Mezi novinářem a pavlačovou drbnou by měl být jistý rozdíl

3. 2. 2010 / Karel Dolejší

V článku, na který Daniel Veselý reaguje, jsem nikoho nevyzýval k přehlížení násilí a nepravostí páchaných USA, ani nezahájil debatu o tom, který padouch je ze všech padouchů ten nejpadouchovatější. Skutečnost je mnohem jednodušší: Mám za to, že novinář by neměl publikovat informaci, u níž si může být téměř jist, že je nepravdivá, i když se taková informace týká někoho, koho on osobně zrovna považuje za superpadoucha. A domněnka, že zemětřesení na Haiti bylo záměrně způsobeno americkým zařízením HAARP, představuje právě takové velice podezřelé tvrzení.

V části amerických médií, a možná že v ještě větší části médií ruských, je zvykem beze všeho publikovat sedm bombastických až apokalyptických zpráv opakujících zápletky holywoodských krváků týdně. Využívá se přitom panické situace, v níž se obě bývalé supervelmoci po selhání svých ambicí nacházejí, ke zvyšování sledovanosti.

Alibistické tvrzení, že "každý má svůj rozum", přechází bez povšimnutí skutečnost, že soustavná mediální masáž výše zmíněného typu zanechává následky už jenom prostou vahou svého opakování, a že přitom dochází k postupné destrukci smyslu pro realitu, v důsledku čehož konzument zpravodajství přestává být časem schopen rozhodnout, co je ještě možné a co už musí být zfabrikovaná pitomost.

Na dotaz "Chavez, Haiti, HAARP" nalezl vyhledávač Google 121 000 odkazů. Článek Daniela Veselého o tom, že venezuelský prezident ve skutečnosti neobvinil Spojené státy ze záměrného vyvolání zemětřesení na Haiti, jak tvrdí světová média, mezi nimi nebyl. Zato jsem si však na Britských listech přečetl jeho text tvrdící, že by na domněnce, podle níž USA Haiti schválně zničily zemětřesením, přece jen mohlo něco být...

Pozn. ŠOK: Dovolil jsem si k poněkud unáhlenému článku Daniela Veselého "Zemětřesení na Haiti mohla pravděpodobně vyvolat lidská činnost" přičinit "poznámku", uvádějící technologii HAARP na pravou míru. O funkci tektonické zbraně se dá u HAARP s úspěchem pochybovat. Nicméně si myslím, že jako klimatologická zbraň může jak radar v Brdech (MWF kmitočty), tak i na opačném konci spektra působící HAARP (ULF kmitočty) působit. To je ale jiný příběh, většinou se dotýkající fyziky atmosféry a meteorologických jevů.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 3.2. 2010