Z Willa Huttona mě zamrazilo

24. 8. 2010 / Michal Spáčil

Musím se též ještě vyjádřit k článku Willa Huttona.

Přes nespornou vysokou stylistickou úroveň mě při jeho čtení zamrazilo. Hutton klade fakta vedle sebe, aniž by prokázal jejich návaznost. Implikuje tvrzení, že za splasklou realitní bublinu a následnou krizi mohou krátké sukně. Čím se tento argument liší od myšlenky íránských duchovních, že odhalené ženy mohou za zemětřesení? Je svůdné revidovat v dobách krize myšlenkové proudy, na nichž dnešní svět zčásti stojí. Hutton však přehlíží, že právě současná krize je důsledkem uplatňování ideí, které jsou přesným opakem ducha 60. let.

"Revoluce" konce šedesátých nebyla žádným organizovaným pučem (což je snad význam slova revoluce), nýbrž hromadným poznáním, že mnoho lidí je nuceno řídit se zastaralými a nefunkčními modely chování, které již nikdo nechce a které ničily životy našich předků po celé generace. Možná že tyto padlé normy měly význam v době, kdy Mojžíš vedl vyvolený národ přes poušť, a umožnily za cenu nesmírného individuálního utrpení a nespravedlnosti, aby alespoň někdo tu hroznou štreku bez zásobování, zdravotnictví a zajištění bezpečnosti přežil. Pro současnost se ale nehodí.

Chce-li Will Hutton hledat odkaz šedesátých let dnešku, ať se poohlédne jinde. Současné umění, onen snadný terč neinformovaných lidí, je již od padesátých let obohacováno objevy stále nových oblastí estetiky, které však jsou zřejmě přístupné jen pro ty, kteří znají i vše, co v umění předcházelo. Ozvuky ducha šedesátých let najdeme v informačních technologiích, v ekologickém uvědomění, v boji proti diskriminaci, genderovým stereotypům, rasové segregaci (jež byla přece ještě v šedesátých v USA běžná).

Návrat před rok 1968 je nejhorším možným scénářem, který může tato civilizace v současné chvíli zvolit. Příčinou globální krize nejsou krátké sukně a dokonce ani sociální stát. Je jí nenažranost a koncentrace moci v rukách lidí, kteří jsou nekonečně vzdálení odkazu šedesátých let.

Pozn. JČ: Nemyslím, že se chce Will Hutton vracet před rok 1968. Ručičky hodin vrátit nelze. Tuším, že píše o tom, že na základě zkušenosti z posledních desetiletí bychom se měli pokusit zodpovědět tehdejší otázky nově a že to spolu se staršími lidmi zřejmě nyní udělá mladá generace.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 24.8. 2010