Nelze vyloučit, že Spojené státy jsou Velký Satan

1. 2. 2010 / Karel Dolejší

Je sice dost nepravděpodobné, že USA reprezentují temnou stranu síly, že jsou Ahrimanem světové politiky, který způsobuje veškeré zlo na této planetě; ale na druhé straně neexistuje ani skutečně vědecky podložená metoda, jak tuto hypotézu a priori zamítnout. Daniel Veselý zmiňuje nejnovější obvinění, podle nějž by projekt HAARP umístěný na Aljašce mohl být skrytou příčinou zemětřesení na Haiti - a haitská tragédie by mohla reprezentovat tajný test tektonické zbraně určené proti Íránu. Je skutečně pravda, že již v polovině 90. let ruská Duma přijala rezoluci protestující proti budování projektu HAARP a jednoznačně tvrdící, že jde o kvalitativně novou zbraň. Kromě toho existují ještě jiné konspirační teorie prohlašující, že HAARP o výkonu necelé 4 MW je ve skutečnosti zdrojem mimořádně smrtícího elektromagnetického záření, protiraketovým systémem, případně nástrojem umožňujícím kontrolu mysli. HAARP už měl podle různých autorů mít na svém kontě tzv. Syndrom války v Perském zálivu, chronický únavový syndrom, střelbu v Columbine, povodně i sucha, hurikány, bouře a zemětřesení, spojení s Antikristem a ufony. Ani v jednom z uvedených případů nelze přirozeně s naprostou jistotou říci, že se jedná o tvrzení zcela nepravdivé. Lze však v každém případě konstatovat, že pravděpodobnost správnosti každé ze zmíněných verzí je skutečně mizivá.

HAARP situovaný do aljašské Gakony představuje systém 180 antén určený k vertikálnímu vyzařování. Proto lze do jisté míry pochopit, jestliže někdo spekuluje, že zařízení může sloužit třeba jako protidružicová nebo protiraketová zbraň. Pokud ale dochází ke krátkému spojení s údajným projektem tektonické superzbraně obsaženým prý v pozůstalosti po (extrémně chudém...) Nikolovi Teslovi, bylo by třeba alespoň říci, kudy by hypotetické smrtící vlny vyvolávající údajně zemětřesení měly jít. Vzhledem ke konstrukci anténní soustavy je takřka vyloučeno, že by HAARP cosi (s výkonem necelé čtyři megawatty?) vysílal skrze zemské těleso; je to téměř jistý nesmysl v případě Haiti, a ještě o dost absurdnější nesmysl v případě Íránu, který je od Gakony vzdálen (meřeno po obvodu zemského povrchu) přes 9 000 kilometrů. A pokud si někdo myslí, že soustava jednoduchých dipólů dokáže přesně vysílat úzký směrovaný paprsek odrazem od ionosféry na vzdálenost řádově tisíců kilometrů, tak takový názor ponechávám bez komentáře. Ví se, že v minulosti skutečně existovaly pokusy vyvíjet tektonické zbraně - zahrnovaly však podzemní, nikoliv atmosférické jaderné výbuchy náloží uvolňujících o mnoho řádů větší energii než HAARP. Podle odtajněných ruských materiálů nebyly podobné pokusy prováděné přímo v cílových lokalitách zrovna úspěšné.

Jestliže Rusko pokládá za vhodné stupňovat nyní Chávezovu paranoiu fantastickými zprávami o zemětřesném HAARPu, může to realizovat patrně jedině proto, že venezuelský prezident nemá ani to nejzákladnější technické vzdělání - je to "Neználek na Měsíci", zpravodajský důstojník s orientací na sociální doktríny, autor básní a divadelních her mě neznámých kvalit, o technice však zjevně ví velice málo.

Myslím, že Daniel Veselý by nemusel zbytečně nahrávat četným kritikům svých názorů na roli USA v záchranné operaci na Haiti a riskovat image seriózního autora psaním o jisté ruské psychologické operaci způsobem, který lze při bližším pohledu sotva obhájit.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 1.2. 2010