4. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 8. 2008

Rakousko bylo srpnovými událostmi zaskočeno

Známý rakouský historik Stefan Karner (nar. 1952) informoval tiskovou agenturu APA a vídeňský týdeník "Profil" o výsledcích výzkumného projektu o Pražském jaru. Ten vyšel ve dvou svazcích na třech tisících stranách a podílelo se na něm 80 historiků z USA i Ruska a z evropských zemí včetně Česka i Slovenska. Kniha nesoucí název "Pražské jaro. Mezinárodní krizový rok 1968" obsahuje celou řadu dosud nepublikovaných informací a komentovaných dokumentů z tohoto období. Na financování velkolepého projektu vážícího čtyři a půl kila se spolupodíleli rakouská spolková ministerstva vědy a zahraničních věcí, Henkelova nadace, Nadace pro zpracování diktatury SED, Boltzmannova společnost, rakouské spolkové země Korutansko a Štýrsko, Ruská akademie věd i Univerzita humánních věd v Moskvě.

Karner, který je též rusista, se svým týmem prostudoval tisíce dosud přísně tajných akt, uložených v moskevských archivech. Šlo zejména o protokoly ze zasedání politbyra KSSS, písemností jejího ústředního výboru, záznamy z jednání nejvyšších představitelů východního bloku a informací velvyslanců. Umožnilo to jeho mezinárodní renomé a vztahy k ruské Akademii věd, s kterou na knize o Pražském jaru po dva roky spolupracoval. Sám je autorem 17O vědeckých příspěvků, zveřejněných v různých vědeckých odborných časopisech a dvaceti monografií. Za ně obdržel četná, především rakouská a německá ocenění a různá vyznamenání.

Zveřejněná kniha věnuje značnou část i postoji Rakouska k srpnovým událostem v roce 1968. Z něho vyplývá, že alpská republika byla těmito událostmi zaskočena a chovala se velmi zdrženlivě. Hodinu poté, co byla zveřejněno odmítavé stanovisko předsednictva ÚV KSČ ke vstupu pěti armád Varšavské smlouvy na území Československa, byl vytržen ze spánku tehdy 35letý diplomat Thomas Klestil, nejbližší spolupracovník spolkového kancléře lidovce Josefa Klause. Telefonát ze spolkového ministerstva obrany obsahoval sdělení zpravodajské skupiny, že invaze zemí Varšavské smlouvy do Československa byla zahájena. Avšak ani kancléře, ani ministra obrany nebylo možno o tom zpravit, protože se nacházeli na dovolené bez jakéhokoli telefonického spojení. Celá rakouská politická špička totiž po bratislavském jednání představitelů sovětského bloku 3. srpna 1968 nastoupila dovolenou. Spolkový prezident Franz Jonas byl v Mürzstegu, ministr obrany Georg Prader se rekreoval u Erlaufského jezera a rovněž Klaus ve Wolfpassingu neměl žádnou telefonní přípojku v domě. Ministr vnitra byl v Kitzbühlu a dovolenou si klidně udělal i generální inspektor Bundesheeru, šéf zpravodajské služby i příslušníci generálního štábu. Jednotky ochrany hranic byly v osm hodin připraveny k nasazení, z čehož lze vyvozovat, že vedení armády předem učinilo jistá opatření. Tajná vojenská služba upozorňovala již v březnu, že obdržela informaci, podle které jsou v Polsku instalovány směrovky v azbuce, které směřují k jihu. Od 24. července, den po té, co zahájila Sovětská armáda velké manévry na Ukrajině, byla zintenzivněna pohotovost rakouského Bundesheeru pod kodem "Aktion Urgenstein". Ve skutečnosti pak již příští den musel ministr obrany na žádost kancléře oznámit generálnímu štábu přání, že armádní jednotky se mohou pouze v krajním případě přiblížit 30km k hranici., aby "nedráždily ruského medvěda".

Když spolkové vojsko odpoledne 21. srpna 1968 zaujalo povolené pozice, stalo se poprvé v dějinách vojenství, že jejich velící útvary byly před něj předsunuty. U obyvatelstva vyvolalo roztrpčení, že kasárna nedaleko hranic jako ve Weitře byla vyklizena a tamní jednotky přeloženy jižněji od hranic. Přitom prosákla informace, že kancléř Klaus se chtěl stáhnout z nedaleko hranic ležící Vídně a vládnout z okresního hejtmanství v Zeel am See. Ten již ve svém prvém rozhlasovém projevu v sedm hodin ráno 21. srpna 1968 se vyhnul jakémukoliv hodnocení situace a pouze poukázal na dodržování závazků plynoucích z neutrality. Tehdy ve studiu přítomný generální intendant ORF Gerd Bacher, který byl Klausův příznivec, napsal do nyní zveřejněného dokumentu, že se mu jevil jako opatrnický a jeho vystoupení "nebylo slavnou kapitolou".

Několik hodin po vstupu došlo ke kontroverznímu pokynu spolkového ministra zahraničí Kurta Waldheima rakouské ambasádě v Praze, aby československým občanům, kteří by zde hledali ochranu, bylo "přátelsky doporučeno její opuštění". Z dovolené do Prahy přispěchavší velvyslanec Rudolf Kirchschläger ignoroval tuto žádost stejně jako požadavek, který přišel po několika dalších dnech, aby nebyla československým občanům vydávána víza. Jak se tehdy rakouská politika podřizovala, ilustrují nyní v Moskvě nalezené zápisky tehdejšího sovětského velvyslance ve Vídni Borise Podceroba. Když došlo 21. srpna 1968 k průzkumným sovětským letům nad rakouským státním územím, pozval si rakouský spolkový ministr zahraničí Podceroba a k jeho překvapení ho ubezpečil, že rakouská armáda byla přesunuta do blízkosti hranic k uklidnění obyvatelstva a tuto akci by proto neměl přeceňovat. Ani když dva dny poté sovětský vrtulník přistál na rakouském Weinviertelu, nepodal žádný oficiální protest. Opatrnost Waldheima byla však více než pochybná. Když hovořil s Podcerobem 28. srpna o článku "Literaturnoj gazety", že v solnohradských kasárnách je umístěna americká speciální jednotka, velvyslanec mu chladně odpověděl, že jde o časopis spolku, na který stát nemá žádná vliv. Waldheim spolkl tuto lež a když sovětský velvyslanec naopak si stěžoval na "jednostranné zpravodajství ORF a rakouského tisku", omluvil se tím, že "vícekrát hovořil s novináři a dal jim pokyn, aby osvětlovali události s ohledem na rakouskou neutralitu". Podcerob o tomto jednání zaznamenal, že Waldheim s ním souhlasil, že "svoboda tisku má hranice, které jsou dané závazky Rakouska vůči Státní smlouvě". To šéf ORF byl moudřejší a již na jaře si nechal udělat dobrozdání od ústavního právníka René Marcice, který došel k závěru , že "neutralitou je povinen stát, ale nikoliv jeho státní příslušník". Tento závěr pak Bacher ukázal předsedovi sociální demokracie Bruno Kreiskymu, když označil informace ORF, že jsou v rozporu s neutralitou. Rakouští politici se při soukromých rozhovorech snažili ovlivnit zpravodajství médií zohledňováním neutrality země. Média se však tím neřídila. Jak uvádí Stefan Karner, "Rakousko se svým rozhlasem a televizí, jakož i tiskovými médií se stalo přenosovou stanicí pro zprostředkování zpráv z ČSSR". Připomenul přitom zásluhy jejich předních představitelů Gerda Bachera, Alfonse Dalmu, Huga Portische, Hanse Dichanda, Fritze Csoklicha či Helmuta Zilka, kteří "ani nepomysleli na možnost něco přikrášlit". Sověti to sice opakovaně kritizovali, ale nakonec jim nezbylo nic jiného než to akceptovat.

Další obvinění Sovětů byla pak vážnější. Již 8. května Leonid Brežněv podle nyní zjištěných dokumentů prohlásil, že "tajní agenti různých imperialistických zpravodajských služeb" vstoupili přes Rakousko do Československa. Pozdější generální tajemník KSSS Jurij Andropov, který v roce 1968 byl šéfem KGB, informoval říjnové plénum ÚV, že přes "500 rakouských policistů v civilu" prostřednictvím sanitek pašovalo zbraně do ČSSR. Pochopitelně šlo o holý nesmysl. Pravdu mělo však tvrzení TASS z prosince 1968, že rakouské armádní tajné služby koncentrovaly svou činnost na Československo. Skutečně od roku 1962 odposlouchával rakouský Bundesheer prostřednictvím stanice na Königswarte u Hainburgu, vybudované za peníze NATO, rozsáhlá území východního bloku. Získané informace pak dále zasílal příslušným americkým místům do Spolkové republiky.

Vpád pěti armád Varšavské smlouvy do Československa však překvapil i Spojené státy navzdory početným informacím tajných služeb, protože vycházely z předpokladu, že k takové akci nemůže dojít. Jak zdůrazňuje rakouský historik Stefan Karner, bylo evidentní, že nebyly ochotné uskutečnit žádnou protiakci, což mělo zdrcující dopad na odvážný odpor občanů bývalého Československa. "Vyplynulo to z pasivity Spojených států od 40. let minulého století vůči dění ve východním bloku", dochází k závěru přední rakouský historik v díle o "Pražském jaru".

                 
Obsah vydání       4. 8. 2008
4. 8. 2008 Rakousko bylo srpnovými událostmi zaskočeno Richard  Seemann
4. 8. 2008 Zemřel Alexander Solženicyn
4. 8. 2008 Svět je skutečně malý
4. 8. 2008 Tony Blair: Gordon Brown vytvořil "aroganci a prázdnotu" v centru britské vlády
4. 8. 2008 Pití čaje v Šanghaji Miloslav  Štěrba
4. 8. 2008 Odpudivá Čína v podání Mladé fronty Dnes Miloslav  Štěrba
4. 8. 2008 Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech Vladimír  Schejbal
4. 8. 2008 O americkém radaru v Brdech pochybuje další odborník Univerzity obrany
4. 8. 2008 Operační účinnost systému protiraketové obrany Milan  Vašíček
2. 8. 2008 USA do roku 2000 "chránily Karadžiče před stíháním"
3. 8. 2008 Francie: Ústav výzkumu veřejného mínění zprivatizován, Sarkozyho popularita stoupá Karel  Košťál
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
2. 8. 2008 Krávy zpochybňují hrdinství Hana  Tomšů
2. 8. 2008 Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu Jan  Čulík
2. 8. 2008 Jak dnes prezentovat politický útlak za stalinismu Jan  Čulík
1. 8. 2008 Nepatřičné úvahy nad reprízou dokumentárního filmu Vládneme, nerušit! Josef  Brož
1. 8. 2008 Bedekr opoziční smlouvy Josef  Brož
2. 8. 2008 Chybí Úmluva o právech učitelů a povinnostech žáků a jejich rodičů Štěpán  Kotrba
4. 8. 2008 To nám přece nemůžete udělat, abyste umřel! Jan  Paul
2. 8. 2008 Ovčáček, Brezina, Potůček, Šafr a PR minulost, přítomnost a budoucnost novinářstva Štěpán  Kotrba
2. 8. 2008 Výrok dne: Letíte do USA? Nejnebezpečnější kontraband obsahuje váš počítač
2. 8. 2008 Italská radikální levice na rozcestí Jiří  Hudeček
1. 8. 2008 Stratfor: Co znamená nová americko-izraelská dohoda o X-band radaru? Karel  Dolejší
1. 8. 2008 Izrael chce americký XBR radar Stanislav  Kaucký
1. 8. 2008 Kuba: Ruský vicepremiér a bývalý šéf FSB na návštěvě
1. 8. 2008 Čurdová: Jakubková je snad opravdu zelená...?!? Anna  Čurdová
4. 8. 2008 Vím, co je to sionismus
1. 8. 2008 Laserové zbraně: paprsky smrti ve službách velmocí Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
31. 7. 2008 Veit Helmer: Naděje pro inteligentní filmové diváky Hana  Tomšů
31. 7. 2008 Bjorn Lomborg: Jak nejefektivněji investovat 10 miliard dolarů
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
4. 8. 2008 Rakousko bylo srpnovými událostmi zaskočeno Richard  Seemann
3. 6. 2008 Rakousko a Pražské jaro 1968 Přemysl  Janýr
9. 5. 2008 Turek a Pick: čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? Otakar  Turek, Miloš Pick
6. 9. 2007 MFD: "Žádný tisk v srpnu 1968 neprotestoval proti ruské okupaci!" František  Řezáč
23. 8. 2007 V zájmu osvěty Jan  Čulík
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 8. 2006 Veselme se, radujme se, svět patří nám Václav  Dušek
24. 8. 2006 Spomienky Alexandera Dubčeka na 21. august   
24. 8. 2006 Slovensko: Hnus a hanba -- 21. august 2006 Jakub  Topol
21. 8. 2006 Nekulaté výročí invaze spojeneckých vojsk a Základna Vladislav  Černík
21. 8. 2006 Řím a SSSR Bohumír  Tichánek
10. 8. 2006 1968 Petr  Wagner
8. 8. 2006 Osmašedesátníci -- čest, nikoli cejch Lubomír  Novotný