Papež Benedikt XVI. kritizuje Británii za zákon o rovnosti příležitostí

2. 2. 2010

Benedikt XVI. odsoudil britský zákon o rovnosti příležitostí za to, že prý protiřečí "přirozenému právu". V dopise adresovaném katolickým biskupům v Anglii a ve Walesu si stěžoval, že zákon "omezuje svobodu náboženských společenství jednat v souladu se svou vírou". Jeho výroky jsou zřejmě zaměřeny proti novému britskému zákonu, který od loňska zakazuje organizacím pro adopci dětí diskriminovat při vyhledávání rodičů pro adoptivní děti homosexuální dvojice. Mnohé organizace pro adopci dětí byly katolické a v důsledku britského zákona o rovnosti příležitostí, který vešel v platnost 1. ledna 2009, byly nuceny zastavit činnost, protože ustanovení nového zákona, které jim zakázalo diskriminovat homosexuály, byl v rozporu s katolickou vírou.

Zákon o rovnosti příležitostí je problematický pro katolickou církev v Britáii i proto, že ji nutí, aby ve svých správních orgánech zaměstnávala případně i homosexuály, což je také v rozporu s katolickou vírou. Zákon o rovnosti příležitostí je problémem i pro rasistickou Britskou nacionální stranu; nedávno soud rozhodl, že výlučně bělošská BNP bude muset mít ve svých orgánech zastoupeny i černochy.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 2.2. 2010