Spojené státy jsou dnes, stejně jako v minulosti, největším "zásobitelem násilí na světě"

3. 2. 2010 / Daniel Veselý

Reakce na článek Karla Dolejšího Nelze vyloučit, že Spojené státy jsou Velký Satan

Martin Luther King jr., v němž se tak hluboce shlíží současný nájemce Bílého domu, v roce 1967 během svého protiválečného projevu prohlásil, že americká vláda je největším zásobitelem násilí na světě. V té době byl Jižní Vietnam již prakticky zničený plošným bombardováním amerických létajících pevností, aniž by o tom americká veřejnost něco bližšího věděla. Její zraky se upíraly na nemilosrdné bombardování Severního Vietnamu. To se brzy rozšířilo do Laosu a Kambodže a prakticky obě země poslalo do "doby kamenné". Této hekatombě snad tehdy mohla konkurovat jen kulturní revoluce v Číně, jež právě vrcholila, kdy rudé gardy lynčovaly a zabíjely nepřátele Maova hybridního komunismu, oběti šly do milionů. Jde rovněž o výron čirého barbarství. Paradoxně se tento zločin v 60. letech minulého století těšil velkému obdivu západních levicových intelektuálů.

Přirozeně si nemyslím, že by Spojené státy způsobovaly "veškeré zlo na planetě", jak již z perexu vyplývá. Nedomnívám se, že by tahaly za nitky severokorejských gulagů, stály za vraždami ruských novinářů a opozičníků, vydržovaly katany íránských gayů či financovaly černého ďábla v Zimbabwe atd... Dokonce nejsem zcela přesvědčen o tom, že 11/9 bylo jednoznačně dílem CIA a Mossadu, byť jako většina Američanů chovám mnoho pochybností a ani za mák nevěřím oficiální verzi. Přesto si myslím, že sám nemám ponětí o mnohých zločinech Washingtonu, jež se udály v minulosti a dějí se právě teď, když píši tyto řádky, aniž by se zásadním způsobem chvěla zem; domnívám se totiž, že v lidských silách je zhola nemožné všechny tyto hrůzy obsáhnout a zveřejněny budou třeba až za několik desítek let. Pokud však tyto zločiny existují a jsou masmédii prezentovány jako "chyby", "přehmaty" v dobré víře či jsou zamlčovány nebo v bizarních případech dokonce glorifikovány, nevidím žádný důvod, proč o nich otevřeně nemluvit a bez ostychu nepsat.

Nejdříve musíme upozorňovat na zvěrstva, která se dějí naším jménem, ve jménu naší euroamerické civilizace, a podrobit je kritice a analýze, a teprve poté smíme ukazovat na zlořády čínské okupace Tibetu, perzekuce v Íránu, na nepravosti na Kubě i neplechy autoritativního ruského režimu, jenž stojí uprostřed.

Minulý týden zemřel vynikající americký historik Howard Zinn, jenž vedle Noama Chomského poskytuje odlišný pohled na dějiny Spojených států heroizované domestikovanou historiografií a přesvědčivě napravuje naivní domněnky o tom, že Spojené státy snad někdy během své historie představovaly "osvícenou zemi", stojící na "demokratických pilířích" a šířící "svobodu". Doporučuji zájemcům, aby shlédli brilantní Zinnovu přednášku Three Holy Wars, kterou přednesl nedlouho před svou smrtí a kde věrohodně demytizuje americkou válku za nezávislost, občanskou válku a 2. světovou válku.

, jsem vyjádřil jisté pochybnosti nad užitím tektonické zbraně Spojenými státy na Haiti coby testu na útok proti Íránu, jak o něm psal, pravda, nepříliš seriózní list Pravda. Nemyslím si ale, že by uvedení sporných či zdánlivě fantasmagorických údajů týkajících se projektu HAARP mělo automaticky bulvární příchuť a mohlo přispět k diskreditaci jejich předkladatele, neboť on předpokládá, že jeho čtenáři mají vlastní rozum, byť řada z nich stejně jako on příliš znalostmi techniky a technologií neoplývá.

Záměrně jsem v Karlem Dolejším kritizovaném textu vynechal zmínku o tom, že s obviněním Spojených států z použití HAARP proti Haiti přišel venezuelský prezident Hugo Chávez. Ten ale nic takového pravděpodobně ani neřekl.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 3.2. 2010