O osudu jedné "černé stavby"

3. 2. 2010

Zajímáte se jak se lidu vede? To není právě vtipné. A ke všemu v kapitalistické spotřebitelské společnosti? Tak to je až nehorázně trapné. A víte proč? No protože v kapitalismu přece pro morálku a cokoliv jiného, co by s ní byť jen náznakem souviselo, není místo na slunci, píše čtenář Karel Novák.

Poslyšte, jak se chovají "zastupitelé" v jedné nejmenované (zatím) obci s cca 2 500 obyvateli. Více jak 120 let stará, ale funkční a neporušená, něco přes 0,5 m vysoká opěrná zídka stojící na obecním pozemku metr před průčelím stejně starého obytného domu na konci fronty jiných hospodářských stavení, jejíž soudržnost z jedné strany rozkopal distributor elektřiny a z opačné distributor plynu pro jejich v zemi vedené přípojky, přičemž nikdo z nich ji neuvedl do původního stavu, jak měli v povinnosti, tak ta se po několika letech nezájmu OÚ sesula na okraj místní okolo jdoucí vozovky a ohrožuje jak statiku domu, jehož základy (jsoucí cca 1 m nad úrovní oné kolemjdoucí vozovky) jistí, tak i sám přístup do tohoto domu po pěti schodech uprostřed té zídky přímo z vozovky, neb chodník zde odjakživa "absentuje".

A co udělá nejvyšší obecní konšel OÚ zvaný STAROSTA (což nepochybně pochází od slova starati se, nikoliv zparchantělý název soutěže místních hvězd o peněžní částku - STAR o STA), když majitel té ohrožené nemovitosti opakovaně osobně i e-mailem na hrozící devastaci Obecní úřad upozorňuje roky před tou havárií? NEUDĚLÁ NIC, jelikož to by ještě chybělo, aby jakýs to ovčan OÚ obtěžoval svými starostmi o obecní majetek, jsoucí na obecním pozemku, když STAROSTA má dost obecných starostí, např. o parkoviště před JEHO OÚ. A co STAROSTA udělá po ohlášení tímto ovčanem, že k havárii již došlo? Inu tak to po několik dnů jistě usilovně rozjímá nežli dojde k závěru, že je mu milostivě vsednouti do starostenského automobilu, neb jeho čas je drahý a je to až cca 0,5 km daleko, pak přijedše na "místo činu" obhlédne ho svým zkušeným vševidoucím starostentsko-podnikatelským zrakem a aniž by se obtěžoval na ohlašovatele a majitele nemovitosti v jedné osobě byť jen zazvonit, o bušení na dveře s možným osobním kontaktem vůbec neuvažujíce, opět milostivě nasedne do starostenského automobilu a odfrčí za plněním dalších Úředních povinností. Ohlašovateli pak na konci zákonné lhůty suše oznámí, že v případě zborcené zídky stojící již 120 let na obecním pozemku jde, a teprve nyní následuje to pravé entrée -

"jde o černou stavbu na obecním pozemku a Obecní úřad vyjde majiteli oné nemovitosti vstříc nekladením překážek, když tu zborcenou obecní zídku jsoucí na obecním pozemku opraví do původního stavu na vlastní náklady. Za splnění těchto podmínek je OÚ ochoten jít dokonce až tak daleko, že mu pak dá slevu na nájmu za její užívání, jesť přece ona obecní zídka na obecním pozemku".

A JE TO! Ovčane, jak (s)prosté!

Obec by přitom oprava nestála ani tu pověstnou korunu, když ještě nemáme Euro, neboť pachatel příčiny je znám a stačilo jen přimět ho k nápravě z moci JEJÍHO úřadu.

Namísto toho se STAROSTA obrátí na Stavební úřad, aby ten situaci prošetřil a když se jeho pracovnice na "místo činu" dostaví, tak zástupce OÚ nikoliv a po ohlašovateli, který jen splnil občanskou povinnost předejití škodám a není zúčastněnou stranou, neb k zídce ani k pozemku nemá pražádný vlastnický vztah, je touto úřednicí požadováno podepsání jakéhos to rukou nadepsaného cáru papíru, na který bylo lze posléze dopsat cokoliv, což ten zlovolný důchodce přes úřední naléhání úřednice Stavebního Úřadu, odmítl. Ta pak, prásknuvše dveřmi svého úředního automobilu odfrčela se slovy, že sem již vícekrát nepřijede!? Nikdy neříkej "nikdy", však zní známá moudrost a ty "boží mlýny..." (havárie nadzvukového Concordu jde k soudu po 10 letech).

Inu na blbce u nás na úřadě nenarazíš. A tak co jiného nežli korupce ze strany starosty může přimět úředníka stavebního úřadu k pokusu o podraz na blbého důchodce, namísto pokutování OÚ za ne¬plnění svých povinností při správě obecního majetku?

A co dál? No co. Ještě větší VELKÉ NIC. Jen ta zborcená zídka se, jsa poslušna II. termodyna-mického zákona o růstu entropie, rozpadá a mizí v prostoru, což nepochybně postihne v průběhu času i zbylou zeminu před základy domu, posléze i ty základy a dům bez z nich je pak častěji zříceninou, nežli obydlím. Jeden by ani nevěřil, co všechno je schopna natropit jedna 120 let stará "černá stavba", kterou se po celou tu dobu v několika státních zřízeních a za mnoha generací konšelů i starostů, nepodařilo odhalit k záznamu do seznamů obecního majetku.

Kdož ví, zda není evropským unikátem a neměla by se zapsat do seznamu exotů UNESCO, čímž z ní lze učinit turistickou atrakci. Její případné vyřazení z chráněných památek necitlivou opravou do původního stavu, jako se např. děje u Karlova mostu v Praze, tak to jí s jistotou příchodu noci po dni a za žádných okolností, v této obci tohoto státu na planetě Zemi, t.č. kroužící ve Sluneční soustavě místní Galaxie s poetickým názvem Mléčná dráha, tak to jí ani v nejmenším nehrozí, nehroziť ji, jako je Bůh nad námi, oprava nižádná.

P.S. Nejedná se o podobnost čistě náhodnou, či dokonce fikci, neb se jedná o záležitosti čistě nenáhodné a v případě potřeby doložitelné.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 3.2. 2010