POZVÁNKA

Utajená zákulisí špióna Polreicha

2. 11. 2009

Nakladatelství Petklíč oznamuje, že vysokoškolský učitel a kmenový autor Britských listů Miroslav Polreich vydává publikaci Utajená zákulisí. Křest knihy se uskuteční ve středu 11. listopadu 2009 v 17:15 v kavárně JAM Café /Casting Café, Palác METRO, Národní třída 25, Praha 1 1. poschodí, schodiště E - vstup z pasáže Paláce Metro. Kmotrem knihy je Zdeněk Zbořil, moderátorem podvečera je Vráťa Ebr.

Miroslav Polreich pracoval během studené války v československé zpravodajské službě na zastupitelském úřadě ve Washingtonu a misi při OSN. Účastnil se vyjednávání při šestidenní válce v roce 1967 a během vietnamské války v letech 1967-68. Tehdy působil v Radě bezpečnosti OSN. Po roce 1989 se vrátil na MZV, kde byl ředitelem bezpečnostního odboru a zajišťoval likvidaci zpravodajských a kontrarozvědných pracovníků v zahraničí a jejich odchod z ministerstva. V letech 1991-92 působil jako československý velvyslanec pro kontrolu odzbrojení při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Vídni. V roce 1992 působil jako člen mise OBSE v Kosovu. Byl požádán kosovským představitelem Ibrahimem Rugovou a Srby o tajná zprostředkování dohody k předejití konfliktu.

Kniha Miroslava Polreicha je ojědinělým a� unikátním svědectvím o� mezinárodně politických událostech poslední doby. Rozkrývá pozadí a� dává přehled o �politické geografii rozhodujících diplomatických postupů pri přípravě a� průbehu transformačního procesu se zvláštním zaměřením na stav a� předpokládaný vývoj bezpečnostního prostředí. Poskytuje konkrétní rozbor současných politických podmínek USA, Ruska, Číny a �jejich vzájemné závislosti. Na uvedených příkladech charakterizuje v� podstatě pozitivní, ale i� kontroverzní roli české účasti na těchto událostech, ke kterým poskytuje nové, dosud ne zcela známé informace. Poukazuje otevřeně a� kriticky na odpovědnost zainteresovaných osob a� organizací. Zachovává teoreticko-analytický přístup z� pohledu mezinárodních vztahů, práva a� organizací (OSN, EU, NATO), které jsou nejenom věcně charakterizovány, ale podrobeny celkovému hodnocení z� hlediska možného perspektivního vývoje. Kniha je pojata i� jako metodologické vodítko pro vnímání podstaty funkce zahraniční služby. Autor ve své knize vychází z� aktivního působení v� diplomatické a� zpravodajské službě. Sugestivně podává svědectví o� pozadí jeho napojení na zpravodajské služby SSSR a� USA při řešení globálních konfliktních a� krizových situací. Kniha je určená všem vnímavým čtenářům, studentům vysokých škol a� učitelům mezinárodních vztahů a dějepisu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 2.11. 2009