OSN naléhá na Izrael, aby povolil obyvatelům Gazy přístup k zemědělské půdě a k rybářským zónám

25. 8. 2010 / Petra Šťastná

Ve zprávě OSN zveřejněné dne 19. srpna 2010 je Izrael vyzýván, aby bezodkladně zrušil vojenská omezení zákazu vstupu civilistů na zemědělskou půdu a do rybářských pásem. Tyto zákazy devastují živobytí palestinských obyvatel a zhoršují již tak tíživou situaci obyvatel Gazy, na kterou je uvalena ekonomická blokáda.

Izrael již 10 let postupně zvětšuje území, pro které platí zákaz vstupu na zemědělskou půdu a do rybářských oblastí. Brání se tím, že pouze předchází útokům palestinských ozbrojených frakcí. "Tento stav má pustošivý vliv na fyzické zabezpečení a živobytí téměř 180 000 lidí a zhoršuje útok na lidskou důstojnost započatý blokádou uvalenou Izraelem v roce 2007," uvádí se ve zprávě Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) a Světového potravinového programu (WFP).

Izrael uvalil na Gazu blokádu před více než 3 lety kvůli, dle jeho vyjádření, bezpečnostním důvodům poté, co Hamás zvítězil v roce 2007 v Gaze ve volbách nad hnutím Fatáh. V Gaze žije okolo 1,5 milionu Palestinců.

Většina dotazovaných farmářů uvádí, že jejich příjmy poklesly od roku 2008, kdy došlo k dalšímu rozšíření zakázaných území, více než o 2/3. Další uvádějí, že jejich příjem byl zcela eliminován. Příjmy z rybolovu kvůli zákazům vykazují za posledních 5 let ztráty ve výši 26,5 milionů USD. Lidé jsou nuceni nacházet jiné způsoby obstarání živobytí. Např. farmáři, jimž byly zničeny ovocné sady a skleníky, museli přejít na pěstování pšenice a ječmene. Rybáři, kteří přišli kvůli omezenému pásmu rybolovu o úlovky, jsou nuceni plout do egyptských vod, kde ryby kupují od egyptských rybářů a pak je prodávají v Gaze. To je velmi nebezpečné a časově náročné: jedna cesta trvá až 10 hodin a rybáři riskují střelbu či zatčení izraelskými či egyptskými námořními silami. Dalšími možnostmi importu ryb z Egypta jsou tunely v Rafáhu.

"Abychom se mohli začít zabývat zoufalou situací jedné z nejzranitelnějších částí populace Gazy, musí být bezodkladně zrušeny současné zákazy vstupu civilistů na půdu a do námořního pásma Gazy, a to do nejplnějšího možného rozsahu," uvádí se dále ve zprávě.

Podrobnosti v angličtině: Gaza: OSN naléhá na Izrael, aby zrušil omezení přístupu k zemědělské půdě a do moře

  Další informace v češtině: Zpráva OSN: Izraelská armáda brání obyvatelům Gazy v přístupu k farmám a rybářským zónám

Izraelské násilí v nárazníkové zóně v Gaze pokračuje: sklizeň pšenice zastavena, tři postřelení

Nárazníkové zóny v Pásmu Gazy (zpráva PCHR, Palestinského centra pro lidská práva)

Obrázek: Barevné označení postupného rozšiřování tzv. bezpečnostního pásma v Gaze (známé také jako "buffer zone", nárazníková zóna). Zdroj:POICA.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 25.8. 2010