letošních maturit, z nichž vyplynulo, že došlo k vážnému poklesu počtu britských středoškoláků studujících cizí jazyky. Může za to jednak britská vláda, která zrušila r.2004 povinnost studovat na středních školách aspoň jeden cizí jazyk, a jednak to, že studium jazyků je prý "těžké" a studenti usilují o co nejlepší maturitní výsledky, aby se dostali na vysokou školu.

Počet britských studentů, kteří maturovali z nějakého cizího jazyka, poklesl za posledních šest let, co je studium cizích jazyků na britských středních školách nepovinné, na třetinu. Zejména úpadek studia francouzštiny je obrovský: v roce 2004 maturovalo z francouzštiny 300 000 britských studentů, letos 170 000. Ze španělštiny maturovalo 67 000 studentů (jezdí na dovolenou do Španělska :) ), z němčiny 70 000. Stoupl počet studentů, kteří maturovali z portugalštiny, z mandarínštiny a z polštiny.

Wendy Platt, generální ředitelka tzv. "Russell Group" elitních britských univerzit, konstatovala: "Dramatický pokles studia cizích jazyků, zejména francouzštiny a němčiny, je nesmírně znepokojující. Navzdory vítanému růstu zájmu o méně tradiční jazyky, jako je čínština, portugalština a polština, současný počet studentů cizích jazyků je nedostatečný a nemůže plnit potřeby našich univerzit, ekonomiky a společnosti."

Mluvčí ministerstva školství oznámil, že je vláda "zklamána" úpadkem studia cizích jazyků. "Budeme zkoumat postavení cizích jazyků ve školním rozvrhu v rámci naší analýzy studijních osov, a to letos na podzim," dodal.

Podnikatelé také vyjádřili znepokojení nad úpadkem francouzštiny. Z nedávného průzkumu zaměstnavatelů sdružených v Konfederaci britského průmyslu vyplynulo, že největší poptávka, 49 procent, je po francouzsky mluvících zaměstnancích, na druhém místě je poptávka po zaměstnancích, kteří mluví mandarínsky nebo kantonsky.

James Fothergill, šéf oddělení pro vzdělání a kvalifikaci v CBi, uvedl: "Angličtina se sice stala mezinárodním jazykem podnikání, což je pro Británii opravdu prospěšné, ale zaměstnavatelé nám sdělují, že přesto potřebují zaměstnance se znalostmi jazyků, schopnými se domluvit s dodavateli, zákazníky či úředními činiteli. Zaměstnavatelé hledají lidi, kteří se umějí v cizích jazycích aspoň základním způsobem domluvit, aby tak navázali přátelské kontakty s klientem či partnerem."

Intenzitu letošního konkurečního boje o místa na univerzitách podporuje skutečnost, že více než 180 000 uchazečů o studium od letošního podzimu stále nemá místo na vysoké škole.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 25.8. 2010