19. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2008

Vzpomínky na sudetské Němce

Pan Aleš Bartl má v posuzování Čechů jasno a jeho soud není pro ně vůbec lichotivý, píše Jan Škarban. Článek pana Bartla je především zaměřen na majetkové otázky, i když jeho jiné životní zkušenosti by mohly být zajímavé. K tomu mohu z vlastní zkušenosti říci tolik, že osudová náhoda mi dopřávala v dětství prožít prázdniny vždy v pohraničí, v Josefově Dole, v Abrtamech, v Bohaticích u Karlových Varů, v Prachaticích.

Za zmíněné období 1949 - 1954 jsem na všech těch místech potkával hodně Sudetských Němců a tak nemohu věřit tvrzení o vysídlení téměř naprostém. Na konci 80-tých let v časopise Střední Evropa, který rozhodně z hlediska Čechů a Moravanů nebyl dotčen vlastenectvím, odhadovali, že budou-li obyvatelé historických zemí v uvádění národnosti při sčítání obyvatel přesní -- přihlásí se k německé národnosti 600 000 až 1 milion z nich. Z původního počtu 3,5 milionu to není mnoho, ale rozhodně nebývá tato skutečnost nikdy zmiňována.

Pokud se jedná o určování národnostních kořenů, myslím, že množství občanů ČR nemůže mít jasno o svém původu, tj. zda je v rozhodující míře český, moravský, sudetoněmecký, židovský nebo polský či jiný. A pokud se pan Aleš Bartl zlobí na Čechy (rozhodně není v tomto postoji sám), měl by si připomenout, že přes Čechy a Moravany se přehnaly neblahé vlny, jednak okupace Třetí Říší a jednak následná nová změna politických poměrů. Při první vlně přicházeli o život zpravidla lidé tvořící morální elitu národa a bylo jich opravdu hodně. Při druhé vlně to byly především odchody do emigrace, jejichž nemalou složkou byla opět táž skupina.

Nakonec bych si dovolil, stejně jako pan Bartl, oddat se zjednodušení typu kolektivní viny. Sudetští Němci od asi poloviny 30. let vzbuzovali u Čechů velmi špatnou pověst. Při tom připomínám, že si velmi často s národnostním původem do té doby nedělali starosti -- když se usadili v česky mluvícím prostředí, byli Čechy (a byli překvapeni, když si v takovém roce 1938 zajeli do rodné obce a jejich nejbližší je zapřísahali, aby na veřejnosti nemluvili česky), když žili v německy mluvícím prostředí, byli Sudetskými Němci.

Za protektorátu se záhy vzájemné nevůle jen vystupňovaly. Kolik Čechů za protektorátu pociťovalo, jak snazší bývá komunikace s vedoucími -- říšskými Němci, než s těmi sudetskými. Vysvětlení se nabízí v názoru, že ti Sudetští Němci si museli často dokazovat, že patří ke kulturnějšímu národu. Dokazovali to, jak je to příslovečné u "poturčenců", přepínáním svých postojů. U Čechů tak vybudili vysoko pocit nenávisti a v Říši také většinou nebudili velké sympatie. Jak uvádí německý autor historie Protektorátu, skupiny Sudetských Němců byly posílány do Říše a tam se třeba dočkali od místních obyvatel odsudků a dokonce nadávek "českých sviní".

A tak se již v roce 1940 nacházejí v radiodepeších domácího odboje londýnské vládě prostá konstatování, že po válce jsou Sudetští Němci jako spoluobčané nepřijatelní. Po zkušenostech s Gestapem, s oním "pořádným německým výpraskem", který bolel a vyslýchané často mrzačil, je takový názor pochopitelný. I když se prý našli i Sudetští Němci, kteří se snažili vyslýchaným opatrně pomáhat a radit a za tuto pomoc sami potom skončili v koncentračních táborech.

                 
Obsah vydání       19. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
19. 5. 2008 Ptačí chřipka zdarma Bohumil  Kartous
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Americký coming-out Miloše Čermáka Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Hladovkující během šestého dne oslovili premiéra, ministra zahraničí a velvyslance USA
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Jan Tamáš naplňuje odkaz Jana Palacha? Jan  Prokeš
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
19. 5. 2008 Gay Cuba? Fabiano  Golgo
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
19. 5. 2008 Dvojjazyčnost jako výzva rodičům a výhoda pro děti, aneb Mýtus nejen latinského jazyka Uwe  Ladwig
18. 5. 2008 Úředníkům pražského magistrátu doporučuju americký film Idiokracie
19. 5. 2008 Sudetští Němci: Kritika a skutečnost Jan  Makovička
19. 5. 2008 Profesor "necitlivý vůči základním souvislostem" Lukáš  Zádrapa
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
19. 5. 2008 Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
17. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
19. 5. 2008 Úvahy "starého muže"
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 O škodlivosti propagandy
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
19. 5. 2008 Vzpomínky na sudetské Němce
18. 5. 2008 Vyhnání Čechů z Chebu v roce 1938: byli rádi, že je Sudeťáci nezavraždili
19. 5. 2008 Jsem pro spolupráci Čechů a Němců, nikoliv pro konfrontaci
17. 5. 2008 Uhl a jeho "Svatováclavská orlice" Jaroslav  Kuba
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
17. 5. 2008 UÇK a UHL
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument pro koho?
19. 5. 2008 Čeští studenti míří na Kosovo
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008