INSPIRACE PRO ČESKOU VLÁDU

Kolik stojí v Rusku horník?

20. 5. 2010

JU│ Právě při oslavách Den vítězství došlo v Rusku ke katastrofě, když vybuchl metan na šachtě Raspadskaja na západní Sibiři, což je největší černouhelný důl v Rusku. Důsledky jsou děsivé - zahynulo při ní 90 horníků -- některá těla obětí se ještě nepodařilo vyprostit. Tato katastrofa nezůstala bez následků. Premiér Putin svolal proto tento týden shromáždění představitelů uhelného průmyslu a ve svém vystoupení podrobil kritice poměry, které na šachtách panují.

Podle ruského tisku totiž docházelo k tomu, že horníci sami přelepovali čidla indikující metan v dole, aby mohli pokračovat v těžbě. Důvod je také zřejmý – skoro každý z nich má půjčky a když se netěží, pak měsíční mzda nedosahuje ani 15 tisíc rublů. Pokud se těží, i tak dostávají jen kolem 20 tisíc rublů.

Putin ve svém vystoupení také oznámil, že na této šachtě inspekce Rostechnadzoru (instituce kontrolující bezpečnost práce a dodržování technických norem) v poslední době nejméně čtyřikrát zjistila hrubé porušování bezpečnostních předpisů. Vedení šachty však neučinilo žádné kroky k nápravě. Putin pak prohlásil, že občan Volkov (ředitel šachty) necítí žádnou odpovědnost za tyto kroky a klidně sedí v tomto sále. Po takové kritice všichni očekávali, že ředitel Volkov odstoupí z funkce.

Několik hodin po té ovšem tisková mluvčí šachty oznámila, že pan Volkov nehodlá odstoupit, že s jeho prací jsou akcionáři spokojeni a hodnotí jeho práci jako vysoce profesionální, proto on nevidí důvod, proč by měl ve své funkci skončit. To bylo v pondělí.

V úterý již občan Volkov pochopil... a oznámil, že odstupuje ze své funkce.

Ve středu pak ruská generální prokuratura oznámila, že zahájila šetření s podezřením na zanedbání bezpečnostních předpisů a že občan Volkov bude předvolán k výslechu a bude mu sděleno obvinění. Pak následovalo ještě jeho prohlášení, že se nebude vzdalovat z místa bydliště a bude k dispozici vyšetřovatelům.

Inu, není dobré Vladimiru Vladimiroviči odporovat...

Celá záležitost má ovšem hlubší kontext. Jak známo, na počátku devadesátých let zachvátila Rusko vlna stávek ¬- právě horníků, kteří měsíce nedostávali mzdu. Tehdy přehradili svými těly některé železniční trati a řešení těchto stávek bylo velmi složité. I v těchto dnech došlo k podobnému živelnému protestu a horníci na Sibiři se pokusili podobně přehradit trať. Po krátkém vyjednávání, kdy státní moc byla již připravena a operativně s představiteli horníků jednala, ustoupili.

K takovému protestu však může dojít i v budoucnu. Výbuch na šachtě Raspadskaja totiž ukazuje, jak silně dopadá hospodářská krize na některá odvětví. Tržby firem dobývajících uhlí se výrazně snížily a byly také sníženy mzdy horníků. Konkrétně na této šachtě se zisk snížil o 80 %. Ovšem majitelé ani manažeři dolů důsledky krize nepocítili. Jen v této šachtě odměny manažerů v roce 2009 dosáhly 4 miliony dolarů. A za rok 2009 byly také vyplaceny dividendy.

Přitom se uvádí, že mzdy na této šachtě ještě patří k těm vyšším v ruských dolech. Jak potom vypadá situace jinde? Je proto celkem pochopitelné, že ruská vláda se snaží tuto situaci řešit, že velmi často proto hovoří o sociální odpovědnosti podnikatelů a také ji často podnikatelům připomíná – někdy i výše uvedenou formou.

Сколько стоит шахтер? - Авария на "Распадской" вновь напомнила о социальной ответственности бизнеса ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 20.5. 2010