Na nacisty jedině s poštovními holuby

9. 8. 2010 / Karel Košťál

Reakce na článek Milana Daniela "Na záplavy jedině s tranzistoráky"

 My ve Francii také máme výtečníky, geniální politiky, kteří svými výroky se zapsali do lidských dějin. Například maršál Pétain...

Philippe Pétain vstoupil do vlády Paul Renauda 17 května 1940. Od „vítěze u Verdunu“ se očekává „zázrak“. Nacistická vojska se blíží k severnímu pobřeží Francie a jsou v Antverpách. Situace je vážná, debata na schůzi vlády je živá, a všichni pokukují po Pétainovi v naději, že pronese nějakou spásnou myšlenku. Čtyřiaosmdesátiletý válečný vysloužilec Pétain ale podřimuje, jako by ho osud Francie nezajímal. Ministerský předseda Paul Renaud dostává zprávu, že německá vojska dosáhla Oisy a bylo přerušeno spojení s francouzskými oddíly. Jsou patrně obklíčeny. Maršál Pétain se náhle probudil. „Co to slyším pánové, je přerušeno spojení? Použijte poštovní holuby“. A opět usíná. Druhého dne je kupodivu na předsednictvu vlády velmi živý, probral se z letargie, odsuzuje učitele, socialisty, komunisty, odboráře, svobodné zednáře, novináře a Lidovou frontu, a navrhuje „příměří“.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 9.8. 2010