Kotrba ignoruje fakta

2. 2. 2010 / Darina Martykánová

Skutečně mě nudí poukazovat opět na to, že pan Kotrba mě (nás oba) obviňuje z hříchu, které jsem (jsme) nespáchala (i). Nyní konkrétně z nekritičnosti k západním liberálním demokraciím a k soustředění se na zločiny komunismu (on používá slovo "fokusují"). Skutečně nevím, o co opírá své kategorické tvrzení.

Pan Kotrba zcela ignoruje FAKTA:

Ani jeden můj článek nebyl zaměřen výhradně na zločiny komunismu (soudobé české dějiny nejsou zrovna mé téma). Naopak jsem napsala hned několik článků o pravicových diktaturách a také o zločinech spáchaných liberálními demokraciemi. Nejde jen o článek "Odvážné tvrzení", jehož samotnou podstatou bylo nikoli "PŘIZNAT", jak praví Kotrba, ale naopak aktivně POUKÁZAT na zločiny páchané těmito režimy, ale také mé předchozí články, především pak článek nazvaný doslovně:

"V Asii a v Jižní Americe se Spojené státy chovaly stejně hnusně jako Sovětský svaz"

Fakta evidentně pana Kotrbu nezajímají. Je mi líto, že sofistikovaná debata o různých formách legitimizace moci s panem Kotrbou evidentně není možná, protože místo, aby úzce zaměřil svou polemiku na zajímavou otázku legitimní moci, staví slaměné panáky - v tomto případě "Martykanová fokusující se na zločiny komunismu"- , aby se následně mohl do nich strefovat. Škoda, debata o tom, je-li nějaká moc vůbec legitimní, by byla zajímavá. S člověkem, který nerespektuje základní fakta, ovšem debatovat nelze.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 2.2. 2010