Kde berete tu smělost, pane Liško?

7. 9. 2009 / Petr Kužvart

Odpověď Petra Kužvarta na otevřený dopis Ondřeje Lišky

Vážený pane Ondřeji Liško, neznám Vás osobně, ale mnohé jsem během času vyslechl od Vašich spolustraníků. A tak znám i historku, jež se týká Vašeho postupu v době, kdy se rozhodovalo mezi Beránkovým vedením strany a velmi ambiciózní skupinou kolem dr. Bursíka. A dále: byl jste členem vlády, jež zaváděla protilidové "reformy" neoliberálního stylu a dokonce přímo na Vámi řízeném ministerstvu za Vašeho působení byla připravena a zveřejněna "Bílá kniha terciárního vzdělávání", tedy pamflet předznamenávající neoliberální degradaci vysokých škol. Zjevy jako Petr Matějů pod Vaším vedením tento veskrze rošťácký, destruktivní dáreček snaživě připravovaly k uskutečnění. Vaše lavírování kolem radaru v Brdech je rovněž všeobecně známé.

Kde berete smělost mi dnes svým e-mailovým dopisem nabízet nápravu politického klimatu, kterému jste se tak dokonale a chtivě sám přizpůsobil?

Odkud čerpáte veskrze nedůvodnou naději, že Vám po Vašich minulých činech a slovech jako volič uvěřím, že to nyní opravdu myslíte vážně a poctivě? Sdělte mi jediný pádný důvod... . Žádný takový nevidím!

A Strana zelených? Proč zradila své voliče, nachytané už před třemi lety na to, že bude usilovat o změnu stylu v politice a o řadu veskrze potřebných změn ve společnosti? Proč tato strana svou ubohou a málo přesvědčivou účastí dovolovala vládě složené z jednoho vysloužilého knížátka (Stranou zelených nominovaného!!) a řady vyslovených kámošů z mokré čtvrti tak dlouho vládnout a škodit?? Tak dlouho systematicky destruovat služby a instituce veřejné prospěšnosti, v prvé řadě zdravotní a sociální péči, daňovou solidaritu, vzdělání, kulturu, umění nekomerčního charakteru, intelektuálně kvalitní tisk? To vše jen aby se přidalo na výhodách pár tisícům bohatých a superbohatých - a milionům nás běžných občanů bylo možno ubrat!

Jakou hodnověrnost Vaše strana může před tváří veřejnosti mít po tom všem, po ostudných vnitřních skandálech, motivovaných korytařením, po vylučování stále dalších členů, po neslavném odchodu samotného Bursíka v důsledku jarního volebního debaklu? Když do svého čela cpete lidi osobnostního profilu a znalostní úrovně Katušky Biomasy?? Nechápu Vaši smělost, se kterou považujete mne, voliče za tupce, který si nepamatuje nic, co je vzdáleno víc jak měsíc nebo dva.

Kde jsou záruky, že opravdu budete po volbách bojovat jako lvi za změnu politického klimatu, za sociální práva chudých a handicalovaných spoluobčanů, za vyrovnaná práva a nároky různých sociálních tříd, proti nebetyčné korupci a ilegálnímu přerozdělování peněz z miliardových státních zakázek? Za naléhavě nutné omezení individuální automobilové dopravy, dusí obce a města, zvyšující četnost závažných i smrtelných onemocnění rezidentů a nevratně devastojící líbeznou českou krajinu? To vše je nutno odvracet ve prospěch výrazného rozvoje železnice a dalších hromadných forem dopravy. Nikdo netvrdí, že musíte vyhrát v takových politický bitvách a všechno prosadit, ale musíte se tvrdě bít za příznivé životní prostředí pro všechny a za sociální práva dolních deseti milionů, aby Vám lidé opravdu uvěřili. Máte v tom 3 toky zpoždění... .

Jedinou možností pro Vás a Vaše stranické soudruhy, ale i pro jiné kandidáty, kteří "to myslí upřímně", je zvolit si dobrovolně imperativnost vlastního mandátu, jasně proklamovat, za co se budete rozhodně zasazovat, o co se tvrdě seperete a čemu budete bránit -- a to se závazkem, že ze svého případného selhání vyvodíte jednoznačný důsledek, totiž že se vzdáte svého mandátu. A přijmout a veřejně prohlásit závazek voliče dvakrát do měsíce na webu otevřeně informovat o tom, co děláte a co se ve vrcholové politice opravdu děje. K tomu je nutno přičíst každé dva měsíce ještě veřejné setkání s voliči (pokaždé v jiné části ČR), kde se Vás každý bude moci veřejně zeptat na cokoli z Vaší činnosti a vy mu budete muset odpovědět.

Odvážíte se něco takového vyzkoušet? Tady se ukažte! Ne na té zcela nezávazné propagační sedánce na pražské Kampě, kterou nyní propagujete jako vrchol vlastní otevřenosti!

Tento podnět není adresován jen panu Liškovi a jeho straně, ale všem, kdo se chtějí ucházet o mandát v těchto parlamentních volbách a myslí to se službou svým voličům vážně!

V Praze dne 5. září 2009

S modrou oblohou

Petr Kužvart

Otevřený dopis od Ondřeje Lišky

Dobrý den,

dovoluji se na Vás obrátit tímto dopisem a nechci Vás obtěžovat zbytečnými slovy. Chci Vám pouze sdělit, že Strana zelených je tady a že je zralejší, poučenější a jednotnější než kdy dříve. A že stojíme o Váš hlas v podzimních volbách. V minulých týdnech o nás nebylo příliš slyšet. Věnovali jsme se vnitřní obnově a přípravě do voleb. A povedlo se to. Zelení táhnou za jeden provaz, do voleb jdeme se zajímavými kandidáty a kandidátkami, podporou uznávaných osobností jako Václav Havel a moderním zeleným programem.

Možná jste stejně jako my znechuceni otráveným klimatem v české politice. Nevzdáváme se a chceme jej změnit. Nejsme bláhoví a víme, že taková změna není možná ze dne na den, ba dokonce ani během jednoho volebního období. Ale to není důvod k tomu, abychom rezignovali na obranu veřejného zájmu, životního prostředí, na rozvoj vzdělávání a kultury, udržitelné ekonomiky a na podporu občanské společnosti. Dokážeme to ale jen spolu s Vámi.

Možná jste nás volili v předchozích volbách. Je nám líto, pokud jsme Vás něčím zklamali. Protože však věříme, že politika zaměřená na kvalitu života má smysl, obracíme se na Vás znovu.

Uvědomujeme si, jak se dnešní politika vzdálila lidem. Ta propast je strašlivá. Politici naslouchají víc lobbistům než občanům. My, zelení, máme pevné kořeny v občanské společnosti a vytkli jsme si za cíl tuto propast překlenovat. Proto s Vámi nechceme hovořit jen před volbami, ale kontinuálně po celou dobu. Jak?

Chceme, aby naše politika byla vytvářena a realizována v dialogu s Vámi. Nabízíme Vám možnost spojit se s námi jednoduše a přímo. Rádi bychom Vás nejvýše jednou týdně informovali o naší práci a stejně tak stojíme o Váš názor. Napište nám email s tím, co Vám samotným v české politice schází nebo co Vy sami si myslíte, že by se mělo změnit třeba v místě, kde žijete. A pokud sami chcete podle svých možností přispět ke změně klimatu v české politice, můžete tak učinit prostřednictvím stránek www.zmenmeklima.cz. Budete-li o to stát, spojíme se s Vámi.

Nejsme tu pro Vás jen kvůli volbám. Jsme tu především kvůli přesvědčení, že naše země i tato planeta potřebuje rozumnou a odpovědnou politiku jako sůl. Pokud si to myslíte také, podpořte nás. Třeba i svou účastí na "Festivalu pro změnu klimatu", který pořádáme tuto neděli v Praze na Kampě.

Děkuji za Váš čas a přeji vše dobré,

Ondřej Liška

úřadující předseda SZ

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 7.9. 2009