19. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2008

Sudetští Němci: Kritika a skutečnost

Karel Kouba zpochybňuje v článku "Kritikové.by se měli opírat o skutečnost. Vypadá to lépe" (BL 15.5. 2008) některá tvrzení Š. Kotrby v BL z 12.5. 2008 ("Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání" ) .

Dovolím si k tomu napsat pár poznámek: Podpora SdP mezi sudetskými Němci v průběhu roku 1938 strmě rostla. Většina českých historiků (V. Olivová, E. Broklová, V. Houžvička, J. Valenta aj.) uvádí 90% nebo kolem 90%.

Důvody pro tato tvrzení jsou nejméně dva. Jednak po anšlusu Rakouska v březnu 1938 křesťanští sociálové a zemědělci fakticky splynuli s Henleinovou stranou (důvodem byla slábnoucí podpora voličů a jejich přestupy do SdP, jakož i ztráta dosavadní zahraničně politické orientace, která byla směřována na Rakousko; podrobně pojednává o činnosti a vývoji tzv. aktivistických stran Eva Broklová v publikaci Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918 -- 1938, Karolinum 1999 ) a jednak výsledky obecních voleb, které se konaly 22. a 29. května a 12. června a ve kterých podle Jindřicha Dejmka dostala strana otevřeně se hlásící k nacistickému modelu 88 -- 91% německých hlasů (J. Dejmek, J. Kuklík, J. Němeček.: Kauza tzv. Benešovy dekrety, Historický ústav AV ČR, Praha 1999). Je pravděpodobné, že v důsledku hysterické masivní propagandy podpora Henleinovi spíše dále rostla. Možná nešlo o 95% podporu, jak píše Š. Kotrba, ale příliš daleko od skutečnosti pravděpodobně není.

Podle J. Dejmka "právě tento masivní podíl německé menšiny na aktivním rozbíjení republiky a jejího demokratického systému se stal v průběhu války hlavním důvodem nejen pro čs. politickou reprezentaci, ale i pro klíčové představitele velmocí včetně Velké Británie a USA k jejich rozhodnutí o jejím vysídlení z Československa, podobně jako z Polska, kde tamní minorita sehrála obdobnou roli na jaře a v létě 1939".

To, že na našem území působily nacistické bojůvky a banderovci po skončení války, je známo. Že tím přilévaly olej do ohně a jitřily beztak napjatou atmosféru a přivolávaly pomstu, je nepochybné. Násilí a excesy v rámci divokých odsunů to samozřejmě neomlouvá. Státní správa, která měla tehdy zasáhnout a pogromům vůči Němcům zabránit, v té době často selhávala, ovšem také v důsledku toho, že byla rozvrácena předcházející nacistickou okupací."Scény vyhánění německy mluvících obyvatel (většinou mnohem masovější, než v českém pohraničí) se ovšem již několik měsíců předtím odehrávaly např. ve Slezsku, východním i západním Prusku a především na rakousko-jihoslovanském pomezí ve Slovinsku" (viz Dejmek). Ovšem v letech 1946 a 1947 k divokým odsunům nebo pogromům (jak tomu bylo v prvních týdnech nebo měsících roku 1945) nedocházelo.

Pokud jde o nacionalismus a KSČ, jsou tvrzení K. Kouby sporná. KSČ byla nejpozději od roku 1929 silně závislá na Moskvě a pokud by byla skutečně nacionalistická, jak se domnívá, dostala by se brzy do sporu s Moskvou. Tak tomu bylo v případě Tita a Jugoslávie. Nacionalistickou politiku ( ať už to dělali dobře nebo špatně) praktikovali u nás hlavně národní socialisté, ovšem na vzedmuté vlně nacionalismu po válce se vezly i ostatní politické strany, protože plout proti proudu by znamenalo ztrácet hlasy ve volbách.

                 
Obsah vydání       19. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
19. 5. 2008 Ptačí chřipka zdarma Bohumil  Kartous
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Americký coming-out Miloše Čermáka Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Hladovkující během šestého dne oslovili premiéra, ministra zahraničí a velvyslance USA
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Jan Tamáš naplňuje odkaz Jana Palacha? Jan  Prokeš
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
19. 5. 2008 Gay Cuba? Fabiano  Golgo
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
19. 5. 2008 Dvojjazyčnost jako výzva rodičům a výhoda pro děti, aneb Mýtus nejen latinského jazyka Uwe  Ladwig
18. 5. 2008 Úředníkům pražského magistrátu doporučuju americký film Idiokracie
19. 5. 2008 Sudetští Němci: Kritika a skutečnost Jan  Makovička
19. 5. 2008 Profesor "necitlivý vůči základním souvislostem" Lukáš  Zádrapa
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
19. 5. 2008 Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
17. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
19. 5. 2008 Úvahy "starého muže"
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 O škodlivosti propagandy
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
19. 5. 2008 Vzpomínky na sudetské Němce
18. 5. 2008 Vyhnání Čechů z Chebu v roce 1938: byli rádi, že je Sudeťáci nezavraždili
19. 5. 2008 Jsem pro spolupráci Čechů a Němců, nikoliv pro konfrontaci
17. 5. 2008 Uhl a jeho "Svatováclavská orlice" Jaroslav  Kuba
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
17. 5. 2008 UÇK a UHL
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument pro koho?
19. 5. 2008 Čeští studenti míří na Kosovo
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008