Vítejte v plutokracii

2. 2. 2010 / Jindřich Kalous

Tak nazval svůj poněkud jedovatý článek k tématu, které bylo již v BL zpracováno, John Médaille na serveru The Front Porch Republic. (Osoba autora i citovaný server by stály za samostatnou podrobnější zmínku, ale o ně v této souvislosti až tak nejde.)

Autor upozorňuje, že zmíněné rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu ve věci Citizens United v. Federal Election Commission o deregulaci financování politické propagandy a lobbyingu ze strany korporací reagovalo na podání jisté aktivistické organizace, které mělo původně legalizovat obcházení zákazu politické inzerce za peníze korporací 30 dnů před volbami prezentací filmu s politickým podtextem a reklamou na tento film. Nejvyšší soud svévolně projednal něco, co v původním podání vůbec nebylo, a v podstatě jediným výrokem zlikvidoval výsledky stoletého úsilí aspoň do nějaké míry udržet na uzdě vliv korporací a jejich peněz na legislativní proces a politiku obecně v USA.

Autor dále připomíná známý proces Santa Clara County v. Southern Pacific z r. 1886, který korporacím přisoudil "lidská" práva ve smyslu 14. dodatku americké ústavy, náležející do té doby fyzickým osobám (14. dodatek původně měl chránit především propuštěné otroky), a citované rozhodnutí a jeho důsledky považuje za podobně závažný historický průlom. Zřejmě jde o důsledky takového pojetí práva, které jde daleko za to, co zamýšlel zákonodárce, a v konkrétních případech je to i přímo proti duchu zákonů. Soudci pojali případ jako ohrožení práva na svobodu slova - jako by šéfové firem už tak neměli dost příležitostí toto své právo realizovat a téměř neomezené prostředky k jeho využití. Rozsudek umožňuje korporacím využívat jejich aktiv, což je často majetek investorů a jiných osob, k ovlivňování politické soutěže. Vzniká tak neomezený zdroj fondů, které budou k dispozici pro přímé řízení politiků. Peníze budou investovány s cílem zvyšovat zisky korporací. S politiky se bude zacházet jako s jinými investicemi a bude se očekávat návratnost investic ve formě subvencí a vstřícné daňové politiky. Od tohoto rozsudku korporace v podstatě zopodvídají za vládnutí v USA. Toho však nejsou schopny, vždyť bez veřejných peněz nejsou schopny řídit ani své vlastní podniky, jak se prokázalo v poslední době. Hranice mezi firemními aktivy a veřejnými penězi se teď zcela rozplyne. Amerika se formálně stane plutokracií a fakticky kleptokracií. Soudci v podstatě potvrdili všeobecně známou skutečnost: Peníze si vždy najdou cestu k moci a dostatečná koncentrace bohatství vytváří politickou sílu. Peníze se stávají státem.

Autor dále ironicky navrhuje, že když je nemůžeme porazit, měli bychom se k nim přidat. Ať dávají tolik, kolik chtějí. Ať jsou povinny zveřejňovat, co komu daly, na svých webových stránkách. Každý kongresman ať je povinen nosit oblečení, které bude na první pohled hlásat, kdo ho financuje: farmaceutické reklamy na prsou, naftařské na zadku, bankovní na rukávech. Na začátku a na konci každé parlamentní řeči bude muset sdělit, že "tuto zprávu vám přináší..." a vyjmenovat tři největší přispěvatele. A každý návrh zákona bude muset povinně nést loga jeho korporátních sponzorů. Politiku to sice neudělá demokratičtější, ale bude to mnohem větší sranda. Budeme se moci vykašlat na prohlášení, že jsme "liberálové" nebo "konzervativci" a půjdeme přímo k věci: "Mám nejradši velké banky". "Líbí se mi ta a ta fabrika". Budeme moci diskutovat o skutečných "problémech": velikosti subvencí, délce daňových prázdnin, účinnosti opatření na ochranu monopolů a velikosti protikonkurenčních bariér. Všechno ostatní bude jen rétorika.

Tímto rozsudkem americký Nejvyšší soud odhalil hloubku svého pohrdání právem, skutečné úmysly a neúctu k legislativnímu procesu. Rozsudek není ničím jiným než politickým převratem, zásadní změnou státního zřízení. Poslouží nejen konečné porážce demokracie, ale také úplné likvidaci toho, co ještě zbylo z malého podnikání. Od nynějška nikdo nebude v úřadě bez povolení korporací, žádná živnost nebude existovat bez jejich tichého svolení. Nebude to však trvat dlouho. Chamtivost sežere všechno, nakonec i sama sebe. Bankrot USA pokročil už dost daleko a jeho postup bude čím dál rychlejší přeměnou státu na otevřenou vládu zlodějů.

Takže vítejte v plutokracii a užívejte si ji, dokud to jde - dlouho to trvat nebude.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 2.2. 2010