Poznámky k poznámce

2. 11. 2009 / Karel Dolejší

Na přípis pana Kozáka odpovím velmi stručně:

  • V článku, který se p. Kozákovi tak nelíbí, jsem nenarýsoval "představu o dvou nesmiřitelných táborech", ale prostřednictvím vyhrocené expozice tradičního třídního pohledu jsem co nejdůrazněji napadl idylickou vizi "všichni Češi proti Lisabonu", kterou národovecká pravice pustila do oběhu, a upozornil tak na vhodnost nezapomínat na skutečnou strukturaci množiny "všech Čechů". V ní lze zajisté rozlišit též proevropské podnikatele - a vedle nich podnikatele protievropské, kteří se zpravidla shlížejí v Klausově programu hledání národních komparativních výhod mimo oblast produkce s vysokou mírou přidané hodnoty ("když pro nás bude výhodné prodávat levné dlaždice, budeme prodávat levné dlaždice"). Ve druhém případě se komparativní výhoda, o niž je tu zájem, má v evropském kontextu postavit na sociálním dumpingu.

  • Mým cílem tedy nebylo propagovat "dogmatický marxismus" a dávat tak záminku k pokusům oživovat dávno odumřelé spory o marxistické dělnické hnutí, jak je mi podsouváno - ale upozornit na fakt, že se národovecká pravice v podobě Klause a ODS při první možné příležitosti vrhla místo na Benešovy dekrety na evropská sociální práva svých českých spoluobčanů.
  • Proti neplodnému pojetí "prázdných a formálních evropských sociálních práv" pocházejícímu z dějin dogmatického marxismu, podle nějž práva "sociálfašistické" EU, jak jí říká pan Kozák, jsou sice napsána kdesi na papíře, ale moje černé děti mají stále hlad, odkazuji nejen k liberální tradici, ale také k porevolučním debatám o budoucnosti evropské levice reflektujícím celou periodu "reálsocialismu", shrnutým například ve sborníku Anarchism - Community and Utopia, FÚ AV, Praha 1993 (editovali Sekelj, L. - Tomek, V.). "Autoritářskou emancipaci" na rozdíl od p. Kozáka oprašovati nehodlám. Tímto mu tedy s radostí přenechávám veškerou starost o chválení české Listiny práv a svobod, která je podle mnoha právníků méně kvalitní než nejmenší společný jmenovatel EU, účelové strašení nemrtvým sudetským hnutím, jakož i o "národní demokracii" nejevící nejmenší zájem o narušování ústavního pořádku českým prezidentem.
  • Fischerova vláda argumentuje ve prospěch své absurdní energetické koncepce národní energetickou bezpečností ČR, a v tomto smyslu se tedy tváří jako vláda "vlastenecká", ačkoliv ve skutečnosti by tato koncepce energetickou bezpečnost ČR nejen výrazně zhoršila, ale v důsledku závislosti na ruském jaderném průmyslu v oblasti výroby paliva (ať už by Temelín dostavoval kdokoliv) prakticky úplně zlikvidovala. To že p. Kozák vůbec netuší, že "americký" Temelín spotřebovává a bude spotřebovávat výhradně ruské palivo, to ponechávám bez komentáře.
  • Ponechávám rovněž zcela na p. Kozákovi, jaká podezření "chová" nebo "nechová" - možná by měl ale přece jen raději chovati medvídka mývala.
  • Vytisknout

    Obsah vydání | Pondělí 2.11. 2009