16. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2008

STUDENTI LÉKAŘSTVÍ:

Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví

Prohlášení studentů lékařských fakult

My, zástupci studentů níže uvedených lékařských fakult a farmaceutické fakulty, považujeme jakožto budoucí zdravotničtí pracovníci za svou povinnost varovat občany České republiky před kroky Ministerstva zdravotnictví ČR směřujícími k transformaci fakultních nemocnic v akciové společnosti. Příprava zákona má rysy nestandardního postupu a zákon sám hrozí rozvratem dosavadního (nikoli bezchybného) systému a to bez možnosti návratu k fungujícím strukturám a mechanizmu.

Varujeme před ohrožením vzdělávání lékařů, farmaceutů, zdravotnických pracovníků, lékařské vědy a odborné kvality péče o pacienty:


Fakultní nemocnice jsou ze své podstaty vysoce specializovanými odbornými pracovišti. Jejich stěžejní úloha spočívá v poskytování špičkové specializované péče, ve vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických odborníků, v uskutečňování lékařského vědeckého výzkumu a v rozvoji odborné kvality a veřejného zdravotnictví vůbec. V tomto směru mají fakultní nemocnice nezastupitelnou úlohu a nejsou zdaleka jen běžnými zdravotnickými zařízeními. Úloha vzdělávat a zajišťovat vysoce odbornou péči je strategickým veřejným zájmem, jehož naplňování je principiálně možné pouze zásluhou odborného vkladu univerzit a jejích pracovníků.

Věcný návrh zákona o univerzitních nemocnicích eliminuje vliv univerzit ve fakultních nemocnicích na minimum. Tyto záměry jsou v rozporu s evropskými modely fungování univerzitních nemocnic, a představují tak vážné ohrožení výuky, lékařské vědy a v konečném důsledku též kvality českého zdravotnictví. V tomto ohledu navrhovaný záměr nepřináší lepší řešení současného stavu.

Upozorňujeme na skutečnost, že univerzitní nemocnice jako akciové společnosti jsou jen ojedinělý jev vyskytující se pouze v několika málo zemích. V naprosté většině případů se jedná o instituce veřejnoprávní neziskové, vlastněné státem či regionem nebo krajem s významným vlivem univerzit či lékařských fakult – škol. Proto považujeme tvrzení představitelů ministerstva zdravotnictví, že nejlepší formou univerzitních nemocnic je akciová společnost, za účelové a matoucí veřejnost.

Současný vládní záměr transformace fakultních nemocnic nemá oporu v zahraniční zkušenosti, a také proto jej považujeme za neopodstatněný experiment s možnými dalekosáhlými důsledky pro úroveň lékařského vzdělání, lékařské vědy, a českého zdravotnictví vůbec.

Varujeme před arogancí moci a absencí demokratického dialogu při přípravě transformace nemocnic:

Příprava transformace fakultních nemocnic je ze strany MZdr od počátku provázena neochotou k řádnému demokratickému dialogu. Jejím projevem je nestandardní krácení řádných lhůt připomínkových řízení na polovinu. Na připomínky odborníků není brán zřetel a nesouhlasné hlasy jsou nejrůznějšími způsoby umlčovány.

Dalším dokladem nerespektování demokratického dialogu jsou kroky MZdr paralelně připravující transformaci FN na akciové společnosti bez ohledu na přípravu daného zákona a výsledky jeho projednání Parlamentem České republiky. Obáváme se, že tyto snahy mohou vést ke skryté privatizaci fakultních nemocnic za každou cenu, což silně připomíná některé privatizační procesy 90. let. Ptáme se, co je motivem přijmout transformační zákon dalekosáhlého významu v neobvykle krátké době a to bez řádného demokratického dialogu?

Varujeme před nevratností připravovaných změn:

Transformace fakultních nemocnic v akciové společnosti představuje nevratné změny dalekosáhlých rozměrů. Obáváme se zejména možnosti neprůhledného prodeje nemocnic,rozpadu špičkových odborných týmů, rizika omezování některých nákladných, ale pro pacienty potřebných provozů nebo dokonce eliminace výuky. Jsme přesvědčeni, že realizace návrhů by přinesla v budoucnosti neopodstatněně velká rizika pro občany ČR.


S ohledem na uvedené okolnosti požadujeme,

• aby vláda České republiky okamžitě zastavila legislativní kroky vedoucí k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit,

• aby byl zahájen řádný a věcný demokratický dialog s představiteli univerzit,

• aby vláda v úzké spolupráci s univerzitami připravila nový návrh transformace fakultních nemocnic, který by odpovídal evropským modelům a normám a nepředstavoval vážná rizika pro české zdravotnictví a veřejnost.


V Praze 1. května 2008


Autoři prohlášení - Koordinační výbor Studentské iniciativy

Prohlášení podpořily studentské komory akademických senátů

1. lékařské fakulty UK v Praze

2. lékařské fakulty UK v Praze

3. lékařské fakulty UK v Praze

Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Lékařské fakulty UK v Plzni

Lékařské fakulty UP v Olomouci

Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       16. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
17. 5. 2008 Nový německý časopis věnovaný duchu Pražského jara
17. 5. 2008 Lidovec v Brně: Muslimské země zakazují kostely, proč bychom my měli povolovat mešitu Lukáš  Lhoťan
16. 5. 2008 Omluva se přijímá Josef  Švéda
16. 5. 2008 Ohroženy lékařské fakulty, vědecký výzkum i kvalita zdravotnictví
16. 5. 2008 Do ulic! Kultura hoří!
16. 5. 2008 Voliči, budete mít koho volit? Milan  Sova
16. 5. 2008 V Sevastopolu začal sběr podpisů za referendum o připojení města k Rusku
16. 5. 2008 Novinářští bodyguardi hulvátského premiéra Topolánka Jakub  Rolčík
16. 5. 2008 MF DNES: Protiradaroví aktivisté jsou spiklenci v žoldu Ruska Luděk  Toman
16. 5. 2008 Guardian: V Praze vítězí tupá komerce nad kulturou
16. 5. 2008 Vzdávám se, řekla brazilská ministryně, která chránila amazonský prales
16. 5. 2008 Neslyšitelný nářek Somálců Daniel  Veselý
16. 5. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
16. 5. 2008 Evoluční záhada, neboli Pták, plaz a savec v jednom Uwe  Ladwig
16. 5. 2008 R.B. Pynsent a česká literatura Jan  Makovička
16. 5. 2008 Omluva za film Uloupené Kosovo Václav  Dvořák
16. 5. 2008 Svérázný humor pana Věrteláře Miroslav  Tejkl
15. 5. 2008 Nemáme co skrývat. A vy?
15. 5. 2008 Češi, nekraďte naše Sudety
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Petr Uhl Britským listům neodpoví
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
15. 5. 2008 Odsun Petr  Wagner
15. 5. 2008 Petr Uhl nehrál v Norimberku roli provokatéra Tomáš  Krček
15. 5. 2008 Smysl tištěných novin Vratislav  Filler
15. 5. 2008 Rok 68 očima vidláka Jan  Kadubec
15. 5. 2008 Svoboda i pro vidláky František  Řezáč
15. 5. 2008 Geostrategické pucle (aneb puzzle nejen radarové) Pavel  Barák
15. 5. 2008 Grebeníček odmítá, že by "zdržel vývoj strany na řadu let" Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Modernizace KSČM?
15. 5. 2008 Kuba a koniec apartheidu Dušan  Krnáč
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008