24. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2009

Nepřesvědčivá argumentace šéfradaktorova maskovaná náhubkem morality

Ano, analytik i prognostik bývají nezřídka posly špatných zpráv. A ti se už ve starověku kamenovali. Těšil jsem se, že mi šéfredaktor a několik dalších autorů BL, které šéfredaktor oslovil, vyvrátí exaktní argumentací mé "zcestné" názory na budoucí osud migrantů v Česku. Místo toho jsem se dočkal kamenování dehonestujícími nálepkami bez argumentů. Zastavme se u několika z nich.

Nedoložené obvinění z masového porušování zákona imigranty

Doufal jsem, že všeobecně známé skutečnosti není třeba dokládat. Jako například zločinné spolčení vietnamských stánkařů a jejich distributorů při pašování zboží, porušování předpisů o prodeji, krácení cla, falšování ochranných známek, státních kolků a prodeji kradeného zboží. Zabaveného zboží z policejních razií je z stovky milionů ročně, aniž policii zajímá, jak se tolik zboží do republiky dostane. Kdo ho vyrobil či dovezl, kolik zaplatil za clo a za kolik zboží dál prodal. Komu. Kolik kdo zaplatil na daních. Počet prodávajících, porušujících předpisy i zákony, je určitě větší, než počet trestně nebo správně odsouzených. Generální ředitelství cel sestavilo pro časopis Ekonom seznam 10 největších asijských tržnic v Česku. Žebříčku vévodí Brno s tržnicí na Olomoucké ulici. Areál má prodejní plochu 4100 metrů čtverečních. (Ekonom 46/2008, s.28)

Dalším příkladem mohou být klientské sítě, prodávající ruské a ukrajinské gastarbeitery na stavby, aniž jsou splněny nutné podmínky - kontrola dokladů a pracovních povolení zaměstnanců, zjištění jejich statutu a legality jejich pobytu, jejich zdravotní a sociální pojištění, školení o bezpečnosti práce, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami a dodržování ustanovení o minimální mzdě.

Nejzávažnější je ale obchod s drogami a bílým masem. "Zaměstnání" na černo přivezených bulharských a ukrajinských prostitutek v bordelech vlastněných a provozovaných kosovskými Albánci v českém pohraničí i lukrativním vnitrozemí. "Ochrana" podivných firem, barů a diskoték. Provozování heren. Prodej drog a pašovaného zlata. Obchod se zbraněmi a kradenými vozidly a krádeže vozidel na zakázku.

Doklady této činnosti, statisticky vybočující z "normální" hladiny zločinnosti v ČR, jsou běžně přístupné nejen v mediálních černých kronikách, ale i ve formě statistik ČSÚ vytvořených na základě dat MSp. Málokdy však vyšetřování vedou k obvinění a odsouzení. Českými soudy bylo například v roce 2004 pravomocně odsouzeno 1 164 Ukrajinců, 111 Rusů, 368 Vietnamců. V roce 2004 bylo vyhoštěno 1 415 cizinců, v roce 2008 už pouze 992 cizinců. Zákaz pobytu byl uložen pouze v 132 případech... Přitom jen nelegálních migrantů přes státní hranici bylo v roce 2003 (2004) zachyceno celkem 11 125 (9 433), z toho občanů Ruska 2 912 (3 725), Číny 2 152 (1 009), Ukrajiny 575 (878), Vietnamu 550 (237), Gruzie 546 (564). Za porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou byli v roce 2004 odsouzeni pouze 3 cizinci, za zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 2, za neoprávněné podnikání 5, krácení daně, poplatků a podobné povinné platby 1, porušení předpisů o nálepkách k označení zboží 26, porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu 100, porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 42 cizinců. Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí se dopustilo 1116 cizinců. Padělání a pozměňování veřejné listiny 261.

Cizinci 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Odsouzení 1 571 4 690 4 553 3 712 3 389 3 657 4 099
Vyhoštění   1 605 1 530 1 170 1 429 1 263 1 415
Vazba v ČR – Obvinění 406 1 405 1 405 1 097 757 790 792
Vazba v ČR -Odsouzení 195 1 129 1 129 1 029 917 913 920

zdroj ČSÚ ZDE

Cizinci jsou schopni zkorumpovat a jinak zmanipulovat policisty, státní zástupce, notáře i soudce. Jeden takový konkrétní případ šetřily před časem i Britské listy. Do trestné činnosti byli zapleteni policisté, advokáti i notář. Soud rozhodoval naprosto nekompetentně a zmateně. Státní zástupce ignoroval zjevnou trestnou činnost. Dodnes ten případ není u konce. A není zdaleka jediný.

26. 9. 2005, Robert Kvacskai: Znepokojující zpráva pro nejvyšší státní zástupkyni, ministra vnitra i ministra spravedlnosti: Organizovaný zločin v Karlových Varech je silnější než spravedlnost ZDE

Dokonalá vizitka policejní a justiční práce. Výše uvedená čísla jsou obžalobou police a justice, ne statistikou. Výraz "žid" či "Rom", který chce dosazovat na místo tvrzení o cizincích Jan Čulík, není na místě. Trestná činnost cizinců je z valné většiny nepotrestána přesto, že se jí dopouštějí.

Bagatelizace úsilí na obhajobu lidských práv

Nedejte těmto obhájcům lidských práv (nebo cizinců) granty, a lidská práva hájit přestanou. Oni nehájí lidská práva z niterného přesvědčení, jako třeba John Bok nebo Petr Uhl. Oni je hájí pouze v rámci zaměstnání. Dostanou-li jiné zadání či jinou práci, jdou hájit i jiné cíle. Klasickým propojením rozličných, nicméně vždy politicky motivovaných "neziskových" aktivit je vlivová organizace Člověk v tísni, maskovaná jako "humanitární".

O propojení řady organizací obhájců lidských práv a ekologických organizací na americkou a britskou diplomacii a tajnou službu už snad ani v Britských listech není sporu.

Štěpán Kotrba: Duhové peníze ZDE

Štěpán Kotrba: Zelený kruh Duhy ZDE

Hovořit o "profesionálních bojovnících za lidská práva" je tedy na místě u všech, kteří vědí, na které žádosti dostanou grant z "norské", sorosovské nebo unijní agendy a na které ne... Protože jinak by museli jít pracovat.

Je fašismem využívat přistěhovaleckých sil jen pro nejméně kvalifikovanou a nejméně placenou práci? A je fašismem tento stav popsat?

Silná slova bez obsahu nemám rád. Ne, využívat přistěhovaleckých sil jen pro nejméně kvalifikovanou a nejméně placenou práci není fašismus. Je to arogantní otrokářství Severu. Je to moderní otrokářství bez biče. Využívá ho jak Británie v rámci migrace v zemích Commonwealthu, tak Francie v rámi migrace svých bývalých kolonií či Německo se svými Turky, tak Česká republika. Jsou muži, kteří si z cest po Asii přivezli thajskou otrokyni. A ta je zde šťastná... Už i čeští občané se naučili, že špinavou práci dělají barevní. Nejdříve to byli cikáni (pardon, Romové), pak byli nahrazeni spolehlivějšími, méně emocionálními a více pracovitými lidmi z Asie, Balkánu a SNS. Vařit laciné jídlo na ulici umějí a chtějí Číňané, Korejci, Turci, Arabové a Vietnamci. Uklízečky, kuchařky a ošetřovatelky jsou nejlepší z Ukrajiny a Ruska. Není fašismem to říct nebo napsat. Fašismem je to dělat. Ale v západní Evropě se to nazývá "příležitostí" k integraci cizinců z třetích zemí do společnosti. A netvrďte mi prosím, že ne.

Nenávist vůči společenské skupině

Nenávistí není, jestliže tvrdím, že v České republice dojde v nejbližších měsících ke změně imigrační praxe. Nenávistí není, jestliže tvrdím, že v České republice se začne tvrdě vyžadovat plnění zákona i po ekonomických migrantech a začne se postihovat laxnost vůči "zprostředkovatelům". Dovoluji si tvrdit motiv této změny, který byl už řečen ministrem vnitra (ochrana pracovního trhu) či ještě řečen nebyl (preventivní opatření před násilným sociálním střetem vlády s vlastním obyvatelstvem). Předvídavost není fašismus. Předvídavost je schopnost spočítat si 2+2 a zařídit se podle toho.

Ukrajinští kamarádi, kteří u nás pracují jako ta nejhorší sběř

Fakt tíživých sociálních i hygienických podmínek ukrajinských (či jiných námezdních) pracovníků nic nemění na tom, že cestu k zářivým zítřkům kapitalismu si musí ukrajinští občané odpracovat, protože je Chase Manhattan Bank asi jen stěží bude chtít financovat. Oni ukrajinští dělníci si mohli vybrat a mohli zůstat na Ukrajině. Přišli-li do Česka a chtějí-li ušetřit valuty, žijí v podmínkách, které si vybrali a rozhodli se je snášet. Prachy jsou cíl. Nikdo nemá povinnost jim jejich životní podmínky zlepšovat nad rámec dohodnuté mzdy. A nikdo nemá povinnost jim platit víc, než za kolik jsou ochotni dělat. Nedělají to zaměstnavatelé v případě Čechů, proč by to měli dělat v případě Ukrajinců (Rumunů, Rusů, Albánců ap.) Pokud ovšem platí Ukrajinci svým mafiánům z mizerné mzdy ještě za zprostředkování, není divu, že žijí v nuzných podmínkách. Bez ovcí by byl ovčák bez práce.

Pomoc sobě na úkor druhých

To je definice obchodu, na kterém stojí a se kterým padá kapitalismus. Hra s nulovým součtem. Aby jeden vydělal, musí druhý prodělat. Tady prodělávají gastarbeiteři, aby se Čech po dlouhých letech cítil jako bohatý a úspěšný... V Německu ještě před deseti lety byli oněmi gastarbeitery Češi. Nebudeme o tom otevřeně mluvit?

Proletáři všech zemí, zhnojte se.

Jediný správný, politicky promyšlený argument, vyzývající odboráře k odborářské práci - k proletářské internacionální solidaritě, po jejímž ataku padne pravicová vláda. Bohužel politické vzdělání i akceschopnost už odborářům chybí. Chovají se jako cechovní společnosti či akcionářské struktury, ne jako zástupci lidí práce. Největší příjem mnoha odborových organizací není z příspěvků sjejich členů, ale z výnosu odborářského majetku. Správa majetků a stříhání kupónů dividend deformuje odborářské myšlení. Ale to je na samostatnou analýzu.

Ti, co se živí vůní květů a pijí k tomu rosu

Nesnáším snílky v politice. Nesnáším romantiky, kteří pro cíl nevidí cestu k němu. Kteří zkolabují před realizačním maratónem, vedoucím k lepším zítřkům. Nesnáším všechny ty skautíky, kteří jsou přesvědčeni, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a nejlépe ihned. Všechny ty skautíky, kteří si myslí, že dobře na světě bude, když se nebudou vyrábět zbraně a proto zavřou zbrojovku raději hned. Všechny ty, kteří bojují za práva jatečních zvířat a pozřít biftek je pro ně kanibalismus. Ano, krávy a voly běhající mezi námi a spolurozhodující o osudu pastvin a jatek nemám rád.

Odbory hájí zájmy POUZE svých členů

Tak to je problém, protože migranti odbory nemají a odboráři hájí pouze práva svých členů, nikoliv potenciálních stávkokazů. K onomu kýženému preventivnímu proletářskému internacionalismu ještě nedospěli. Prozatím je jim bližší košile než kabát.

Nacionální socialismus s postmoderní tváří

Trefně řečeno. A co jiného je odpor prezidenta vůči EU? Co je rezervovanost politiků vůči Bruselu? To je krize identity národa, krize státu. Smrádek, ale náš smrádek. Nic než národ...?

Postih postižených

Soucit je hezká věc. Chudoba není postižení, ale úděl. Nicméně občanství či domovské právo je sobecká výsada. Tisíce lidí, kteří obývají byt 3+1 si neberou na podnájem bezdomovce, i když by podle křesťanských zásad měli. Jsou špatní křesťané? Zákon platil už ve chvíli, kdy se ekonomičtí migranti rozhodovali, zda půjdou do Česka "za lepším". Není to změna pravidel během hry. Je to pouze důsledné uplatnění pravidel. Odpovědnost za své občany má pouze vláda (konzulát) té které konkrétní země, jejíž občané sem přijeli. Nikoliv Česko. Já vím, že je to alibismus, ale co chcete dělat tváří v tvář krizi, když nejste ochotni ani platit větší daně?

                 
Obsah vydání       24. 2. 2009
24. 2. 2009 "Za prácu som dostával zaplatené menej, než som mal, ale teraz už tam nepracujem, takže sa s tým nedá nič robiť."
24. 2. 2009 Britská vláda přistěhovalcům pomáhá získat legální mzdu Jan  Čulík
24. 2. 2009 Cizinci nejsou našimi otroky Milan  Daniel
24. 2. 2009 ČR chce řešit svůj problém na úkor jiných
24. 2. 2009 Nepriateľom sú majority európskych národných štátov a bieli ľudia
24. 2. 2009 Nepřesvědčivá argumentace šéfradaktorova maskovaná náhubkem morality Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 Všechna řešení jsou špatná Boris  Cvek
24. 2. 2009 Jak to, že v ČR mohou na práci přistěhovalců parazitovat soukromé "agentury"? Jan  Čulík
23. 2. 2009 Je článek Štěpána Kotrby skutečně signálem, kam se teď vydá česká politika? Jan  Čulík, Karel  Dolejší, Tomáš  Koloc, Bohumil  Kartous, Jan  Sýkora
23. 2. 2009 Odchod Vietnamců z Česka musí být výhodný pouze pro Česko Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 To čeští politikové udělali z lidí zboží na prodej
24. 2. 2009 Cizinci jsou našimi otroky, jen si to odmítáme přiznat Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 Popis situace je něco jiného než fašistické návrhy na silová řešení Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
24. 2. 2009 Etnická čistka pracovního trhu aneb Při loupání cibule Karel  Dolejší
24. 2. 2009 John Michael Greer a současná civilizační krize Jindřich  Kalous
24. 2. 2009 "Ti, o nichž jsem doufal, že mě zachráni, se spojili s mými mučiteli"
24. 2. 2009 Prodražování rozvoje amerických zbraňových systémů má skončit Pavel  Barák
24. 2. 2009 Je ČR ve střední nebo ve východní Evropě? Jan  Čulík
24. 2. 2009 "Central Europe" versus "Eastern Europe"
24. 2. 2009 Eastern Europe se skutečně do češtiny překládá jako "Střední Evropa" Juraj  Slabeycius
23. 2. 2009 Johna dohnala investigativa kolegů k odchodu z televize. Proč ale? Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 Státy se silnější regulací přežijí krizi lépe
24. 2. 2009 Spící česká vláda
24. 2. 2009 Chomutov: Trestejme chronické neplatiče
23. 2. 2009 Pohodlné stereotypy o Rómoch Silvia  Ruppeldtová, Arne  Mann
23. 2. 2009 Politici + kríza = populizmus Kamil  Márovský
23. 2. 2009 Amnesty International požaduje embargo na dodávky zbraní do Izraele
23. 2. 2009 Bluesové Radio Wave Live Session s Atlantic Cable
23. 2. 2009 Potřebuje Rusko šíleného cara? Karel  Dolejší
23. 2. 2009 Budou Lidové noviny vyšetřovat "Nečasovu fintu"? Zřejmě ne. Radek  Mokrý
23. 2. 2009 Z výstavy starověkého egyptského hrobnictví Hana  Tomšů
23. 2. 2009 Nad Evropou poletuje Švejkův duch Richard  Seemann
23. 2. 2009 Novořeč ministra Kocába Jiří  Jírovec
23. 2. 2009 Těžko přesvědčovat k odchodu s hanbou Milan  Daniel
23. 2. 2009 Klausova poťouchlost, Šloufův formát a Kritický klub Jana Rejžka, jemuž chybí fašank! Josef  Brož
22. 2. 2009 Místo několika lodí jich připlují miliony
22. 2. 2009 Nepovšimnuté technologie John Michael Greer
21. 2. 2009 Přeskupení priorit NATO
21. 2. 2009 O české výjimečnosti Karel  Dolejší
20. 2. 2009 Úkolem vzdělání je dosáhnout porozumění
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2009 Popis situace je něco jiného než fašistické návrhy na silová řešení Jan  Čulík, Štěpán Kotrba
24. 2. 2009 Státy se silnější regulací přežijí krizi lépe   
24. 2. 2009 Etnická čistka pracovního trhu aneb Při loupání cibule Karel  Dolejší
24. 2. 2009 Nepřesvědčivá argumentace šéfradaktorova maskovaná náhubkem morality Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 John Michael Greer a současná civilizační krize Jindřich  Kalous
24. 2. 2009 Cizinci nejsou našimi otroky Milan  Daniel
24. 2. 2009 Nepriateľom sú majority európskych národných štátov a bieli ľudia   
24. 2. 2009 Všechna řešení jsou špatná Boris  Cvek
24. 2. 2009 Cizinci jsou našimi otroky, jen si to odmítáme přiznat Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 ČR chce řešit svůj problém na úkor jiných   
23. 2. 2009 ODS: Protikrizové návrhy ČSSD jsou nekompetentní   
23. 2. 2009 Budou Lidové noviny vyšetřovat "Nečasovu fintu"? Zřejmě ne. Radek  Mokrý
23. 2. 2009 Daňová politika musí vyjadřovat preference občanů Ilona  Švihlíková
23. 2. 2009 Potřebuje Rusko šíleného cara? Karel  Dolejší