19. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2008

Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil!

Jsa farářem, nemohu se necítit "potrefenou husou" po přečtení závěru příspěvku Jana Hrušky k diskusi o poválečných událostech v naší zemi, a proto - ač nerad - cítím povinnost vstoupit znovu na toto kolbiště.

Pan Hruška se blíží velmi důležitému poznání: totiž, že neexistují jediné správné a vědecky zhodnotitelé dějiny. A nejde jen o propagandu, jak on říká, která by to způsobovala.

Každý soudce, ale i třeba policista vyšetřující obyčejné dopravní nehody se dennodenně potýká s jednou zdánlivě banální pravdou, totiž že jakákoliv lidská událost je popsatelná různým způsobem. Co svědek či účastník události, to jiné vidění. Prostě, hodnocení lidských dějin je vždy do velké míry subjektivní a nemůže ani jiné být.

Propagandou, o které píše pan Hruška, je teprve ona zlovolná činnost, která této subjektivity lidských soudů zneužívá k rozeštvávání lidí, když akcentuje jeden pohled a zamlčuje opačný, jak jsme byli svědky nedávno v bývalé Jugoslávii.

Panu Hruškovi se podařilo ve skvělé zkratce vystihnout dvojí pohled většiny československých občanů třicátých let (většiny české a většiny Německé) na sousední nacistické Německo.

Je třeba vědět -- a smířit se s tím -- že prostě existuje minimálně dvojí pohled na dějiny Němců v takzvaných Sudetech: český a německý. Obě strany se cítí ukřivděné a obě pro to mají tisíce důvodů. Pro pokojné soužití lidí -- i národů je proto velmi důležitý jeden velice důležitý křesťanský vynález -- smíření. Musíme žít spolu, třeba nyní v Evropské unii, i když máme velmi odlišné pohledy.

Něco zcela jiného než subjektivní hodnocení je však to, co také patří k nejlepším vynálezům naší křesťanské civilizace, a to je právo. To psané, pozitivní, a zejména to přirozené, kodifikované po zkušenostech prvé poloviny dvacátého století do Všeobecné deklarace lidských práv.

Naše česká diskuse o poválečném vývoji u nás, která konečně - byť velmi zvolna - začíná, trpí zatím dětskou nemocí, kterou je směšování subjektivního a objektivně právního pohledu na celou kauzu.

Náš český pohled na sudetské Němce od počátků nacionalismu v polovině devatenáctého století až do jejich transferu po sto letech je samozřejmě ovlivněn spoustou křivd, kterou nám Čechům Němci způsobili a které vypjatý nacionalismus s sebou nese stejně tak, jako každý ideologický či náboženský fanatismus.

To je zcela legitimní. Nelegitimní však je nesoudit jednotlivé jejich kriminální činy, ale postihnout kolektivním trestem celé etnikum. Nelegitimní je také ovšem ospravedlňovat dodnes zcela konkrétní nezákonná zvěrstva páchaná po válce na německém civilním obyvatelstvu v naší republice.

My prostě nemůžeme dál říkat, aniž bychom se presentovali v Evropě jako barbaři, že ty tisíce zmasakrovaných lidí byly sice politováníhodné excesy, ale pochopitelné po tom všem, co se do té doby dělo.

Vražda nesmí být nikdy pochopitelná a zákony civilizovaných zemí na to pamatují. Umučit české či židovské dítě je kupodivu stejný zločin, jako umučit dítě německé. My prostě nemůžeme mít dnes vedle sebe Listinu základních lidských práv a všechny "Benešovy dekrety" včetně těch retribučních a znárodňovacích ani dosud platný "amnestijní zákon" a je třeba s tím něco udělat -- co asi?

Poukazovat na tyto základní věci není ani zakyslou ublížeností, či "žraním" něčí propagandy, ale docela obyčejný zápas o liská práva. Pohrdání právem se nevyplácí. Ono totiž vytváří bezprávné prostředí, které se s námi v naší zemi táhne dál až podnes. Právě mnohé dnešní bezpráví - které mimochodem nijak "nežeru" a seč mi chabé síly stačí se proti němu snažím něco dělat - by bylo těžko myslitelné bez té kontinuity bezpráví od vyhánění Němců přes osmačtyřicátý, normalizaci, až po dnešní tunelování, malou vymahatelnost práva, netrestanou korupci, všelijaké čunkiády, pozdní štětinovské hony na komunismus a tisíce podobných lahůdek.

Němci se od své nacistické minulosti distancují a docela se jim to pro jejich právní prostředí vyplácí. Vyplatila by se i nám pro naši přítomnost distance od nepěkných věcí minula, místo toho, abychom se z nich snažili vykroutit.

                 
Obsah vydání       19. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
19. 5. 2008 Ptačí chřipka zdarma Bohumil  Kartous
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Americký coming-out Miloše Čermáka Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Hladovkující během šestého dne oslovili premiéra, ministra zahraničí a velvyslance USA
19. 5. 2008 Michael  Marčák
19. 5. 2008 Jan Tamáš naplňuje odkaz Jana Palacha? Jan  Prokeš
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
19. 5. 2008 Gay Cuba? Fabiano  Golgo
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
19. 5. 2008 Dvojjazyčnost jako výzva rodičům a výhoda pro děti, aneb Mýtus nejen latinského jazyka Uwe  Ladwig
18. 5. 2008 Úředníkům pražského magistrátu doporučuju americký film Idiokracie
19. 5. 2008 Sudetští Němci: Kritika a skutečnost Jan  Makovička
19. 5. 2008 Profesor "necitlivý vůči základním souvislostem" Lukáš  Zádrapa
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
19. 5. 2008 Nepřesnosti v reportáži o "Půl miliardy na most pro medvědy"
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
17. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
19. 5. 2008 Úvahy "starého muže"
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 O škodlivosti propagandy
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
19. 5. 2008 Vzpomínky na sudetské Němce
18. 5. 2008 Vyhnání Čechů z Chebu v roce 1938: byli rádi, že je Sudeťáci nezavraždili
19. 5. 2008 Jsem pro spolupráci Čechů a Němců, nikoliv pro konfrontaci
17. 5. 2008 Uhl a jeho "Svatováclavská orlice" Jaroslav  Kuba
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
17. 5. 2008 UÇK a UHL
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument pro koho?
19. 5. 2008 Čeští studenti míří na Kosovo
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008