19. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2008

Uhl a jeho "Svatováclavská orlice"

Komentář k textu, který autor 14. 5. 2005 zaslal do deníku Právo. Nebyl otištěn. Autor v něm Petra Uhla vyzval k vysvětlení, proč de facto podněcuje romské etnikum proti českému národu tím, že Čechům podsouvá odpovědnost za zřizování vyhlazovacího tábora (a jen tomu je adekvátní termín „koncentrák“). A tím Čechy snižuje na úroveň Němců za druhé světové války, kteří je zřizovali pro příslušníky jiných národů a etnik.

Sleduji polemiku, jenž se rozpoutala nad dekorováním Petra Uhla Sudetoněmeckým landsmanšaftem, a jeho údajnými projevy. Jsem konsternován, když člověk, který po více jak desetiletí nejenom v PRÁVU působí jako obecně přijímaný zastánce spravedlnosti, se o posledním víkendu prezentoval jakožto významný spojenec sudetoněmeckého landsmanšaftu v Česku.

Aby hned ve svém pondělním „Právním“ komentáři zaútočil Petr Uhl na ty, co se u nás ze „zapšklých národoveckých“ pozic obávají Lisabonské smlouvy.

Jako ústavní právník se jí také obávám. Neboť dovršuje zakotvení nadvlády velkých států, jako je např. Německo, nad evropskými státečky, jako je např. ČR. A to po dosažení jejich nadřazenosti ekonomické, politické, mediální, vojenské, konečně i v rovině ústavněprávní.

Nicméně pan Uhl byl pro mne na dlouhá léta následováníhodným hrdinou. Vzniklo to někdy na začátku sedmdesátých let, při besedě studentů právnické fakulty s tehdejším šéfredaktorem Rudého práva Švestkou. Uprostřed jeho řeči se zvedl jakýsi muž, prohlásil se za člena skupiny ing. Uhla, a nebojácně usvědčoval mocného aparátčíka z demagogie.

Účastníci polemiky o Uhlovi se v podstatě jen dohadují, zda je vinen či nikoliv za to, že mu – s Antonem Špelcem řečeno - „dali medajli“.

Předkládám proto váženému čtenáři text článku, který jsem 14. 5. 2005 zaslal do Práva. Nebyl otištěn.

Pan Uhl od té doby publikoval možná stovky článků. Ve kterých se mj. zastává ušlápnutých všeho druhu a brojí proti zlu. Mnohdy neohroženě, kvalifikovaně, a neváhá se zastat i „vyvrhelů“, či-li dokonce komunistů. A takto neutrální pak Čechům rozmlouvá jejich „národovectví“, fobii před vším nečeským, a na tom „ješitném Klausovi“ jim ukazuje, jak je to čecháčkovství směšné.

Pana Uhla, jsem – z důvodů, jenž uvádím v PRÁVEM neotištěném článku – lidově řečeno, „prokouknul“ již před léty. A tak mne jeho novodobá „Svatováclavská orlice“ přijde než jako logické ocenění, nota bene subjektem k tomu navýsost kompetentním.

Čím jsem ale otřesen je otázka – kolik, a kde, okolo nás, na nás, a za nás, působí takových „následováníhodných“ Uhlů ?

Uhl, Ransdorf a - trestní oznámení ?

Praha, 14. 5. 2005
JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

V čl. 3, odst. 2 a 3 výnosu tzv. „vůdce“ z 16. 3. 1939, kterým byl zřízen protektorát se uvádí, že vykonává svoje práva ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše, a to aparátem svých úřadů. Ve fotodokumentační publikaci „Heydrich“ (Čvančara J. ), je na str. 315 a násl. text Heydrichova projevu, v němž při nástinu genocidního zacházení s Čechy mj. uvedl, cit.: „... po dalším otevření prostoru kolem Ledového moře tam, kde koncentrační tábory budou pro příště ideální domovinou pro 11 miliónů Židů z Evropy. Do těchto míst bychom snad mohli nasadit Čechy...ve znamení pozitivního proněmeckého úkolu jako dozorce...“(s. 318). To měl být osud zřejmě těch šťastnějších, neboť s českými lebkami v duchu svých vzorů oni „nadlidé“ počítali jen jako s materiálem k vydláždění náměstí (Th. Mommsen)...

Není zapotřebí být renomovaným historikem ani ústavním právníkem, aby tvrzení P. Uhla (in „Cikáni, Evropané a komunisté“, Právo, 14. 5. 2005,), cit.:“A o zřízení obou lágrů rozhodly ne říšské, ale protektorátní orgány, které je i provozovaly a organizovaly. “ bylo v souvislosti již s odkazem v úvodu označeno za tendenční. Neboť protektorát nevznikl dobrovolným odevzdáním státní suverenity Německu. Ale byl zřízen násilně, zejména vojenským obsazením našeho území 15. 3. 1939, a jako zástěrka anexe. Protektorátní orgány tak ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami „Říše“ byly jen subordinovanými vykonavateli vůle německé okupační moci. Uhlovo tvrzení tak vyvolává závěr, že to byl pouze český živel, který ze svojí svobodné vůle organizoval a realizoval genocidu „českých cikánů“. Měl by tudíž konkrétně prokázat, že Češi v referendu, anebo ve svém fungujícím parlamentu, se svobodně rozhodli pro zřízení jím zmíněných „lágrů“. A také musí prokázat, že nasazení dozorců české národnosti v oněch „lágrech“ nebylo naplněním genocidních záměrů německých „protektorů“ učinit z části našeho zotročeného národa dozorce v takových zločinných zařízeních. Pokud tak neučiní, lze jej důvodně podezírat z účelového hanobení českého národa. V této souvislosti by měl P. Uhl také prokázat, zda při výkonu své někdejší funkce vládního zmocněnce pro lidská práva reagoval stejně iniciativně i v případě jiného etnika, např. vietnamského. Připomínám mu případ dvou vietnamských státních příslušnic, které jsem tehdy zastupoval. Odpykaly si již šestiměsíční trest odnětí svobody a čekal je ještě trest vyhoštění. Avšak zůstávaly – jedna dokonce dalšího půl roku navíc - ve vězení! Liknavost příslušného státního orgánu totiž umožňovalo v ust. § 350c TŘ absenující stanovení lhůty k realizaci vyhoštění. Na P. Uhla jsem se tehdy (15. 3. 1999) obrátil, a to opakovaně. Avšak setkal jsem se s vyhýbavou reakcí a nečinností. Co mu bránilo osobně se angažovat při podezření z porušování lidských práv, jako to činil v dobách minulých nebo dnes ? Podotýkám, že k reakci na uvedené otázky jej veřejně vyzývám na žádost pana PhDr. Miloslava Ransdorfa,CSc., kterého veřejně napadl údajným trestním oznámením pro popírání a zpochybňování nacistické genocidy, a jehož případné obhajoby jsem se v plné moci ujal.

Autor je advokát

                 
Obsah vydání       19. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
19. 5. 2008 Ptačí chřipka zdarma Bohumil  Kartous
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Americký coming-out Miloše Čermáka Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Hladovkující během šestého dne oslovili premiéra, ministra zahraničí a velvyslance USA
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Jan Tamáš naplňuje odkaz Jana Palacha? Jan  Prokeš
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
19. 5. 2008 Gay Cuba? Fabiano  Golgo
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
19. 5. 2008 Dvojjazyčnost jako výzva rodičům a výhoda pro děti, aneb Mýtus nejen latinského jazyka Uwe  Ladwig
18. 5. 2008 Úředníkům pražského magistrátu doporučuju americký film Idiokracie
19. 5. 2008 Sudetští Němci: Kritika a skutečnost Jan  Makovička
19. 5. 2008 Profesor "necitlivý vůči základním souvislostem" Lukáš  Zádrapa
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
19. 5. 2008 Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
17. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
19. 5. 2008 Úvahy "starého muže"
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 O škodlivosti propagandy
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
19. 5. 2008 Vzpomínky na sudetské Němce
18. 5. 2008 Vyhnání Čechů z Chebu v roce 1938: byli rádi, že je Sudeťáci nezavraždili
19. 5. 2008 Jsem pro spolupráci Čechů a Němců, nikoliv pro konfrontaci
17. 5. 2008 Uhl a jeho "Svatováclavská orlice" Jaroslav  Kuba
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
17. 5. 2008 UÇK a UHL
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument pro koho?
19. 5. 2008 Čeští studenti míří na Kosovo
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008