19. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2008

OTEVŘENÝ DOPIS TELEVIZI NOVA

Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"

Dne 14.5. byla ve hlavním zpravodajském pořadu "Televizní noviny" odvysílána reportáž o "Půl miliardy na most pro medvědy". Na základě telefonického rozhovoru s vaším redaktorem Jiřím Veselým vyšlo najevo, že máte problém najít pro vysílání pozitivní zprávy. Dovoluji si proto upozornit na některé nepřesnosti, kterých jste se dopustili a na silně potlačené pozitivní prvky, které téma velkých šelem nabízí, píše Miroslav Kutal, koordinátor hnutí Duha Olomouc a programu ochrany velkých šelem v ČR.

1. Přechod v Jablunkovské brázdě se < b>neplánuje jen pro medvědy, ale pro všechny velké šelmy (vlk, rys, medvěd), které v Beskydech trvale žijí a bude pochopitelně využíván dalšími velkými savci i menšími živočichy. Je pravda, že i bez přechodu jsou zvířata schopna samotnou cestu přejít. Některá však intenzivní automobilová doprava zcela odradí, jiná mohou skončit pod koly aut. Výstavbou přechodu dojde eliminaci střetu všech volně žijících živočichů s vozidly, čímž se zvýší bezpečnost silničního provozu. Jednoznačně pozitivní zpráva.

2. Po dokončení bude přechod teprve druhou nebo třetí dokončenou stavbou "zeleného mostu" v ČR (v současnost stojí v ČR jediný u Lipníka nad Bečvou, další jsou v plánu). Jde o trend běžný nejen všude v západní Evropě, ale například i v Chorvatsku nebo Polsku. Zde na Jablunkovsku je stavba nanejvýš potřebná, protože silnice I/11 procházející přes Jablunkovskou brázdu proťala tradiční migrační cestu velkých savců mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami. Realizací přechodu bude migrační trasa obnovena. Opět jednoznačně pozitivní zprava.

3. Není pravda, ze medvědy na Jablunkovsku nikdo neviděl. Přímo u Jablunkova na zmiňované silnici I/11 byl sražen medvěd v roce 1996. Od té doby shromáždilo Hnutí DUHA a Správa CHKO Beskydy desítky záznamů o výskytu medvědů v celých Beskydech a navazujících pohořích včetně Jablunkovska. Naposledy na podzim byl v Dolní Lomné zaznamenán výskyt 1-2 medvědů. Kolik zvířat je ročně sraženo na silnici nebylo zmíněno (nikdo to přesně nezaznamenává) proto jen informace o 14 sražených lidech vyvolává falešný dojem, že stát věnuje nadměrnou péči o zvířata na úkor vlastních občanů.

4. Není korektní ptát se občanů na účelnost "přechodu pro medvědy" bez představení širších souvislostí (viz výše a níže), stejně jako postavit nosné téma reportáže "nikdo tu medvěda neviděl" na výpovědích několika náhodných jedinců. Ne že by názor a zkušenosti občanů nebyly důležité. Je ale třeba zmínit, že medvěd (jako většina savců ) je převážně zvíře se soumračnou a noční aktivitou. Navíc velké šelmy jsou zvířata daleko plašší než jiní savci a vyskytují se přirozeně mnohem nižších hustotách než třeba lišky nebo spárkatá zvěř a není tedy nic zvláštního na tom, že se místní občané s medvědy běžně nesetkávají. V reportáži jsou použity záběry synantropních medvědů ze Slovenska a s politováním je konstatováno, že u nás bychom podobné záběry nepořídili. Tito tzv. synantropní medvědi se chodí krmit na odpadky u kontejnerů a mohou byt lidem nebezpeční. Přesto i na Slovensku je takových medvědů menšina a my můžeme být jen rádi, že u nás se dosud vyskytují jen medvědi s přirozeným plachým chováním a nebezpečí konfliktu s člověkem je tak minimální. Tedy také pozitivní zpráva.

5. Informace o tom, že zelený most bude stát půl miliardy korun pravděpodobně není přesná. Podle našich informaci se melo jednat o částku menší než poloviční. V každém případě, pokud veřejnost nedostane pro srovnání ceny, jaké se pohybují ve stavebnictví, může divák nabýt dojmu, že je stavba neúměrně drahá. Ve skutečnosti půl miliardy korun se rovná ceně za pouhý 1 km dálnice. To že jsou dálnice (i zelené mosty) v ČR dokonce dražší než v západní Evropě je však zcela samostatný problém -- jednoznačně negativní, ale v reportáži nebyl prostor se mu hlouběji věnovat a v kontextu celé zprávy pak vypadá, že státní peníze rozhazují ochránci přírody.

6. O stavbě zeleného mostu se nerozhodlo někde v Praze na Ministerstvu životního prostředí mimo místní dění, ale v procesu EIA při posuzování vlivu průmyslové zóny v Nošovicích na životní prostředí. Byla to jedna z podmínek, která měla kompenzovat nárůst dopravy související s otevřením automobilového závodu Hyundai. Následně byl závazek přijat i do tzv. "Deklarace porozumění" uzavřenou mezi společností Hyundai, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest a občanskými sdruženími zabývajících se ochranou přírody (o. s. Beskydčan, Děti Země, Ekologický právní servis a Půda pro život). Paradoxně Ministerstvo životního prostředí nebylo vůbec součástí této dohody a nad přípravou přechodu převzalo odborný dohled až následně. Pozitivní na případu je, že se naplňuje dohoda státu a občanů. Upřímně řečeno, zatímco co v Hyundai se má brzy spustit provoz, na přechod přes Jablunkovskou brázdu se ještě nerozběhlo žádné správní řízení. Pokud by tedy Vaše reportáž měla obsahovat spor, bylo by jistě zajímavé zjistit, proč se realizace záměru přechodu nad dálnicí tak zdržuje.

Bohužel, reportáž tak jak byla odvysílána nevyzdvihuje žádné ze zmiňovaných pozitiv a je postavena na zdánlivé absurditě celého záměru. Je zesměšněna dlouhodobá snaha ochránců přírody navrhovat při výstavbě dálnic prvky, které zmírňují negativní dopad dálnic a rychlostních komunikací na životní prostředí - přírodu i lidskou společnost. Pro zachování objektivity vašeho vysílání nestačí, že v několikasekundových prostřizích dostali slovo představitelé Správy CHKO Beskydy a MŽP, když je tón reportáže postavený zcela opačně a vnucuje divákovi předem názor o zbytečné investici. Nejen podle našeho názoru by bylo solidní uvést celou záležitost na pravou míru. Nebráníme se případné spolupráci v tématu velkých šelem. Další informace o naší práci nalezne na www.selmy.cz, články a tiskové zprávy přímo k tématu migračních koridorů na Jablunkovksu najdete ZDE ZDE

S pozdravem,


Mgr. Miroslav Kutal
koordinátor Hnutí DUHA Olomouc
a programu ochrany velkých šelem v ČR

                 
Obsah vydání       19. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
19. 5. 2008 Ptačí chřipka zdarma Bohumil  Kartous
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Americký coming-out Miloše Čermáka Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Hladovkující během šestého dne oslovili premiéra, ministra zahraničí a velvyslance USA
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Jan Tamáš naplňuje odkaz Jana Palacha? Jan  Prokeš
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
19. 5. 2008 Gay Cuba? Fabiano  Golgo
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
19. 5. 2008 Dvojjazyčnost jako výzva rodičům a výhoda pro děti, aneb Mýtus nejen latinského jazyka Uwe  Ladwig
18. 5. 2008 Úředníkům pražského magistrátu doporučuju americký film Idiokracie
19. 5. 2008 Sudetští Němci: Kritika a skutečnost Jan  Makovička
19. 5. 2008 Profesor "necitlivý vůči základním souvislostem" Lukáš  Zádrapa
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
19. 5. 2008 Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
17. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
19. 5. 2008 Úvahy "starého muže"
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 O škodlivosti propagandy
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
19. 5. 2008 Vzpomínky na sudetské Němce
18. 5. 2008 Vyhnání Čechů z Chebu v roce 1938: byli rádi, že je Sudeťáci nezavraždili
19. 5. 2008 Jsem pro spolupráci Čechů a Němců, nikoliv pro konfrontaci
17. 5. 2008 Uhl a jeho "Svatováclavská orlice" Jaroslav  Kuba
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
17. 5. 2008 UÇK a UHL
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument pro koho?
19. 5. 2008 Čeští studenti míří na Kosovo
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008