Chudým brát a bohatým dávat?

7. 9. 2009 / Josef Liška

Mnozí občané si jistě vzpomenou, jak v roce 2006 před červnovými volbami do poslanecké sněmovny obdivovali s bezstarostným úsměvem na některých místech naší republiky jeden zvlášť pěkně vyvedený billboard. Znázorňoval tančícího, juchajícího Mirka Topolánka, jak v pestrém kroji zbojníka Jánošíka mává s valaškou nad hlavou a slibuje voličům :

"Budeme chudým brát a bohatým dávat."

Mnoho lidí upravený výrok dobrosrdečného loupežníka tehdy považovalo jenom za vydařený vtip, věnovaný veřejnosti neznámým dárcem, který billboardy nechal vyrobit k předvolebnímu zamyšlení, pobavení a pro pousmání.

Málokdo si tehdy uvědomil, že legrace se může stát snadno a rychle skutečností. A tak se taky stalo .....

Po dlouhých tahanicích byla jmenována vláda, získala pak hlasováním v parlamentu důvěru a přišla řeč samozřejmě i na finance, které bývají, jak řekl jistý klasik, až na prvním místě.

Na pokusných balóncích z Julínkova ministerstva byla vypuštěna zpráva, že kdyby každý ležící pacient zaplatil denní příspěvek na stravu v nemocnici 50. -Kč, stát by mohl ročně získat 1 miliardu korun.

V anketách získávali reportéři mezi lidmi různé názory na poplatky v nemocnici, ale televize ochotně uveřejňovala převažující odpovědi se souhlasným stanoviskem občanů, kterým by nové opatření nevadilo. "Však doma taky musíme vařit."

To se ještě nehovořilo ani o platbách čerstvě narozených nemluvňátek, ani o ležících v dlouhodobém bezvědomí nebo o umírajících. O jiných "regulačních" poplatcích, - za každou položku na receptu a za vstupné do ordinace lékaře - prozatím ani slovo.

"Kdybychom lidem hned řekli co zamýšlíme udělat, nevolili by nás."

Předseda ODS Topolánek převlečený za Jánošíka začínal ve funkci premiéra plnit svůj slib a jeho vláda se pustila naplno do práce. Na řadě byla jednotná daň ze mzdy.

Je dobré si připomenout, že do té doby nežli se modro-černo-zelená koalice dostala k moci existovaly čtyři daňové skupiny.

Nejnižší 12% daň z hrubé mzdy platili lidé s nejnižšími výdělky. Vyšší daně 19% a 25% odvádějí bohatší s poněkud vyšším platem. Nejvyšší daň 32% vybíral stát od těch, kteří měli hrubý měsíční plat přesahující 40.000,- korun.

Všichni v nejnižší platové skupině, ti nejchudší, museli rychle na dosavadní 12% výhodnou daň zapomenout a zvyknout si na vyšší 19% srážky z platu.

Všichni bohatí se stali rázem bohatšími. Namísto dosavadních 32% se stát od nich spokojil jen se 17% nebo 19% daní. Jistě si rádi na vyšší příjem zvykli.

Slib slavného zbojníka Jánošíka ze zmíněného billboardu: "Budeme chudým brát a bohatým dávat" Mirek Topolánek plnil, i když nebyl jeho autorem. Naopak nesplnil nic z uveřejněné Smlouvy s voliči, kterou tehdy před volbami koncipoval se svými spolupracovníky v ODS.

To, co stát dává ku prospěchu bohatých, vybírá na daních od převažující, nadpočetné většiny chudších a bezbranných občanů.

Je ovšem pravda, že někteří snad naivní, důvěřiví nebo zapomnětliví voliči, dali v červnu roku 2006 své hlasy Topolánkovi alias Jánošíkovi a mají na jeho zvolení zásluhu.

Bude se znovu opakovat předvolební historie a lidé opět uvěří slibům, které hlásají propagátoři "modré šance" spolu s jejich přisluhovači z jiných politických stran?

Je dobré si právě teď, několik týdnů před mimořádnými volbami, připomenout co vláda ODS za celou dobu svého působení předvedla a přesto si znovu říká o hlasy voličů :

1. Politickou korupci za účelem získání hlasů prodejných, opozičních poslanců (Melčák, Pohanka, Snítilý a Volf), které arogantní vláda potřebovala při patovém rozložení sil v parlamentu k prosazování asociálních návrhů zákonů a při prezidentských volbách.

2. Zavedla tzv. regulační poplatky u lékařů, v nemocnicích a lékárnách. Pro nastávající období, v případě volebního vítězství, uplatní chuť a snahu postupně privatizovat krajské i fakultní nemocnice a zdravotní pojišťovny se všemi možnými negativními důsledky pro pacienty.

3. Uskutečnila daňovou "deformu" výhodnou pro horních 10.000 s daňovým stropem pro bohaté a zvýšením DPH na 15% s následným zdražením služeb, energií a potravin.

4. Umožnila a podporovala zásah politické moci pro vstup orgánů Nejvyššího státního zastupitelství do nezávislého vyšetřování jistých důležitých případů těsně před podáním obžaloby.

5. Proti vůli převažující většiny občanů České republiky vládní garnitura pod vedením ODS arogantně prosazovala výstavbu a umístění americké vojenské radarové základny na našem území.

Svoji neúctu k občanům vláda projevila odmítáním referenda o této věci s tím, že lid této země o těchto otázkách není schopen uvažovat.

6. Svými opatřeními vláda zhoršila podmínky pro život rodin s dětmi a pro důchodce. Životní náklady většiny obyvatel se staly neúnosnými.

To je jen velice stručné shrnutí, které bychom si měli před tím, nežli vybereme svůj hlasovací lístek v následujících mimořádných volbách připomenout a doplnit.

Uvědomit si, že se na nás opět budou z billboardů falešně usmívat a promlouvat k nám sladkými a opojnými sliby ti, kteří žadoní o naši voličskou přízeň. V minulém období námi opovrhovali, teď jim máme uvěřit ?

Podivná je tvář knížete Lucifera, který se na nás z billboardů dívá na každém kilometru a v každé obci. Na cestu do pekel nám slibuje tradici, odpovědnost a prosperitu. Aby mu lidé dali ve volbě své hlasy, nechal si své čertovské růžky upilovat podle vzoru zapomenutého čerta Matesa v Dalskabátech, ale šídlo v pytli neutajíš.

Snad tentokrát nikdo z lidí nenaletí a použijí svoji zkušenost a rozum. V opačném případě .... ani nepomyslet na příští čtyři roky.

Všichni středo-pravicoví politici mají i dnes své ustálené představy o zavedení školného pro vysokoškolské studenty, o pokračování zdravotnické reformy, o "výhodných"privatizacích a o vynikajících postech v dozorčích radách nově vzniklých podniků a ani náhodou neopouštějí myšlenku o umístění radarové základny u nás v Brdech. Zprávy o výletech na jachtách, to jsou jen malé redakční bonbónky o jejich sladkém životě.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 7.9. 2009