Pražská deklarace proti pravicovému extremismu

6. 4. 2010

Závěrečný dokument konference "Alternativa k pravicovému extremismu v době sociální a ekologické krize" organizované Evropským sociálním fórem a Českým sociálním fórem, Praha 27. a 28. 3. 2010

Na konferenci o alternativách k pravicovému extremismu v době sociální a ekologické krize, pořádané v rámci Evropského sociálního fóra, se v Praze sešlo zhruba 100 účastníků a účastnic z 19 zemí východní, střední a západní Evropy, kteří reprezentovali velkou škálu sociálních hnutí, lidskoprávních a ekologických organizací a odborů. Na základě analýz nárůstu pravicového extremismu v jednotlivých zemích v globálním kontextu sociální a ekologické krize jsme došli k závěru, že pravicový extremismus představuje závažné nebezpečí pro občanská a sociální práva a budoucnost našich zemí.

V četných diskusích jsme rozebírali jednotlivé příčiny tohoto ohrožení demokracií v zemích východní, střední a západní Evropy, které je hluboce zakořeněno v historii fašismu stejně jako v současných rostoucích sociálních nerovnostech a nezaměstnanosti. Podoby pravicového extremismu jsou ovlivněny historickou zkušeností jednotlivých zemí.

Odhalili jsme celé spektrum krajně pravicových organizací od autonomních, radikálních a militantních neofašistických skupin jako např. v Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Rusku a Německu až po pravicové tendence zakotvené v nacionalistických stranách jako např. v Rakousku, Maďarsku, Francii a Česku. V Rumunsku a na Ukrajině jsou extrémně pravicové politiky prosazovány nejen zavedenými a známými pravicovými politickými stranami, ale také stranami, které předstírají, že reprezentují radikální levici. Objevuje se také nová tendence mobilizace mládeže, která přebírá způsob oblékaní do černého od kritiků globalizace a antifašistů a maskuje se za autonomisty. Na druhé straně v Turecku je pravicový extremismus integrován do státního aparátu. Existuje tu náboženská strana prosazující neoliberální restrukturalizaci státu, jež využívá své přítomnosti ve vládě jako příležitost k sebeprezentaci jako demokratické strany.

Účastníci a účastnice konference se shodli na tom, že neoliberální globální kapitalismus a neokonzervatismus vyzdvihly a prohloubily podmínky k růstu jak populistických pravicových stran, tak krajně pravicových extremistických organizací. Po této analýze došli k závěru, že existuje naléhavá potřeba nové společné mezinárodní a transnacionální solidarity. Abychom naplnili tuto potřebu rezistence, semknutosti a uvědomování o alternativách, rozhodli jsme se vytvořit Celoevropskou síť proti pravicovému extremismu.

Účastnice a účastníci se vzájemně inspirovali k výzvě k mobilizacím (jaká proběhla např. v Drážďanech) proti manifestacím pravicových extrémistů. Rovněž navrhujeme společné akční dny iniciované existujícími lidskoprávními sítěmi jako např. UNITED for Intercultural Action nebo Climate Justice Network, což by posílilo základ pro širší a větší integraci hnutí. Proto vyhlásíme výzvu ke společným akcím probíhajícím současně v jednotlivých evropských zemích ve specifických datech jako např. 8. a 9. května, dnech vzpomínek na porážku fašismu, abychom tím současně podpořili naplnění sociálních a ekologických práv jako nedělitelných nároků všech lidí žijících na Zemi.

Za účelem rozšíření naší sítě vyzýváme k účasti na 6. Evropském sociálním fóru v Istanbulu (1. až 4. července 2010), na kterém navrhujeme zorganizovat společný seminář s dalšími sítěmi k diskusi o alternativách k sociální a ekologické krizi, který by měl oslovit co nejširší okruh lidí. Protože jde o kontinuální proces, účastníci se dohodli zorganizovat další konferenci na podzim 2010 buď v Budapešti, nebo ve Vilniusu.

Praha, 28. března 2010
Schváleno konsenzem účastníků konference

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 6.4. 2010