19. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2008

Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů

Fázované řady radarů [1] mají stále širší použití při konstrukci anténních systému, obzvláště v posledních letech byly zaznamenány zásadní objevy - v nedávné době ještě těžko představitelné. Tyto objevy jsou doloženy vývojem GaAs (galium-arsenidových) integrovaných mikrovlnných obvodů (MMIC), což umožnilo konstrukci aktivních elektronicky rozmítajících řad (AESA), které jsou lehké, málo objemné, spolehlivé a relativně levné. Vývojové trendy dosáhly stupně, kdy je možná konstrukce levných fázovaných řad na kmitočtech do 35 GHz.

Díky obrovskému pokroku ve výrobě čipů pro mikrovlnné obvody způsobeného zavedením galium-nitridových (GaN) technologií mohou být stávající galium-arsenidové (GaAs) moduly T/R nahrazeny novými GaN (nebo SiC) T/R moduly, které mají desetkrát vyšší výkon. Navýšení výkonu umožní další zkvalitňování parametrů radaru. Nová technologie je navíc mnohem levnější než starší (až 100x, dle [1]).

Výhody GaN technologie

 • GaN technologie má nejvyšší výkonovou hustotu z existujících technologií:
  • umožňuje redukovat velikost čipu – nižší cena na daný výkon,
  • menší rozměry FET umožňují větší šířku pásma, vyšší impedanci,
 • GaN technologie dovoluje použít vyšší napájecí napětí, což přináší vyšší výstupní výkon a lepší účinnost,
 • GaN (SiC) technologie má vyšší tepelnou vodivost oproti technologii GaAs, to je zásadní výhoda pro spolehlivou funkci a lepší účinnost.

Výhody MMIC GaN oproti GaAs MMIC

 • Systém poskytne výhody v následujících faktorech: hmotnost, chlazení, vrcholný výkon, cena, citlivost, dosah.
 • 28 V vs. 10 V, 2x proud (I) umožňuje 5-10 x větší výkon při stejném zisku a koeficientu účinnosti jako u GaAs.
 • Zvýšení napětí GaAS 10 – 20 V na nižším I umožňuje pouze 1,5 až 2x větší výkon. GaN je více kompaktní pro stejný výkon, GaN má lepší přizpůsobení Z (impedance)  širší BW (šířka pásma).
 • Testy spolehlivosti při zvýšených teplotách vykazují 106 hod. životnost.
 • Dosažené parametry u fy Raytheon: 1,25 mm tranzistor, 40V, 6,4W/mm, G=12dB, PAE = 60% na 10GHz.

Porovnání GaN oproti GaAs

ParametrGaAsGaN
Výst. výkon. hustota (W/mm)0,5 – 1,53 - 6
Pracovní napětí (V)5 – 2028 - 48
Mezní napětí (V)20 – 40> 100
Max. proud (A/mm)≈ 0,5≈ 1
Tepelná vodivost (W/m-K)47390(Z) / 490(SiC)

Rozdíly mezi technologiemi GaN a GaAs z hlediska výkonových úrovní je velmi dobře vidět na obr.7 (viz Příloha 1). Teoreticky lze u GaN dosáhnout špičkového výkonu až 1000W.

Firma CREE poskytuje komerční GaN hybridní zařízení s výstupním výkonem 15 až 120W v pásmu UHF do 40 GHz. Cílem je dosažení špičkového výkonu 550W a středního výkonu 30 až 40 W s lineárním výstupem a s použitím jednostupňového obvodu FET.

V současné době – při udávaném špičkovém výkonu GaN T/R modulů až 120W a např. při původně udávaném počtu modulů u radaru GBR-P 69 až 81 tisíc[2] je reálné docílit špičkového výkonu radaru cca 9,7 MW. Pokud by se podařilo firmě Raytheon splnit svůj cíl – dosažení špičkového výkonu 550W na modul, mohlo by dojít k navýšení špičkového výkonu radaru až na desítky MW. Díky lineární regulaci a moderního programovému vybavení může být navýšení výkonu těžko zjistitelné (např. v rámci kontrolních měření v rámci inspekce). Parametry radaru EBR určeného k zasazení na stanoviště v Brdech nejsou známy, radar je firmou Raytheon teprve vyvíjen a je velice pravděpodobné, že nová GaN technologie bude při konstrukci radaru použita. Potenciální možnost navýšení špičkového výkonu radaru je velmi znepokojivá, obzvláště když jsou parametry radaru EBR pod záminkou utajení zamlčovány. Navýšení výkonu na desítky MW by posunulo zařízení radaru do kategorie výkonného zdroje elektromagnetických impulsů. Umístění radaru v Brdech je nepřijatelné při stávajícím výkonu a tím více by bylo nepřijatelné v případě dalšího navýšení výkonové úrovně.

Nová technologie na bázi GaN (Galium-Nitrid) umožní na kmitočtu 10 GHz impulsní výkon cca od 50 W do 1 kW !

Nikdo nebude mít přístup a kontrolu, jaké moduly budou nasazeny v Brdech.

Použitá literatura:

[1] Brookner, E.: Now: Phased-array Radars: Past, Astounting Breakthroughs and Future Trends (January 2008), Microwave Journal, 1/2008. (Na článku spolupracovali pracovníci fy Raytheon).

[2] Nerad, L.: Radar XBR Brdy – Technická analýza a odhad parametrů, ATM, 9/2007, in Britské listy.

                 
Obsah vydání       19. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
19. 5. 2008 Ptačí chřipka zdarma Bohumil  Kartous
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Americký coming-out Miloše Čermáka Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Hladovkující během šestého dne oslovili premiéra, ministra zahraničí a velvyslance USA
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Jan Tamáš naplňuje odkaz Jana Palacha? Jan  Prokeš
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
19. 5. 2008 Gay Cuba? Fabiano  Golgo
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
19. 5. 2008 Dvojjazyčnost jako výzva rodičům a výhoda pro děti, aneb Mýtus nejen latinského jazyka Uwe  Ladwig
18. 5. 2008 Úředníkům pražského magistrátu doporučuju americký film Idiokracie
19. 5. 2008 Sudetští Němci: Kritika a skutečnost Jan  Makovička
19. 5. 2008 Profesor "necitlivý vůči základním souvislostem" Lukáš  Zádrapa
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
19. 5. 2008 Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
17. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
19. 5. 2008 Úvahy "starého muže"
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 O škodlivosti propagandy
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
19. 5. 2008 Vzpomínky na sudetské Němce
18. 5. 2008 Vyhnání Čechů z Chebu v roce 1938: byli rádi, že je Sudeťáci nezavraždili
19. 5. 2008 Jsem pro spolupráci Čechů a Němců, nikoliv pro konfrontaci
17. 5. 2008 Uhl a jeho "Svatováclavská orlice" Jaroslav  Kuba
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
17. 5. 2008 UÇK a UHL
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument pro koho?
19. 5. 2008 Čeští studenti míří na Kosovo
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008