Odvážné tvrzení

1. 2. 2010 / Darina Martykánová, Jan Čulík

"No man is an island. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee..."

"Žádný člověk není ostrov. Smrt každého člověka mě umenší, protože jsem součástí lidstva. Proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana; tobě zvoní..."

John Donne (1572-1631)

Chce pan Čulík říci, že pokud mu dokážu, že byl v letech 1950-1990 v západních liberálních demokraciích mučen jediný člověk, jednalo se v nich také o éru zločinu? Odvážné tvrzení, píše Darina Martykánová.

Vysoké morální nároky na vládnoucí struktury patří mezi zdravé charakteristiky demokrata, ovšem výše uvedené tvrzení hřeší neuvěřitelnou slepotou vůči praktikám západních demokracií. Komunistický režim byl zločinný a nelegitimní především proto, že vláda nebyla legitimovaná dobrovolným souhlasem ovládaných, a proto, že nejen v praxi, ale i v principu se v něm nedodržovala některá lidská práva (která jsou ve své podstatě nadřazena i demokratickému konsensu) a za jejich dodržování se dalo zvnitřku jen těžko LEGITIMNĚ bojovat.

Ovšem když pan Čulík tvrdí, že éra, v níž je mučen být jenden člověk je dobou zločinu, pak byly (téměř?) všechny evropské režimy v té době zločinné, o Spojených státech ani nemluvě. Lidé byli mučení a zabíjeni v de Gaullově Francii (zvlášť v rámci potlačování alžírského boje za nezávislost), o tom, co se dělo v rámci boje proti severoirskému terorismu ve Velké Británii (viz. Guilfordskáa čtyřka a Maguirská sedmička apod.), případně ve Spojených státech amerických se snad nemusím podrobně rozepisovat. Západní liberální demokracie v letech 1950-1980 často střílely do demonstrantů a mučily zatčené (o popravách a vraždách politických oponentů v koloniích raději nepíšu - mohli byste mi opáčit, že v koloniích šlo o zločinný režim, ale v metropoli nikoli). Zákonné to nebylo, to ovšem nebyla ani vražda Pavla Wonky.

Pozn. JČ: A kdo říká, že západní režimy nebyly a nejsou zločinné? Z toho, že poukazujeme na zločinnost komunistického režimu, snad vyplývá - jako automaticky? - že západní režimy jsou nevinné? Nerozumím. - Snaží se snad paní Martykánová tvrdit, že režim, který zabil či mučil byť jediného nevinného člověka a pachatele nepotrestal, že není zločinný? No kde to jsme?

Nemám nejmenší pochybnosti o zločinnosti britského koloniálního systému; konec konců to veřejně na něm Britové kritizují sami (na rozdíl od mnohých Čechů, kteří masakrování různých lidí československým režimem v různých dobách omlouvají). Například je dobře známo, a často se to kritizuje, čtěte např. článek z Timesů "Jak Británie mučila Obamova dědečka", nebo "Veteráni keňského povstání Mau Mau žalují Británii za zvěrstva". Není snad zločinné, když britští imigrační úředníci běžně vracejí do válečných konfliktů žadatele o azyl, kteří tam bývají hned po násilném návratu popraveni?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 1.2. 2010